« Попередня Наступна »

Відрядно-преміальна система оплати праці

 передбачає преміювання за перевиконання норм вироблення і досягнення певних якісних показників (відсутність шлюбу, рекламації і т. п.).
При відрядно-прогресивній системі оплата підвищується за вироблення понаднормово.
При побічно-відрядній системі оплата праці наладчиків, комплектувальників, помічників майстрів та інших робітників ввозяться відсотках заробітку основних робітників ділянки.

Праця деяких працівників іноді оплачується і з відрядної, і з погодинної оплаті, наприклад оплата праці керівника невеликого колективу, який поєднує керівництво колективом (погодинна оплата) з безпосередньою виробничою діяльністю, оплачуваної за відрядними розцінками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Відрядно-преміальна система оплати праці

 1. 14.5. Форми оплати праці
  У конфігурації реалізовані основні форми оплати праці, використовувані на виробничих підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок); відрядна форма оплати праці; їх варіанти: почасово-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці. Для погодинної оплати досить при прийомі працівника на роботу вказати його графік роботи, за яким буде
 2. Системи і форми оплати праці
  Трудовий кодекс РФ в ст. 129 дає різні визначення термінів "оплата праці" і "заробітна плата". Зокрема, під оплатою праці розуміється система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та
 3. 68. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ І КЕРІВНИКІВ
  Форми оплати праці. В даний час найбільш широке застосування в господарській діяльності організацій знайшли погодинна і відрядна системи оплати праці. При погодинній оплаті праці заробіток працівника визначається виходячи з фактично відпрацьованого їм часу і тарифної ставки (окладу). Під тарифною ставкою розуміється розмір винагороди за працю певної складності, вироб-ведений в
 4. Оплата праці
  - Система відносин між працівником і роботодавцем, в яких роботодавець зобов'язується повною мірою оплачувати працю працівника, при цьому не погіршуючи умов його праці. Відрядна оплата праці - оплата відповідно до кількості випущеної продукції. Її види: 1) проста відрядна (пряма) - зарплата нараховується виходячи з встановлених розцінок за одиницю продукції; 2) відрядно-преміальна -
 5. 2.2. Договірна оплата праці
  При відрядній оплаті праці заробіток нараховується працівнику за кінцевими результатами його праці, що стимулює працівників до підвищення продуктивності праці. Крім того, при такій системі оплати праці відпадає необхідність контролю доцільності використання працівниками робочого часу, оскільки кожен працівник, як і роботодавець, зацікавлений у виробництві більшої кількості
 6. Примітки
  1. Тарифні ставки (оклади) працівників з 2-го по 18-й розряд Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників федеральних державних установ визначаються шляхом множення тарифної ставки (окладу) 1-го розряду на відповідний міжрозрядний тарифний коефіцієнт. 2. Розмір тарифної ставки (окладу) заступника керівника встановлюється на 1-2 розряди нижче тарифної ставки (окладу)
 7. 252. Чтовходітвсоставсдельнойзаработнойплати?
  До складу відрядної заробітної плати входять: пряма відрядна оплата праці, яка знаходиться в прямо пропорційній залежності від кількості виробленої продукції; відрядно-преміальна система. До відрядній оплаті праці додаються премії за досягнення певних кінцевих результатів; відрядно-прогресивна система. Продукція в межах встановлених норм оплачується за постійним розцінками,
 8. Відображення відрядного заробітку в обліку
  Відрядний заробіток відображається в обліках безпосередньо при проведенні документа «відрядний наряд» (інтерфейс «Повний», меню «Розрахунки з персоналом») на підставі даних про виконану роботу. Необхідність відображення реєстрованого наряду в обліку визначається прапорцями управлінського та регламентованого обліку. Управлінський облік відрядного заробітку Якщо в статті витрат для роботи зазначено вид
 9. 1.4. Системи оплати, застосовувані впромисловості капіталістичних країнах
  За кордоном найбільшого набули поширення такі форми і системи оплати праці 12: Диференціальні системи заробітної плати. Передбачається застосування підвищених тарифних ставок (розцінок) для оплати праці співробітників, що виконують і перевиконують високі норми. Оплата праці співробітників, які не виконують ці норми, провадиться за зниженими ставками (розцінками). Емпіричні системи
 10. Баума система заробітної плати
