« Попередня Наступна »

28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва


Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи держави. Особливості фінансів сфери матеріального виробництва, їх значення. Виручка від реалізації продукції та її роль у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Функції фінансів підприємств.
29. Вплив форм власності на організацію фінансів
сфери матеріального виробництва.
Особливості формування статутного фонду, розподілу прибутку та організацію взаємовідносин з бюджетом на підприємствах різних форм власності. Фінанси державних підприємств, особливості їх формування і розподілу. Особливості формування та розподілу фінансів недержавних підприємств.
30. Вплив галузевих особливостей на організацію фінансів
сфери матеріального виробництва.
Сутність фінансів матеріального виробництва. Галузеві особливості підприємств, їх вплив на формування і розподіл фінансових ресурсів. Фінанси промисловості та їх особливості. Особливості фінансів сільського господарства.
31. Роль фінансів в формуванні та кругообігу
основних виробничих фондів.

Статутний фонд, склад ресурсів статутного фонду (основні й оборотні кошти). Основні засоби - грошові, інвестовані в основні фонди. Знос основних фондів. Амортизація, норма амортизації, методи її нарахування на балансову вартість основних фондів. Амортизація і прибуток як джерела інвестицій в основні фонди. Інші джерела фінансування капітальних вкладень - банківський кредит, інвестиції іноземного капіталу.
32. Роль фінансів в формуванні та використанні оборотних коштів.
Складові частини статутного фонду. Оборотні кошти (грошові ресурси), що інвестуються в оборотні фонди і фонди обігу. Оборот оборотних коштів. Ефективність їх використання. Джерела формування оборотних коштів.
33. Грошові доходи і прибуток підприємства.
Грошові доходи підприємств як джерело формування централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів. Прибуток підприємств, її види. Рентабельність - відносний рівень прибутковості. Розподіл і напрями використання прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.

