« Попередня Наступна »

Страховий тариф

 - Ставка премії з одиниці страхової суми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Страховий тариф

 1. Терміни та визначення:
  Страхування, обов'язкове (добровільне) страхування, страховий ринок, страховик, страхувальник, вигодонабувач, страховий брокер, андеррайтер, сюрвейєр, актуарій, страховий ризик, страхова премія, страховий тариф, соціальне страхування (забезпечення), страхування відповідальності, страховий
 2. Страхова премія
  оплачений страховий інтерес; плата за страховий ризик у грошовій формі. Страхову премію оплачує страхувальник і вносить страховику згідно з законом або договором страхування. За економічним змістом страхова премія є сума ціни страхового ризику і витрат страховика, пов'язаних з покриттям витрат на проведення страхування. Страхову премію визначають, виходячи зі страхового тарифу.
 3. Страхове свідоцтво (страховий поліс)
  документ встановленого зразка, що видається страховиком страхувальнику в посвідчення укладеного договору страхування і що містить його умови. Видається страхувальнику після сплати разового або першого страхового внеску. У ньому відбивається основні умови страхування: Ф. І. О., реквізити страхувальника, об'єкти страхування, обсяг страхової відповідальності, розмір страхової суми, страховий тариф,
 4. Страхові резерви
  - Резерви страхових організацій, створювані за рахунок отриманих страхових внесків для майбутніх страхових виплат по проведеним видам
 5. Страховий збиток
  вартість повністю загиблого або знеціненої частини пошкодженого майна за страховою оцінкою. Виходячи з підрахованої суми страхового збитку, визначають величину страхового відшкодування, що підлягає виплаті. При цьому до уваги приймаються умови, на яких був укладений договір страхування. Сума страхового збитку рівна сумі страхового відшкодування. Процедурою визначення страхового збитку
 6. Страховий акт
  документ або група документів, оформлених у встановленому порядку, що підтверджують факт, обставини й практику страхового випадку. На підставі складеного страхового акта, а також інших документів (наприклад експертного висновку) проводиться виплата або відмова від виплати страхового відшкодування. У страховому акті встановлюється сума фактичного збитку, заподіяного страхувальникові
 7. 42. Страховий ринок і його структура
  Страховий ринок - це особлива система організації страхових відносин, при якій відбувається купівля-продаж страхових послуг як товару, формуються пропозиція і попит на них. Об'єктивною основою розвитку страхового ринку є виникаюча в процесі відтворення потреба підтримки безперебійності цього процесу, що виражається в наданні грошової допомоги постраждалим у разі настання
 8. Страхова відповідальність
  обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування. Встановлюється законом або договором страхування. Характеризується певним обсягом страхової відповідальності, т. Е. Переліком певних страхових ризиків (страхових випадків), при настанні яких здійснюється виплата. Обсяг страхової відповідальності складається з такого 311 переліку небезпек, які характерні
 9. Страхова оцінка
  критерій оцінки страхового ризику. Характеризується системою грошових вимірників об'єкта страхування, тісно ув'язаних з імовірністю настання страхового випадку. В якості страхової оцінки можуть бути використані дійсна вартість майна або який-небудь інший критерій (заявлена ??вартість, початкова вартість і т. Д.). У міжнародній практиці замість терміна «страхова оцінка»
 10. Страховий інтерес
  міра матеріальної зацікавленості фізичної або юридичної особи у страхуванні. Носіями страхового інтересу виступають страхувальники і застраховані. Стосовно до майнового страхування наявний страховий інтерес виражається у вартості застрахованого майна. В особистому страхуванні страховий інтерес полягає в гарантії отримання страхо- 312 виття суми у разі подій,