« Попередня Наступна »

1. Сутність і склад регіональних фінансів. Регіональні бюджети


Місцеві організації самоврядування - виборні і наділяються майновими та фінансово-бюджетньмі правами.
Регіональні місцеві фінансові ресурси - сукупність грошових коштів, створюваних і використовуваних на економічний і соціальний розвиток території.
Через ці фінансові ресурси держава проводить соціальну політику вирівнювання рівня економічного і соціального розвитку територій.
Фінансові ресурси регіону включають в себе регіональний бюджет, кошти суб'єктів господарювання територій і позабюджетні регіональні фонди.
Регіональні місцеві бюджети - головні фінансові бази території.
Економічна сутність регіональних місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні. Вони виконують такі функції:
формування грошових коштів для регіональної місцевої влади;
розподіл і використання фондів між галузями народного господарства;
контроль за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання, підвідомчих місцевим органам влади. Доходи регіональних бюджетів підрозділяються на регульовані та закріплені.

Регульовані - це кошти, які передаються з вищестоящих бюджетів. Вони діляться на відсоткові відрахування від на-
логів (ПДВ, податок на прибуток, прибутковий податок), дотації, субвенції.
Закріплені - твердофіксірованная частка коштів, які надходять у відповідний бюджет (податок на прибуток підприємства, підвідомчих регіональним органам влади), а також місцеві податки і збори (найбільш значні - податок на майно, земельний податок).
Витрати регіональних бюджетів спрямовані на розробку і здійснення планів економічного і соціального розвитку підвідомчих територій. Структура і співвідношення витрат різних регіонів неоднакові.
У регіональний бюджет включаються статті:
фінансування розвитку місцевої виробничої бази, т. е. це основа для отримання власних доходів;
витрати на охорону здоров'я, освіту, культуру, науку;
витрати з охорони навколишнього середовища;
соціальні проблеми населення;
благоустрій територій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Сутність і склад регіональних фінансів. Регіональні бюджети

 1. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 4 Сутність і необхідність фінансів 4 Функції фінансів 6 Фінансові системи 9 ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 11 Фінансова політика 11 Управління фінансами 12 Фінансове планування 14 ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 16 Сутність фінансового контролю 16 Органи фінансового контролю 17 Види фінансового контролю 19 ТЕМА 4.
 2. Зміст
  Соціально-економічна сутність і функції фінансів. Роль фінансів в розширеному відтворенні. Фінансовий ринок. Роль фінансового ринку в мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Кредитний ринок Комерційний кредит Споживчий кредит Державний кредит Міжнародний кредит Лихварський кредит Ринок цених паперів Грошовий ринок Розподільна функція фінансів
 3. Зміст
  Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 4. Зміст
  Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 5. 26. Регіональні фінанси, сутність, склад, роль.
  Однією з найважливіших складових частин фінансової системи держави є регіональні фінанси. Регіональні фінанси - це система економічних відносин, за допомогою якої розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток території. Сутність і роль регіональної фінансової системи в житті суспільства проявляється через функції: мобілізаційну,
 6. 26. Регіональні фінанси, сутність, склад, роль.
  Однією з найважливіших складових частин фінансової системи держави є регіональні фінанси. Регіональні фінанси - це система економічних відносин, за допомогою якої розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток території. Сутність і роль регіональної фінансової системи в житті суспільства проявляється через функції: мобілізаційну,
 7. 26. Регіональні фінанси, сутність, склад, роль.
  Однією з найважливіших складових частин фінансової системи держави є регіональні фінанси. Регіональні фінанси - це система економічних відносин, за допомогою якої розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток території. Сутність і роль регіональної фінансової системи в житті суспільства проявляється через функції: мобілізаційну,
 8. 11.2. Організація державних фінансів на федеральному і регіональному рівні
  У відповідності зі ст. 5 Конституції РФ державна влада в Україні здійснюється на основі розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ, що обумовлено федеративною формою державного устрою. Виходячи з цього в Російській Федерації у складі державних фінансів можна виділити
 9. Зміст
  Тема 1. Грошовий обіг і грошова система 1. Історичний розвиток грошей 2. Функції грошей 3. Поняття грошового обігу 4. Елементи грошової системи 5. Ліквідність 6. Закони грошового обігу Тема 2. Фінанси та фінансова система 1. Історія фінансів і фінансових відносин 2 . Функції фінансів 3. Фінансова система 4. Фінансова політика Тема 3. Державний бюджет як основне
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Як здійснюється перехід на ринкову економіку господарювання та який його вплив на формування регіональних кризових ситуацій? Чи існують регіональні проблеми історичного характеру, викликані корінними змінами в системі управління? Розгляньте в регіональних кризових ситуаціях слідства і причини економічного спаду і соціальних проблем. Розкрийте тезу: регіональна політика
 11. Державні фінанси на регіональному рівні
  включають бюджети суб'єктів РФ (регіональні бюджети) і територіальні державні позабюджетні фонди. Бюджети суб'єктів РФ представлені різними видами бюджетів: республіканськими бюджетами республік, крайовими бюджетами країв, обласними бюджетами областей, окружними бюджетами автономних округів, обласним бюджетом автономної області, міськими бюджетами міст федерального значення. До