 1. Охарактеризуйте склад фінансової системи РБ.
  Представимо у вигляді схеми складу фінансової системи РБ: Фінансова система РБ (сфери фінансової системи) Загальнодержавний (централізовані) фінанси Фінанси підприємств, установ, організацій (децентралізовані фінанси) ланки Держ. бюджет Фінанси підприємств, організацій сфери матеріального виробництва Фінанси організацій, установ сфери
 2. Зміст
  Предісловіе3 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процессе4 2. Короткий курс лекцій6 Введення 6 Тема 1. Сутність і функції фінансів 7 Тема 2. Фінансові ресурси держави 14 Тема 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 19 Тема 4. Фінансова система держави 24 Тема
 3. Перелік питань контрольної роботи
  Виникнення і розвиток фінансів. Фінанси в системі виробничих відносин. Функції фінансів. Поняття фінансових ресурсів. Чистий дохід як головне джерело фінансових ресурсів. 5. Роль державного бюджету та амортизаційного фонду у формуванні та використанні фінансових ресурсів. Взаємозв'язок позичкового капіталу, грошових доходів і заощаджень населення, страхового фонду
 4. Фінансова та інвестиційна діяльність комерційних організацій іпредпріятій
  Сутність фінансів комерційних підприємств і їх роль в умовах ринку. Економічний зміст фінансів підприємств. Взаємозв'язок розподільної та контрольної функцій фінансів матеріальної сфери виробництва. Основні принципи організації фінансів підприємств. Фактори, що впливають на організацію фінансів господарюючих суб'єктів (підприємств). Цивільний Кодекс Російської Федерації про
 5. 10. Взаємозв'язок фінансів і кредиту.
  Економічна основа фінансів і кредиту. Роль кредиту в перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. Джерела кредитних ресурсів. Спільні риси і відмінності між фінансами та кредитом. 11. Поняття фінансової системи. Поняття фінансової системи. Сфери фінансової системи: а) фінанси підприємств, установ та організації (децентралізовані фінанси), підприємство -
 6. 34. Особливості фінансів підприємств недержавної форми власності.
  Особливості організації фінансів підприємств недержавної форми власності. Склад і структура фінансових ресурсів підприємств недержавної форми власності. Особливості формування, розподілу і використання фінансових ресурсів недержавної форми власності. 35. Фінанси приватного підприємництва. Поняття приватного підприємництва. Сфера фінансових відносин
 7. Теми курсових робіт з курсу «Теорія фінансів» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
  Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення. Фінансові важелі, стимули, нормативи. Управління фінансами та проблеми його вдосконалення в умовах ринкової
 8. Тема 2. Фінансова система країни, її сфери і ланки
  Фінансові відносини можуть бути поділені на три сфери: фінанси підприємств, страхування та державні фінанси. Усередині кожної зі сфер виділяються ланки. У сфері фінансів підприємств можна виділити наступні ланки: фінанси підприємств, що функціонують на комерційних засадах; фінанси установ і організацій, що здійснюють некомерційну діяльність та фінанси громадських об'єднань. У
 9. Глущенко1 А. С .. Фінанси1: Навчальний посібник. - 3-е видання, доповнене і перераб. - Х .: ХНУ, 2008- 158 с., 2008
 10. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
  В основному ланці виробництва-напред-приятии фінанси функціонують у формі грошових коштів (фінансових ресурсів). З їх допомогою підприємство формує свої необоротні та оборотні активи, здійснює випуск продукції, створює спеціалізовані фонди накопичення і споживання, використовуючи їх на цілі розширеного відтворення, матеріальну винагороду працівників і соціальний розвиток трудового
 11. Функції фінансів: розподільча, регулююча, контрольна.
  Фінанси виконують 2-е основні функції - розподільну і контрольну. Вони здійснюються одночасно т. К. Кожна фінансова операція позначає - розподіл суспільного продукту і національного доходу і контроль за цим розподіл. Розподільна функція проявляється при розподілі національного доходу, коли відбувається створення основних або первинних доходів, які
 12. 2. Функції фінансів, їх характеристика.
  Функція - це спосіб вираження сутності самої економічної категорії; тому діє функція завжди в рамках тих економічних відносин, які складають зміст відповідні категорії. Питання про функція дискусійне, однак, прийнято виділяти дві функції: розподільну і контрольну. Розподільна функція полягає в тому, що за допомогою фінансів відбувається забезпечення кожного
 13. 3. Функції фінансів
  Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну. Коли відбувається створення так званих основних або первинних доходів, то проявляється розподільна функція. Сума доходів дорівнює національному доходу. Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Вони діляться
 14. ТЕРМІНИ
  Державні фінанси Фінанси Фінанси галузей економіки Фінанси підприємств Фінанси домашніх господарств Муніципальні фінанси Теорія суспільних фінансів Колективні
 15. Етап 2. Виявлення внутрішніх резервів і можливостей економії матеріально-технічних ресурсів.
  За даними проведеного аналізу виявляються і оцінюються всі потенційні внутрішні резерви підприємства. Прикладами таких резервів є: зайві запаси товарно-матеріальних цінностей; вільні площі будівель і територій; неиспользуемое або незавантажене обладнання; незатребувана дебіторська заборгованість; неефективні капітальні вкладення; наднормативні витрати на утримання
 16. 1.2. Функції фінансів
  Сутність фінансів проявляється в їх функціях, під якими розуміють «роботу» виконувану фінансами. Питання про кількість і зміст функцій фінансів відноситься до дискусійним. Багато економістів вважають, що фінанси виконують дві функції - розподільну і контрольну. Фінанси є об'єктивно обумовленим інструментом вартісного розподілу: їх специфічне суспільне призначення
 17. 1.2. Функції фінансів
  Сутність фінансів проявляється в їх функціях, під якими розуміють «роботу» виконувану фінансами. Питання про кількість і зміст функцій фінансів відноситься до дискусійним. Багато економістів вважають, що фінанси виконують дві функції - розподільну і контрольну. Фінанси є об'єктивно обумовленим інструментом вартісного розподілу: їх специфічне суспільне призначення