« Попередня Наступна »

Зміст


1. Поняття про фінанси та управління ними
Сутність і функції фінансів 4
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6
Фінансове забезпечення відтворення 7
Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8
Управління фінансами. Фінансова політика 11
Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12
Державні Фінанси (ГФ)
Сутність і структура ГФ 13
Державні доходи і витрати 14
Податки
Сутність і функції податків 15
Види податків, елементи податків, способи стягування податків 16
Податкова система 16
Принципи оподаткування 17
Основні підходи до оподаткування 17
Класифікація основних податків в РФ 18
Державний бюджет (ГБ)
Сутність і функції ГБ 21
Бюджетна система та її пристрій 21
Доходи бюджету 21
Витрати бюджету 22
Дефіцит бюджету 23
Структура бюджету та його класифікація 23
Бюджетний процес і його складові частини 24
Принципи бюджетної системи 26
Бюджет РФ 26
Казначейське виконання бюджету 27
Державний кредит (ГК)
Сутність і функції ГК 27
Форми ГК 28
Державний борг (ГД)
Сутність ГД 29
Показники ГД 30
Управління ГД 30
Позабюджетні фонди (ВБФ)
Сутність ВБФ 32
Джерела формування ВБФ 33
Напрями використання коштів ВБФ 34
Фінанси підприємств (ФПР)
Сутність і функції ФПР 36
Фінансові ресурси підприємства (ФРП) 37
Грошові фонди 37
Принцип організації фінансів підприємства 39
Фінансовий механізм 39
Основний капітал.
 Основні засоби підприємств 40
Фізичний і моральний знос основного капіталу 41
Амортизація 41
Оборотні кошти (капітал) підприємства. Формування та використання. Прискорення оборотності 43
Витрати підприємства 45
Виручка від реалізації 46
Прибуток. Економічний зміст, значення і види прибутку 46
Методи розрахунку прибутку 47
Формування і розподіл прибутку 48
Розподіл прибутку 49
Особливості ФП 49
Страхування
Сутність страхування. Ознаки та функції 52
Поняття і терміни у страхуванні 53
Джерела коштів та напрями їх використання 54
Галузі страхування 55
Гроші
Грошовий обіг і оборот 56
Сутність і функції грошей 56
Грошова маса і грошова база 57
Готівковий оборот 57
Безготівковий оборот 58
Сутність. Типи і елементи грошових систем 58
Кредит
Сутність, функції та особливості кредиту 59
Форми і види кредитів 59
Принципи організації кредиту. Фактори, що впливають на відсоток кредиту 60
Роль кредиту у сфері грошового обігу, у процесах виробництва і реалізації 60
Грошово кредитна політика держави 61
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст