« Попередня Наступна »

Сегментування ринку

 - Розподіл ринку на чіткі групи покупців зі схожими потребами і поведінковими або мотиваційними характеристиками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Сегментування ринку

 1. 2. Вибір методу сегментування.
  Якогось єдиного методу сегментування ринку не існує. У кожному конкретному випадку залежно від цілей маркетингу і конкретної сіуаціі маркетологи фірми вибирають різні ознаки і схеми сегментування. Сегментування можна провести всього за двома ознаками: за віком споживачів і за рівнем їх доходів (рис. 2.3). Рівень доходів {foto17} Рис. 2.3 Сегментування ринку за двома
 2. Сегментування ринку товарів промислового призначення.
  В якості основи для сегментації ринків товарів промислового призначення можна використовувати більшу частину тих же змінних, що і при сегментації споживчих ринків. Покупців товарів промислового призначення можна сегментувати за географічним принципом і по ряду поведінкових змінних, наприклад на основі шуканих ними вигод, статусу користувача, інтенсивності споживання,
 3. 2.3. Сегментування ринку
  Аналіз потреб споживачів товарів або послуг підприємства безпосередньо пов'язаний з сегментированием (т. Е. Поділом) ринку. Кожен конкретний сегмент ринку має на увазі під собою певну групу споживачів, умовно об'єднаних в даний сегмент за ознакою тих чи інших наявних у них однакових потреб або поведінкових моделей. Визначення та вибір свого базового ринку або
 4. Загальний підхід до сегментації ринку.
  Уявімо собі ринок шести покупців. Оскільки їх індивідуальні потреби і потреби унікальні, значить, кожен покупець потенційно являє собою окремий сегмент ринку. В ідеалі продавець повинен був би розробити шостій маркетингових програм. Наприклад, у виробників ядерних реакторів для атомних електростанцій зовсім небагато покупців, і фірми відносяться до кожного з них як до
 5. Вибір цільових сегментів.
  Після поділу ринку на сегменти необхідно оцінити їх привабливість і вирішити, на скільки сегментів має орієнтуватися підприємство. Цільовим сегментом ринку називають один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності підприємства. Критерії оцінки привабливості сегмента представлені в табл.2.1. Таблиця 2.1 Критерії Характеристика 1. Потенціал або кількісні
 6. Визначення основних цільових аудиторій (сегментування)
  Серед основних типів цільових аудиторій, як правило, виділяють: первинну - покупці; вторинну - професійні спільноти (партнери, дилери, постачальники, журналісти та оглядачі, потенційні клієнти, акціонери, співробітники компанії і т. д.). Принципи сегментації цільової аудиторії: географічний (регіон, тип поселення, щільність населення, клімат); психографический (суспільний клас,
 7. 7.5 Короткі висновки по розділу 7
  Сегментування ринку - це поділ його на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари або комплекси маркетингу. Сегментування ринку виробляється: за групами споживачів; за групами товарів (товарів, послуг); по підприємствах - конкурентам. Фірма (продавець) може знехтувати відмінностями в сегментах і застосувати не диференційовані (масовий)
 8. SWOT
  - Аналіз, аналіз виробленого товару, кон'юнктурний і конкурентний аналіз. Медіа-аналіз. Сегментування споживачів за географічним, соціально-демографічними і психографическим особливостям. Цінності споживачів і цінності бренду. Повідомлення бренду і почуття бренду. Марочна індивідуальність. Комунікації бренду: апеляція марки до старого знайомству, казковість героїв марки, адекватність
 9. 1. Формування критеріїв і ознак сегментування ринку.
  Сегментування будь-якого ринку може бути здійснено самими різними шляхами, по безлічі ознак, з урахуванням різноманітних факторів [9]. Наприклад, сегментування ринку за групами споживачів може бути здійснено за такими ознаками: Географічні: регіон, адміністративний поділ, чисельність населення, щільність населення, клімат. Демографічні: стать, вік, розмір сім'ї, сімейне
 10. Сегментування ринку
  Ринки складаються з покупців, що розрізняються по самих різних параметрах. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне положення, купівельні відносини і звички. Будь-яку з цих змінних можна використовувати для сегментування
 11. Сегментування ринку.
  Припустимо, що прогноз виявився обнадійливим. Тепер фірмі належить вирішити питання про те, як саме вона буде виходити на ринок. Ринок складається з безлічі типів споживачів, безлічі товарів, безлічі потреб. Групи споживачів - сегменти ринку можуть формуватися за географічними ознаками (регіони, міста), демографічним (стать, вік, рівень доходів, рівень освіти),
 12. Вибір цільових сегментів ринку
  Маркетингове сегментування розкриває можливості різних сегментів ринку, на якому доведеться виступати продавцю. Після цього фірмі необхідно вирішити, скільки сегментів слід охопити і як визначити найвигідніші для неї
 13. 7.2. Сегментування ринку за групами споживачів
  Сегментація ринку за групами споживачів проводиться відповідно до факторами (ознаками), наведеними в табл. 7.1. Таблиця 7.1. Основні фактори сегментації ринку за групами споживачів Фактори (змінні) Найбільш поширені значення змінних Географічні Регіон Район Крайньої Півночі, Центрально-Чорноземний район, Північний Кавказ, Урал, Сибір, Далекий Схід і т. П.
 14. Сегментування і вибір цільових ринків
  Процес сегментування ринку клієнтів-споживачів характеризується наступними етапами: якісне дослідження - пошук споживчих мотивацій, з'ясування ставлення клієнтів до банківського продукту і їх поведінки, виявлення точки зору клієнтів на продукти конкурентів; кількісне дослідження - визначення важливих кількісних співвідношень і значень параметрів, що описують ринок; аналіз