Наступна »

Зміст


Введення 5
ЧАСТИНА I. ФІНАНСИ 6
Тема 1. Сутність і функції фінансів 6
Тема 2. Роль фінансів в розширеному виробництві 8
Тема 3. Фінансова система Російської Федерації 9
Тема 4. Управління фінансами в Російській Федерації 10
Тема 5. Фінансовий контроль 13
Тема 6. Фінансовий механізм 15
Тема 7. Фінанси комерційних підприємств і некомерційних 17
організацій, та громадських об'єднань
Тема 8. Державний кредит 22
Тема 9. Державні фінанси 24
Тема10. Бюджет Російської Федерації. Бюджетне пристрій. 28
Бюджетний Федералізм Тема 11. Територіальні фінанси 38
Тема 12. Фінансове планування 39
Завдання для самостійної роботи 42
Завдання 42
Тести (програмований контроль) 49
Підберіть кожному терміну його визначення 59
Виберіть одну правильну відповідь з пропонованих варіантів 62
Вірно / невірно дане твердження (так / ні) 63
Криптограма 63
ЧАСТИНА II. КРЕДИТ 65
Тема 1. Необхідність і сутність кредиту 65
Тема 2. Функції та закони кредиту 66
Тема 3. Форми і види кредиту 68
Тема 4. Взаємодія кредиту і грошей 69
Тема 5. Сутність кредиту 71
Тема 6. Роль і межі кредиту в розвитку економіки 73
Тема 7.
 Позичковий відсоток 75
Тема 8. Банківський відсоток 78
Тема 9. Кредит у міжнародних економічних відносинах 79
Завдання для самостійної роботи 80
Завдання 80
Тести (програмований контроль) 81 Примірний перелік питань для підготовки до іспиту з 106 дисципліни «Фінанси і кредит»
Список літератури 108
Ключі до тестів 111
Глосарій 114
Додатки 118
1. Загальна характеристика Міністерства фінансів Російської
Федерації як органу управління фінансів 118
2. Загальна характеристика Федерального казначейства Російської
Федерації як органу управління фінансами 123
3. Загальна характеристика Рахункової палати Російської Федерації
як органу управління фінансами 126
4. Загальна характеристика Федеральної служби фінансового над-
зора як органу управління фінансами 128
5. Загальна характеристика Центрального банку Російської Феде
рації як органу управління фінансами 130
6. Характеристика стадій бюджетного процесу 131

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст