Головна
Наступна »

ЗМІСТ


Вступ... ... 5
Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту ... 7
1.1. Історичні аспекти виникнення та становлення фінансового менеджменту ... ... 7
1.2. Базові концепції фінансового менеджменту ... 10
1.3. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ... 14
1.4. Принципи і функції фінансового менеджменту ... 17
1.5. Фінансовий механізм і його елементи ... 18
1.6. Організація фінансової роботи на підприємстві ... 20
1.7. Фінансова служба і її функції ... 22
1.8. Методологія фінансового менеджменту ... 23
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту ... 28
2.1. Поняття «фінансова інформація» і вимоги до неї ... 28
2.2. Система показників внутрішніх джерел ... 30
2.3. Система показників зовнішніх джерел ... 32
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках ... ... 35
3.1. Концепція вартості грошей у часі ... 35
3.2. Ануїтет та його види ... ... 37
3.3. Методи визначення вартості грошей ... 38
Тема 4. Управління грошовими потоками ... 41
4.1. Поняття і класифікація грошових потоків ... 41
4.
2. Аналіз та методи вимірювання грошових потоків ... 43
4.3. Політика управління грошовими потоками ... 45
4.4. Моделі визначення оптимального обсягу грошових коштів
Тема 5. Управління активами ... 51
5.1. Економічне утримання необоротних активів та їх классификация...51
5.2. Поняття та особливості оборотних активів ... 53
5.3. Політика управління необоротними активами ... 55
5.4. Амортизація і методи її нарахування ... 58
5.5. Політика управління оборотними активами ... 59
5.6. Механізм управління запасами ... 63
5.7. Механізм управління дебіторською заборгованістю ... 69
Тема 6. Вартість і оптимізація структури капіталу ... 84
6.1. Сутність і класифікація капіталу підприємства ... 84
6.2. Поняття вартості капіталу та її особливості ... 87
6.3. Процес оптимізації структури капіталу ... 89
6.4. Сутність та склад власного капіталу ... 91
6.5. Сутність позикового капіталу і його складові ... 93
6.6. Політика управління власним капіталом ... 95
6.7. Політика управління позиковим капіталом ... 98
Список використаної літератури ... 104
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ЗМІСТ