« Попередня Наступна »

Роль податкового механізму


Податковий механізм - сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає податковому механізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, впливаючи на економічні процеси.
Ефективність використання податкового механізму залежить від того, як держава враховує внутрішню сутність податків, закони їх руху, проти воречие і вость.
Податкова політика та податковий механізм визначають роль податків у суспільстві, яка тісно пов'язана з діяльністю держави.

Податкова система - це сукупність всіх податків, методи і принципи їх побудови, способи обчислення і справляння, податковий контроль, встановлювані в законодавчому порядку. У цьому зв'язку необхідно підкреслити, що поняття «податкова система» і «система оподаткування» нетотожні. Податкова система - більш широке поняття, оскільки вона характеризується економічними та політико-правовими показниками.
г
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Роль податкового механізму

 1. Розділ 7 питань до заліку
  Економічний зміст податків і основи оподаткування Податкова політика та податкова система російської держави Податковий кодекс Російської Федерації - основне джерело податкового права Класичні принципи оподаткування і їх характеристика Федеральні податки Російської Федерації Податок на прибуток організацій. Платники податків, об'єкт оподаткування. Поняття податкового обліку. Місце
 2. 1.2. Податкові відрахування
  При визначенні розміру податкової бази платник податків має право на отримання: стандартних податкових вирахувань; соціальних податкових відрахувань; майнових податкових відрахувань; професійних податкових відрахувань. Усі передбачені податкові відрахування застосовуються лише стосовно доходів, що підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою
 3. Тема 16. Роль податкової системи у формуванні доходів бюджету
  Податкові доходи бюджетів різних рівнів. Розподіл податків між бюджетами різних рівнів в сучасних умовах. Оцінка ефективності. Податкові системи зарубіжних країн. Порівняльний
 4. Вказівки до заповнення уточненої податкової декларації (податкового розрахунку)
  Уточнена (змінена) податкова декларація (податковий розрахунок) складається у разі виявлення в поточному податковому (звітному) періоді помилок (перекручувань) при обчисленні податкової бази, застосування податкової ставки і т. П., Допущених у минулих податкових (звітних) періодах. Дана декларація подається за відповідний минулий податковий (звітний) період. У уточненої податкової декларації
 5. 4. Податкова ставка
  Податкова ставка (ставка оподаткування, норма податку) являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Множення ставки оподаткування на кількість одиниць податкової бази визначить суму податкового платежу. Розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні податковий
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Яким чином проявляється роль податкової системи в забезпеченні економічної безпеки держави? Які основні інструменти містить російська податкова система і як вони пов'язані з системою економічної безпеки? Які непрямі податкові інструменти можуть перешкоджати виникненню (сприяти подоланню) загроз економічній безпеці? Наведіть конкретні приклади. Які
 7. КАМЕРАЛЬНА ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА
  - Податкова перевірка, що проводиться за місцем знаходження органу податкової служби, що здійснює таку перевірку. В основі перевірки - аналіз даних податкових звітів, податкових декларацій та інших наявних у органу податкової служби документів та
 8. ВИСНОВКИ
  Податкова система відіграє величезну роль у забезпеченні економічної безпеки держави. Вигляді неї реалізуються основні напрями та пріоритетні цілі економічної політики. Функціональна роль податків полягає насамперед у акумулюванні фінансових ресурсів у руках держави для виконання покладених на нього функцій, в числі яких - забезпечення економічної безпеки.
 9. Зміст
  ПЕРЕДМОВА 5 ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРІКІ7 Економічний розвиток США 7 Фінансова система США9 США у світовій фінансовій сістеме29 Бюджетна система США34 Податкова система США і її роль у формуванні дохідної частини бюджета44 Грошова система США49 Кредитна система США59 ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ГЕРМАНІІ89 Економічне
 10. Звітність з податку на доходи фізичних осіб
  Глава 23 Податкового кодексу РФ (ст. 230) наказує податковим агентам, від яких або в результаті відносин з якими платники податків - фізичні особи отримували доходи, вести облік доходів, отриманих від них фізичними особами в податковому періоді. Податкові агенти подають до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб за податковий період та суми нарахованих і
 11. 6.5. Податкова декларація
  Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового періоду подавати до податкових органів за своїм місцезнаходженням, а також за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомого майна (щодо якої встановлено окремий порядок обчислення і сплати податку) податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкову декларацію з податку. Платники податків подають
 12. Податковий контроль в РФ
  покладено на органи податкового контролю, які очолює Федеральна податкова служба. Служба здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів, несе відповідальність за вироблення і проведення податкової політики з метою забезпечення своєчасного надходження до бюджетів усіх
 13. ПОДАТКОВЕ ПРАВО
  - Сукупність юридичних норм, що встановлюють види податків в даній державі, порядок їх справляння та регулюють відносини, пов'язані з виникненням, зміною та припиненням податкових зобов'язань; підгалузь фінансового права. Джерелами Н. п. Є: Конституція РФ, Податковий кодекс, закони РФ: "Про податок на додану вартість" від 06.12.91 р .; "Про податок на прибуток підприємств і
 14. ЕЛЕМЕНТИ ОПОДАТКУВАННЯ
  - Категорії платників податків; об'єкт оподаткування; податкова база; податкова ставка; порядок обчислення податку; строки і порядок сплати податку, а також підстави для використання платником податків передбачених Податковим кодексом РФ податкових