« Попередня Наступна »

1. Суть грошової системи та її елементи

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Суть грошової системи та її елементи

 1. 4. Становлення та розвиток грошової системи України
  Становлення грошової системи України 1. 10 січня 1992 р. у готівковий обіг була введена тимчасова валюта - український карбованець (купон). 2. 12 листопада 1992 р. згідно Указу Президента України «Про реформу грошової системи України» завершено введення купону у безготівковий обіг. 3. Другий етап грошової реформи - на підставі Указу Президента України від 25 серпня 1996 р. «Про грошову
 2. 4. Грошова маса
  Розмір грошової бази можна визначити за формулою: Гб = Гвип. + Грез., де Гвип. - готівка, яка випущена НБУ та не повернена в його фонди; Грез. - сума грошових коштів (резервів), яка знаходиться на кореспондентських рахунках банків в НБУ. На розмір грошової маси, крім загальноекономічних, впливають такі
 3. 5. Державне регулювання грошової сфери
 4. 6. Методи здійснення державного регулювання грошової сфери
 5. 6. Грошово-кредитна політика
  Одним з важливих напрямків державного регулювання, при чому ефективним і оперативним, є грошово-кредитна політика. Грошово-кредитна або монетарна політика - це сукупність економічних заходів Центрального банку по регулюванню обсягу грошової пропозиції, націлених на досягнення стабільної макроекономічної рівноваги, завдяки впливу на рівень і динаміку виробництва, зайнятості, інфляції. Монетарна
 6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування. Поняття, структура, принципи
 7. Вопросы и задания для закрепления материала
  Раскройте суть экономической эффективности производства. Какие показатели участвуют в определении уровня эффективности производства? В чем состоит отличие критерия эффективности от показателей? Как соотносятся между собой общая и сравнительная эффективность? Дайте характеристику признаков классификации эффективности. Назовите наиболее типичные случаи расчетов экономической эффективности на
 8. Основні поняття
  Гроші money Грошовий ринок money market Ліквідність liquidity Банківська система banking system Кредит credit Норма обов'язкових резервів required reserve ratio Процент interest Облікова ставка
 9. 2. Суть та форми інфляції
 10. ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
  ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І
 11. 2. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту
  Капітальне бюджетування Одним з важливих напрямів діяльності міжнародного фінансового менеджменту є капітальне бюджетування (бюджетування капіталу) - процес аналізу ефективності капіталовкладень, котрий має на меті оцінку і відбір найкращих варіантів довгострокового вкладання коштів. Фінансові ресурси, матеріальну основу яких становлять гроші, мають цінність у часі. Цінність у часі фінансових
 12. Основні поняття
  Валютний курс - ціна, за якою валюта однієї країни обмінюється на валюту інших країн. Девальвація - зниження офіційного курсу національної валюти стосовно іноземних валют. Є поширеним у світі методом підтримки конкурентоспроможності національної економіки. Платіжний баланс - статистичний звіт, в якому відображено всі зовнішньоекономічні операції за визначений період часу між резидентами держави
 13. 1. Суть і структура грошового обороту
  Відмінності готівкового та безготівкового обігу colspan=2
 14. Вопросы для самопроверки
  Назовите причины, усложняющие ценообразование. Почему метод ценообразования на основе полных затрат является наиболее популярным? В чем состоят недостатки определения цен на основе затрат? «График безубыточности» и его использование для определения цен. В чем состоит суть метода Break-Even-Analyze? Какую информацию необходимо принимать во внимание при определении цен с ориентацией на спрос? В чем
 15. 3. Грошова маса і рівновага на ринку грошей
  Рух грошей у процесі розширеного відтворення утворює грошовий обіг, який здійснюється як в готівковій, так і в безготівковій формі. В цілому сукупність наявних готівкових і безготівкових засобів платежу, які забезпечують обіг товарів та послуг в країні на даний момент часу називається грошовою масою. Грошова маса структурується за ступенем ліквідності її компонентів. Склад і структура грошової
 16. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави
  Державний бюджет - складова ланка державних фінансів. Функціонування бюджету держави визначається такими причинами: існуванням товарно-грошових відносин; функціонуванням держави; потребами розширеного відтворення. Бюджет держави можна розглядати з трьох позицій (рис. 6.1). За економічним змістом За матеріальним змістом За формою прояву система фінансових відносин
 17. Рефінансування (редепозитування) фінансових установ.
  З точки зору рефінансування фінансових установ ЦБК може розмістити власні ресурси на депозитному рахунку в банку або розмістити кошти банків на власному депозитному рахунку. Редепозитування фінансових уста- нов використовується ЦБК, щоб вплинути на рівень резервів у банків- ській системі і таким чином управляти зростанням грошової маси та підтримувати фінансову стабільність у Тайвані.
 18. 5. Сучасна кредитно-банківська система. Створення грошей банківською системою
  Сучасна кредитна система держави складається з банківської системи і сукупності спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх за допомогою кредиту. Банківська система має два рівня: Центральний банк і мережу комерційних банків. Перший рівень системи займає Національний банк України (НБУ) - державна установа, основною метою