« Попередня Наступна »

Стаття 44. Попередження залогодержателейо попередньої і наступної ипотеках. Зміна попереднього договору про іпотеку

 1. Заставодавець зобов'язаний повідомляти кожному наступному заставодержателю до укладення з ним Договору про подальшу іпотеці відомості про всі вже існуючих ипотеках даного майна, передбачені пунктом 1 статті 9 цього Закону.
Невиконання заставодавцем цього обов'язку дає заставодержателю щодо подальшого договором право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків, якщо не буде доведено, що він міг отримати необхідні відомості про попередні ипотеках на підставі статті 26 цього Закону з даних про їх державну реєстрацію.
Заставодавець, який уклав наступний договір про іпотеку, повинен негайно повідомити про це заставодержателів по попереднім іпотекам і на їх вимогу повідомити їм відомості про подальшу іпотеці, передбачені пунктом 1 статті 9 цього Закону.
Після укладення наступного договору про іпотеку зміна попереднього договору, яке тягне забезпечення нових вимог попереднього заставодержателя або збільшення обсягу вимог, вже забезпечених за цим договором (стаття 3), допускається лише за згодою заставодержателя щодо подальшого договором, якщо інше не було передбачено попереднім договором про іпотеку.

Правила цієї статті не застосовуються, якщо сторонами у попередньому і наступному договорах про іпотеку є одні й ті ж особи.
Наступна іпотека підлягає державній реєстрації відповідно до правил статей 19 - 28 Закону. Коментована стаття в доповнення до норм про загальні правила укладення договору про іпотеку і його змісті передбачає обов'язок робити в подальшому договорі про іпотеку відмітки про всі реєстраційних записах про попередніх ипотеках того ж майна.
При подальшій іпотеці обтяження нерухомого майна не припиняється, а доповнюється (перетворюється) на користь іншої особи. Записи про це, як це передбачено частиною 3 ст. 45 Закону, вносяться до підрозділу Ш-2 Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним відповідно до вимог пункту 63 Правил ведення Єдиного державного реєстру прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Стаття 44. Попередження залогодержателейо попередньої і наступної ипотеках. Зміна попереднього договору про іпотеку

 1. Стаття 45. Державна регістраціяпоследующей іпотеки
  Державна реєстрація наступної іпотеки здійснюється з дотриманням правил глави IVнастоящего Федерального закону. У подальшому договорі про іпотеку робляться відмітки про всі реєстраційних записах про попередніх ипотеках того ж майна. Відмітка про подальшу іпотеці вноситься в реєстраційні записи про всі попередніх ипотеках того ж майна. Як і будь-який інший договір
 2. Стаття 43. Поняття наступної іпотеки умови, за яких вона допускається
  1. Майно, закладене за договором про іпотеку в забезпечення виконання одного зобов'язання (попередня іпотека), може бути надано в заставу в забезпечення виконання іншого зобов'язання того ж або іншого боржника того ж чи іншого заставодержателю (наступна іпотека). Черговість заставодержателів встановлюється на підставі даних Єдиного державного реєстру прав на
 3. Стаття 46. Удовлетвореніетребованій залогодержателейпо попередньої і наступної іпотекам
  Вимоги заставодержателя щодо подальшого договором про іпотеку задовольняються з вартості заставленого майна з дотриманням вимог про наявність у заставодержателя за попереднім договором про іпотеку права переважного задоволення своїх вимог. У разі звернення стягнення на заставлене майно за вимогами, забезпеченим наступною іпотекою, одночасно може бути
 4. Стаття 12. Попередження залогодержателяо права третіх осіб на предмет іпотеки
  При укладанні договору про іпотеку заставодавець зобов'язаний у письмовій формі попередити заставодержателя про всі відомі йому до моменту державної реєстрації договору права третіх осіб на предмет іпотеки (правах застави, довічного користування, оренди, сервітути та інших правах). Невиконання цього обов'язку дає заставодержателю право вимагати дострокового виконання забезпеченого
 5. Посвідчення прав заставодержателя заставної
  У випадку, коли в договорі про іпотеку зазначено, що права заставодержателя (відповідно до ст. 13 Закону про іпотеку) засвідчуються заставної, разом з таким договором нотаріусу надається заставна. Нотаріус робить на заставній відмітку про час і місце нотаріального посвідчення договору про іпотеку, нумерує і скріплює печаткою листи заставної (ч. 2 п. 3 ст. 14 Закону про іпотеку).
 6. Нотаріальне посвідчення договору іпотеки
  На сьогоднішній день нотаріальне посвідчення договору про іпотеку не є обов'язковою умовою з оформлення такого договору. Ці зміни відбулися у зв'язку з прийняттям Феде-рального закону від 30 грудня 2004 № 216-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону« Про іпотеку (заставі нерухомості) », який набув чинності з 1 січня 2005 року. Однак вважаємо за необхідне,
 7. Стаття 76. Іпотека споруджуваних житлових будинків!
  При наданні кредиту або цільової позики для спорудження житлового будинку договором про іпотеку може бути передбачене забезпечення зобов'язання незавершеним будівництвом і належать заставодавцю матеріалами і обладнанням, які заготовлені для будівництва. По завершенні будівництва житлового будинку іпотека на нього не припиняється. Коментована стаття розвиває загальні положення пункту
 8. Форма укладення договору іпотеки
  Договір про іпотеку полягає у вигляді заставної і набирає чинності з моменту її реєстрації. Іпотека згідно з нормою статті 336 ГК РФ може бути встановлена ??на: земельні ділянки; підприємства, будівлі та інше нерухоме майно, що використовується у підприємницькій практиці; житлові будинки та квартири; дачі, садові будинки, гаражі та інші будівлі; повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання і
 9. 53. закладних
  Іпотечні відносини дозволяють використовувати заставу цінний папір, яка виписується у добровільному порядку додатково до іпотечного договору. Заставна - неемісійна, іменна, іпотечна, термінова, інвестиційна, дохідна, документарна, публічно достовірна, забезпечена нерухомим майном, ринкова цінний папір, який засвідчує такі права її власника: - право на
 10. Стаття 24. Державне мито
  За державну реєстрацію договору про іпотеку та іпотеки як обмеження (обтяження) прав на нерухоме майно, включаючи внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним і видачу документів про державну реєстрацію, державне мито сплачується один раз за всі зазначені дії в розмірах і порядку, які
 11. Договір про іпотеку: поняття та ознаки
  'Договір про заставу нерухомого майна (договір про іпотеку) - це договір, в якому одна сторона - заставодержатель, який є кредитором за зобов'язанням, забезпеченого іпотекою, має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного нерухомого майна іншого боку - заставодавця. У цьому випадку заставодержатель має