Головна
« Попередня Наступна »

Засоби забезпечення освоєння дисципліни


 Спеціальні засоби
не передбачені
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Засоби забезпечення освоєння дисципліни

 1. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї
  На прикладі Краснодарського краю можна показати практичну ефективність освоєння альтернативної енергетики. Стратегічна цільова програма розвитку альтернативної енергетики повинна містити такі величини: 1) плановані обсяги освоєння встановленої потужності (забезпечення енергією) по кожному з видів альтернативних джерел (перетворювачів); 2) терміни введення в експлуатацію; 3) обсяги
 2. Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва
  До складу вищезазначених витрат входять: - витрати на освоєння нових організацій, виробництв, цехів та агрегатів; - Витрати на підготовку і освоєння виробництва продукції, не призначеної для серійного і масового виробництва; - Витрати на підготовчі роботи у видобувних галузях. Витрати на підготовку і освоєння виробництв надалі в повній сумі увійдуть до собівартість
 3. 3.2. КОНЦЕПЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ економічно ефективним і екологічно безпечним ЕНЕРГЕТИКИ
  Як видно з усього сказаного, довгострокова стратегія розвитку енергетики і країни, і окремих її регіонів обов'язково повинна містити розділ про масштабне розвитку альтернативних поновлюваних джерел енергії. Ключовими питаннями є: I) масшта-б і темпи розвитку альтернативних перетворювачів енергії (АПЕ); 2) пріоритетний вибір і розвиток найбільш конкурентоспроможних технологій
 4. Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну еру [70]
  Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну
 5. Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову епох
  Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову
 6. Стратегія освоєння і заповнення ринкової ніші
  . Реалізація цього напрямку пов'язана зі значними витратами на науково-дослідні роботи, з діловим
 7. «Принцип сходи»
  поступовий перехід місцевої промисловості від виробництва найпростіших товарів до освоєння виробів з більш високим технічним і науково-технічним
 8. 55. Показники ефективності діяльності підприємства та методика їх розрахунку
  Ефективність підприємства - ефективність до оновлення, коли виявляються фактори, що впливають на роботу підприємства і здатність до оновлення, т. Е. Визначається здатність підприємства до освоєння в поточному періоді нових виробів, необхідних ринком у наступні періоди. Прибутковість (рентабельність) підприємства, використовуючи показник рентабельності продажів дорівнює: Rп = ЧП / РП. Знаючи обсяг продажів і
 9. Глобальні проблеми
  загальносвітові, загальнолюдські проблеми розвитку. До категорії глобальних відносять коло проблем, тісно переплетених між собою, що носять загрозливий для людства характер, аж до знищення цивілізації, і вимагають для свого термінового вирішення спільних дій усього світового співтовариства. До глобальних проблем належать: роззброєння і конверсія військового виробництва; екологічна проблема;
 10. 2.5.3. Показники освоєного обсягу і їх агрегування
  Перерахуємо, слідуючи [78], основні і похідні показники освоєного обсягу одного проекту (див. Рис. 22). Основні показники освоєного обсягу: C0 - плановані сумарні витрати на проект (TB); T0 - запланована тривалість проекту; X0 - сумарний обсяг робіт за проектом; c0 (t) - планована (тут і далі - кумулятивна) динаміка витрат (BCWS); c (t) - фактична динаміка витрат (ACWP);