Головна
« Попередня Наступна »

Статті витрат

 Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно.
Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами та методичними вказівками з бухгалтерського обліку (ПБО 10/99).

Бакаєв А. С. Бухгалтерські терміни та визначення. «Бухгалтерський облік», 2002 р
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Статті витрат

 1. Регулюючі статті балансу
  статті, що відображають регулювання величини основних балансових статей. Баланс, що включає регулюючі статті, називається балансом-брутто, очищений від регулюючих статей -
 2. Угруповання активів за ступенем ліквідності
  За ступенем ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи: 1) Група Al. Найбільш ліквідні активи. Основу цієї групи становлять грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення; 2) Група Al. Швидко реалізовані активи. Основу цієї групи становить дебіторська заборгованість та інші активи; 3) Група АЗ. Повільно реалізовані активи. Основу цієї групи складають статті
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Яка структура нейтрального уявлення ПБ? Як групуються в симетричному поданні ПБ статті, що відображають платіжні ресурси та платіжні потреби країни? Які статті ПБ відображають ввезення, вивезення і витік капіталу, що загрожують економічній безпеці країни? Які статті ПБ підсумовуються в агрегат «Вивезення російського капіталу»? Чи може показник «Вивезення російського капіталу» мати
 4. Постановка завдань пропаганди.
  Перед пропагандою необхідно поставити конкретні завдання. Наприклад, нехай потрібно сприяти вирішенню двох основних маркетингових завдань: 1) переконати росіян, що споживання пива - одне з приємних занять, властивих хорошого життя, і 2) створити привабливий образ, а заодно і збільшити частку ринку вітчизняних сортів. Перед пропагандою в такому випадку ставляться наступні завдання: - підготувати
 5. Розкриття інформації звітних форм.
  У додатках, які коментують або інтерпретують статті балансу і звіту про прибутки і збитки, розкриттю підлягають ті статті у формах бухгалтерської звітності, які важливі для розуміння реального фінансового становища підприємства. Наприклад, наявність значних необ'яснен- них сум за статтями інших дебіторів може призвести до недостовірних результатів аналізу ліквідності. Відсутність
 6. Розрахунок зниження собівартості продукції методом факторного рахунки
  полягає у виявленні чинників, що знижують її, і економічній оцінці їх за формулою: де: - зниження собівартості,% І - зміна за даною статтею калькуляції (економічного елементу),% Д - питома вага даної статті (елементу) у повній собівартості,%. Якщо, наприклад, витрати сировини скорочуються у зв'язку з впровадженням нової ресурсозберігаючої технології на 2% при питомій вазі цієї статті
 7. СТАТТІ 1913 - 1945 рр
  СТАТТІ 1913 - 1945
 8. Питання для самоконтролю.
  Дайте визначення Валютним відносинам і валютній системі. Які основні елементи валютної системи? Дайте характеристику валютній системі Росії. Які основні розділи і статті платіжного балансу? Які основні форми та статті платіжного балансу? Ключові терміни. Світова валютна система Валютний курс Валютний механізм Платіжний баланс Офіційні резерви Національна валюта
 9. Література: статті
  33. Сарайкін С. В. Контракти своп по праву США // Законодавство. 2001. №
 10. Склад активів і приватних змін цін на них.
  Залежно від того, якими активами і зобов'язаннями володіє організація, вплив зміни цін на фінансові результати і капітал може бути різним. Вартість окремих груп активів і зобов'язань є фіксованою безвідносно до можливих майбутніх змін цін на товари і послуги. До таких статей можуть бути віднесені статті грошових коштів, дебіторської та кредиторської
 11. Захищених статей видатків БЮДЖЕТУ
  - Встановлений при затвердженні бюджету відповідного рівня перелік статей витрат, що не підлягають
 12. Баланс брутто
  бухгалтерський баланс, що включає регулюють
 13. Стаття 75. Іпотека квартірв багатоквартирному житловому будинку
  При іпотеці квартири в багатоквартирному житловому будинку, частини якого відповідно до пункту 1 статті 290 Цивільного кодексу Російської Федерації перебувають у спільній частковій власності заставодавця та інших осіб, закладеної вважається поряд з житловим приміщенням відповідна частка у праві спільної власності на житловий будинок. При застосуванні цієї статті необхідно враховувати правила пункту 1 ст.
 14. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій
  Бухгалтерський облік готівкових грошових коштів та грошових документів в програмі 1С бухгалтерія 8 ведеться на балансовому рахунку 50 «Каса» (рис. 2-1). За дебетом рахунка відображаються прийом грошових коштів і документів в касу, за кредитом - видача їх з каси. Для обліку готівкових коштів в рублях призначені субрахунки 50.01 «Каса організації» і 50.02 «Операційна каса». Для службових