Головна
« Попередня Наступна »

1. Склад і призначення навчально-методичного комплекту курсу

 Навчально-методичний комплект курсу «Розробка бізнес-плану» (далі по тексту - УМК) призначений для дистанційного навчання науково-технічних працівників основам бізнес-технологій та розрахований на використання в ході реалізації проекту Міжнародного науково-технічного центру (МНТЦ) по розгортанню системи дистанційного навчання.
До складу УМК входять:
мультимедійна навчальна комп'ютерна програма «Розробка бізнес-плану», призначена для вироблення у слухача необхідних теоретичних уявлень і практичних навичок у розробці бізнес-планів;
друковане навчальний посібник до мультимедійної навчальній програмі «Розробка бізнес-плану», що включає опис УМК, методичні вказівки по курсу і приблизний план-графік проходження курсу.
Курс розрахований на централізоване розміщення мультимедійної навчальної комп'ютерної програми на сервері автоматизованої системи дистанційного навчання, а також на локальне розміщення на компакт-диску в комп'ютері слухача.
Матеріали курсу «Розробка бізнес-плану» підготовлені МНТЦ спільно з ТОВ «УНІАР».

Мультимедійна навчальна комп'ютерна програма складається з восьми занять. Кожне заняття містить навчальний матеріал не тільки у вигляді схем, таблиць і текстів, а й у вигляді озвучених лекцій і відеофрагментів. Крім того, заняття доповнені завданнями і питаннями для самоконтролю.
Використання озвучених лекцій і відеофрагментів обумовлено наступними причинами:
по-перше, це дозволяє скоротити обсяг читаного з екрану друкованого тексту і тим самим зменшити навантаження на органи зору;
по-друге, це дає можливість задіяти разом із зоровим також і слуховий канал сприйняття інформації, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Разом з тим дублювання змісту аудіо- і відеофрагментів друкованим текстом дозволяє працювати з курсом навіть на комп'ютерах, що не володіють необхідними мультимедійними можливостями.
Навчальна комп'ютерна програма містить також Словник, який дозволяє використовувати матеріали курсу не тільки в якості навчального посібника, але і в режимі довідника для оперативного отримання інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Склад і призначення навчально-методичного комплекту курсу

 1. Ронова Г. Н., Ронова Л. А .. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: Учебно- методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 240 с., 2 008
 2. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006, 2006
 3. С. І. Бабіна. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабіна. - Кемерово, 2007. - 80., 2007
 4. Жирнова А. Е .. «Гроші, кредит, Банки» Навчально-методичний комплекс Тула-2005, 2005
 5. Азаров В. С. та ін .. Сучасна економіка: питання теорії, практики і методики вивчення: Навчально-методичний посібник для студентів неекономічних спеціальностей БрДУ ім. А. С. Пушкіна. - Брест, 2006. - 125 с., 2006
 6. Кокін2 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. I. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2 006. - 163 с., 2006
 7. Кокін14 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту. Частина II: Навчально-методичний посібник. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2006- 146 с., 2 006
 8. Кокін33 А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І .. Методологія та практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. III. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського, 2 006. - 216 с., 2006
 9. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с., 2 010
 10. Бондаренко Л. І .. Фінансове право в запитаннях і відповідях: навчально-методичний посібник / Л. І. Бондаренко, А. В. Рябцев - Хабаровськ: Хабаровський прикордонний інститут Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 2 007. 125 с., 2 007
 11. МазітоваЧ. Б .. Фінанси: Навчально-методичний комплекс / Мазитова Ч. Б. - Казань: РІЦ, 2009, 2009
 12. М. Є. Крівелевіч. Довгострокова фінансова політика Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей Владивосток 2005 р +2005
 13. Гелюта Ірина Валеріївна. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Гроші, кредит, банки Москва 2011, 2011