Наступна »

Зміст


Тема 1. Грошовий обіг і грошова система
1. Історичний розвиток грошей
2. Функції грошей
3. Поняття грошового обігу
4. Елементи грошової системи
5. Ліквідність
6. Закони грошового обігу
Тема 2. Фінанси та фінансова система
1. Історія фінансів і фінансових відносин
2. Функції фінансів
3. Фінансова система
4. Фінансова політика
Тема 3. Державний бюджет як основна ланка фінансової системи
1. Економічна сутність і зміст бюджету
2. Загальні принципи побудови державного бюджету
3. Бюджетне пристрій
4. Бюджетний процес
5. Міжбюджетні відносини
6. Видатки державного бюджету
7.
 Доходи державного бюджету
8. Дефіцит бюджету
9. Управління державним боргом
Тема 4. Регіональні та місцеві бюджети
1. Бюджетний федералізм
2. Витрати регіональних і місцевих бюджетів
3. Доходи регіональних і місцевих бюджетів
4. Інші фонди
Тема 5. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
1. Принципи корпоративних фінансів
2. Грошові фонди підприємств
3. Управління потоками грошових коштів
Тема 6. КРЕДИТ І КРЕДИТНА СИСТЕМА
1. Сутність кредиту і його функції
2. Форми кредиту
3. Кредитна система
4. Грошово-кредитна політика
Тема 7. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1. Види податків
2. Крива Лаффера
Тема 8. СТРАХУВАННЯ
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст