Наступна »

Зміст


Тема 1. Основи функціонування фінансового ринку.
1.1. Сутність і значення фінансового ринку.
1.2. Структура фінансового ринку.
1.3. Функції фінансового ринку.
1.1. Сутність і значення фінансового ринку.
1.2. Структура фінансового ринку.
1.3. Функції фінансового ринку.
Тема 2. Фінансові активи, їх сутність і класифікація.
2.1. Визначення та види фінансових активів.
2.2. Властивості фінансових активів.
2.3. Оцінка фінансових активів.
2.1. Визначення та види фінансових активів.
2.2. Властивості фінансових активів.
2.3. Оцінка фінансових активів.
Тема 3. Фінансова політика держави та фінансовий механізм.
3.1. Визначення та види фінансової політики.
3.2. Законодавче регулювання фінансового ринку.
3.3. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні.
3.4. Характеристика сучасної фінансової політики України.
3.1. Визначення та види фінансової політики. Правове забезпечення діяльності фінансового ринку.
3.4. Характеристика сучасної фінансової політики України.
Тема 4. Інфраструктура фінансового ринку.
4.1. Сутність і склад інфраструктури фінансового ринку України.

4.2. Необхідність і суть фінансового посередництва.
4.3. Види фінансових інститутів.
4.1. Сутність і склад інфраструктури фінансового ринку України.
4.2. Необхідність і суть фінансового посередництва.
4.3. Види фінансових інститутів.
Тема 5. Ризик і дохід на фінансовому ринку.
5.1. Визначення та види процентних ставок. Ціна капіталу.
5.2. Структура процентних ставок.
5.1. Визначення та види процентних ставок. Ціна капіталу.
5.2. Структура процентних ставок.
Тема 6. Ринок грошей як складова частина фінансового ринку.
6.1. Структура і суть ринку грошей. Об'єкти і суб'єкти.
6.2. Характеристика облікового ринку та його особливості.
6.3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку.
6.1. Структура і суть ринку грошей. Об'єкти і суб'єкти.
6.2. Характеристика облікового ринку та його особливості.
6.3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку.
Тема 7 Фондові індекси, їх значення в діяльності фінансового ринку.
7.1. Сутність, види й методи розрахунку фондових індексів.
7.2. Зарубіжний досвід використання фондових індексів.
7.3. Українські фондові індекси, їх значення.
7.1. Сутність, види й методи розрахунку фондових індексів.
З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
ОСНОВНА
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст