Наступна »

ЗМІСТ


 Стор.
Вступ................................................. ............................... 5
Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6

Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту .........
6

Функції та механізм фінансового менеджменту ..............
8
Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9
2.1. Поняття, види й значення грошових
потоків для підприємства ............................................... ............

9
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її
 використання у фінансових розрахунках.
12
3.1. Вартість грошей у часі .......................................... 12
3.2. Методи визначення вартості грошової одиниці ............ 13
Тема 4. Управління прибутком. 14
4.1. Прибуток як фінансова категорія ................................. 14
4.2. Операційний аналіз на підприємстві ............................. 15
4.3. Управління використанням прибутку .............................. 16
Тема 5. Управління активами. 19
5.1. Економічна сутність і класифікація
активів підприємства ................................................ ..........................

19
5.2. Політика управління оборотними активами ..................... 20
5.3. Основні етапи формування політики
управління оборотними активами підприємства ..............................

22
5.4. Управління запасами............................................. 23
5.5. Управління грошовими активами ................................... 24
5.6. Управління дебіторською заборгованістю ........................ 26
5.7. Політика управління необоротними активами .................. 29
Тема 6. Вартість і оптимізація структури капіталу. 31
6.1. Поняття і елементи власного капіталу ......................
31
6.2. Ціна і структура капіталу підприємства ........................... 32
Тема 7. Управління інвестиціями. 35
7.1. Сутність і класифікація інвестицій ........................... 35
7.2. Управління реальними інвестиціями підприємств ............ 36
7.3. Управління фінансовими інвестиціями .......................... 37
Тема 8. Управління фінансовими ризиками. 39
8.1. Економічний сенс і поняття фінансового ризику .......... 39
8.2. Класифікація ризиків ................................................ . 39
8.3. Політика управління фінансовими ризиками ..................... 40
Тема 9. Аналіз фінансових звітів. 41
9.1. Зміст, завдання та методи аналізу
фінансової звітності ................................................ .............

41
9.2. Аналіз динаміки та структури активів і
пасивів балансу ................................................ .....................

43
9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства ........ 45
9.4. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності
підприємства ................................................. ..........................

47
9.5. Показники ділової активності підприємства ..................... 48
Тема 10. Внутрішньофірмове фінансове
 прогнозування і планування.

50
10.1. Сутність і завдання фінансового планування ................. 50
10.2. Оперативне фінансове планування .......................... 51
Тема 11. Антикризове фінансове управління підприємством. 53
11.1. Банкрутство та фактори його виникнення ...................... 53
11.2. Основні напрямки запобігання банкрутства, санація ............................................ .....................................
54
Список літератури................................................ .................. 61


Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ЗМІСТ