Наступна »

ЗМІСТ


Введення 4
Глава 1. Еволюція комерційних банків Росії
Економічні основи генезису комерційних банків Росії 15
Особливості еволюції комерційних банків на початку XX ст 32
Комерційні банки в СРСР у період НЕПу 51
Трансформація планової банківської системи СРСР і формування комерційних банків ринкової економіки 73
Глава 2. Інституційні основи ресурсів та фінансової стійкості комерційних банків
Джерела різних форм капіталу комерційних банків 97
Комерційні банки в інфраструктурі на фондових
ринках 126
Економічна реалізація власного і залученого капіталу комерційних банків 145
Глава 3. Особливості економічних відносин комерційних банків із суб'єктами ринкової економіки
Взаємодія комерційних банків з суб'єктами господарювання реального сектора ринкової економіки 176
Роль комерційних банків у розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва 193
Економічна сутність банківських послуг фізичним особам 209
Глава 4.
 Інвестиційно-кредитна функція комерційних банків в
ринковій економіці
Місце комерційних банків в інвестиційному процесі реального сектора ринкової економіки 226
Стимулювання кредитних вкладень у реальний сектор економіки 247
Кредитування як необхідна передумова зрощування власного банківського і промислового капіталів 266
4.4. Вплив комерційного кредиту на інноваційну
спрямованість розвитку ринкової економіки 295
Глава 5. Вплив комерційних банків на динаміку економічного зростання і поглиблення ринкових відносин в економіці Росії
Роль комерційних банків у формуванні ринкової економіки 317
Економічний механізм впливу комерційних банків на економічне зростання і розвиток 329
Ефективність комерційних банків та перспективи їх розвитку 351
Висновок 371
Список літератури 390
Додатки 404
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ЗМІСТ