  одна з застосовуваних на капіталістичних підприємствах систем оплати робочої сили, що представляє собою комбінацію диференціальної та відрядно-регресивної систем заробітної плати. Передбачає застосування кілька тарифних ставок (зазвичай від двох до п'яти) у відповідності з певними, заздалегідь встановленими рівнями виробітку. По досягненні кожного з цих рівнів виробітку, починаючи з 60%
 11. Тейлора система заробітної плати
  одна з застосовуваних на підприємствах західних країн систем заробітної плати. Названа по імені американського інженера Ф. У. Тейлора, вперше впровадив її на підприємствах США в 90-х рр. 19 в. Її відмітні особливості: застосування високої норми, установлюваної на основі хрономегражних спостережень за роботою найбільш сильних і спритних робітників; застосування двох видів тарифних ставок і що обчислюються на
 12. Система оплати праці Емерсона.
  Визначається "ефективність" праці робітників шляхом ділення часу за нормою на фактично витрачений число годин. Наприклад, робочий затратив 5:00 на роботу, яку за нормою треба виконати за 4:00, то його ефективність складе 80%. Практично обчислюється не ефективність виконання якої-небудь роботи, а середньомісячна ефективність праці, що вигідно для керівництва компанії, бо походить
 13. IV. 1. Заробітна плата і її види. Теорія заробітної плати.
  Основним джерелом в доходах населення виступає заробітна плата. Функціонально-економічне значення її полягає в забезпеченні умов життєдіяльності людини, так як вона виступає основним джерелом особистих і сімейних доходів. Соціальне призначення заробітної плати - вона визначає і зумовлює майнове і економічне становище людини в суспільстві, його соціальний статус,
 14. Барта система заробітної плати
  одна з застосовуваних на капіталістичних підприємствах, головним чином у США, відрядно-регресивних систем оплати робочої сили. Названа по імені її автора - американського інженера і математика К. Барта, сподвижника Ф. Тейлора. Заробіток робітника (Е) обчислюється за формулою: де R h - годинна тарифна ставка; Hs - час на виконання даної роботи, встановлюване за нормою; На - час, фактично
 15. 28) Форми та системи заробітної плати в сучасних умовах.
  Організацію заробітної плати на підприємстві визначають три складові: форма оплати праці, її нормування тарифна система. Призначення форми оплати праці - в оцінці оплати праці працівника виходячи з відпрацьованого ним часу або обсягу виконаної роботи (послуги). Розрізняють дві форми заробітної плати - основну та додаткову. Основна заробітна плата нараховується за відпрацьований
 16. 2.4. Преміальна система оплати праці
  Як відрядна, так і погодинна системи оплати праці можуть доповнюватися преміальною системою. Преміальна система оплати праці передбачає виплату премії певному колу осіб при досягненні певних показників преміювання і виконанні встановлених умов преміювання. Встановлення преміальної системи оплати праці є правом роботодавця, яке він реалізує шляхом прийняття
 17. 5. Організація роботи
  5.1. Режим роботи Управління встановлюється з 9-00 до 18-00 (п'ятиденний робочий тиждень загальної тривалість 40 годин), перерва на обід тривалістю 1:00 - будь-яку годину з 13-00 до 15-00. 5.2. Оплата праці співробітників Управління будується на принципі поєднання окладної системи за існуючими ставками посадових окладів і преміальної оплати за результатами
 18. Гонта система заробітної плати
  одна з застосовуваних на капіталістичних підприємствах систем заробітної плати, в якій поєднуються погодинна і відрядна її форми. Названа так по імені її автора Г. Г анта - американського інженера, сподвижника Ф. Тейлора. При виконанні високої норми, або норми Тейлора- Ганта (див. Тейлоризм), менш ніж на 100% робочий оплачується почасово на основі зниженої тарифної ставки. При виконанні (в
 19. Форми і системи оплати праці на підприємстві
  Під системою оплати праці розуміється певний взаємозв'язок між показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру його оплати в межах і понад норми праці, що гарантує отримання працівником заробітної плати соответствіі1 з фактично досягнутими результатами праці (щодо норми) і погодженої між роботодавцем і працівником ціною його робочої сили. Форма заробітної плати -
 20. Внутрішнє консультування.
  Система оплати внутрішнього консультанта визначається контрактом. Як правило, існують гарантована і преміальна частині оплати. Найбільше стимулювання якості роботи консультанта забезпечує виплата всієї преміальної частини після закінчення контракту. Великі гарантії консультанту забезпечують помісячна або поквартальна виплати. Розцінки на консультування. На даний час (червень 1997р)