Головна
« Попередня Наступна »

Технологія електронної пошти

 все ширше використовується для підтримки навчальних взаємодій як між викладачем і навчаються, так і між самими які навчаються. Розрізняються модеровані і немодеровані, відкриті і закриті поштові конференції (див. Схему 6). Причому до закритих комп'ютерним конференціями (т. Е. Конференціями, участь в яких не є загальнодоступним) відносяться не лише платні, а й безкоштовні конференції, призначені для фахівців певного профілю або рівня. Схема 6.


 Однак необхідно відзначити, що в більшості навчальних поштових конференцій доцільно управляти та координувати дискусії, т. Е. Більшість з них модеровані. Ефективність застосування даної технології в навчальному процесі багато в чому визначається кваліфікацією модератора (спеціаліста, який веде навчальну конференцію), його умінням управляти дискусією так, щоб цілі навчального курсу досягалися в найбільшою мірою.
Активно впроваджується в навчальні процеси і така технологія, як комп'ютерні навчальні програми, у тому числі гіпертекстові, мультимедіа, інтелектуальні та інші. Комп'ютерні навчальні програми зазвичай надають можливість навчання в двох основних режимах (див. Таблицю 5).
Таблиця 5. Основні режими і мети застосування комп'ютерних навчальних програм Основні режими Цілі використання при інноваційному навчанні Інформаційно довідковий Розширення і спрощення доступу до
навчальному матеріалу
Зручна і наочна структуризація
матеріалу
Легкість навігації по навчальному матеріалу Контрольно- навчальний Самотестування Попереднє або проміжне тестування Використання спеціально розроблених інструментальних засобів істотно полегшує процес створення комп'ютерних навчальних програм.

 З їх допомогою навіть викладачі менеджменту, психології, соціології та інших дисциплін, далеких від комп'ютерних технологій, можуть легко створювати навчальні програми.
117
Примітка [О. П.133]: Ка
кова роль Інтернет- технологій у розвитку освіти?
В даний час стало можливим говорити про те, що використання Web- технологій для розробки і доставки навчальних курсів веде до розвитку нової моделі, нової парадигми навчання. Інноваційні навчальні курси розробляються на базі Web сторінок і метафори карти інформаційного навчального простору.
Як відомо, Web-технологія чи WWW (World-Wide Web) - це мультимедіа- гіпертекстова система документів, пов'язаних електронними посиланнями. Зараз Web є найпопулярнішою системою Інтернет, багато в чому витісняючою такі Інтернет- системи, як Gopher, WAIS та ін. На базі Web технологій можливе здійснення конференцзв'язку для доставки дистанційних курсів. WWW дозволяє реалізувати інтерактивний процес навчання.
До основних типів Web-технологій, застосовуваних в інноваційному навчанні, можна віднести наступні:
Примітка [О. П.134]: Ка
до мережеві технології застосовуються в інноваційному навчанні?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Технологія електронної пошти

 1. Тема 8. Інформатизація банківської справи
  Дана тема пропонується для самостійного вивчення. Студентам пропонується підготувати реферати на такі теми: Банківські електронні послуги. Автоматизовані системи обробки банківської інформації. Автоматизоване робоче місце в банку. Електронні банківські послуги. Банківські електронні картки. Банкомат як елемент електронної системи платежів. Система
 2. Технологія
  - Наукові методи досягнення практичних цілей. У поняття технологій звичайно включаються три групи технологій: технологія продуктів, технологія процесів, технологія '
 3. Модуль "Комунікації"
  забезпечує підтримку всього комплексу комунікаційних послуг, що отримуються і надаються банком: обробка вхідних електронних даних, електронна обробка вхідних паперових документів, підготовка форм електронної передачі даних, підготовка файлів для поштових, факсимільних, телексних і телеграфних
 4. Розвиток певних особливих, які заслуговують особливої ??уваги технологій.
  Ці ініціативи мають довгу післявоєнну історію, а останнім часом асоціюються головним чином з електронними, інформаційними та комунікаційними технологіями. До проблем, пов'язаних з проведенням такої політики, відносять тенденцію ослаблення конкуренції в результаті створення ринкових структур близьких до монопольним, складності вироблення суджень щодо здійсненності інновацій та
 5. Л. В. Лямін. «Застосування технологій електронного банкінгу: ризик-орієнтований підхід / Л. В. Лямін »: КНОРУС; ЦІПСіР; Москва; 2011, 2011
 6. Кризові технології
  - Комплекс технологій, застосовуваних для вирішення завдань конкурентної боротьби в широкому сенсі, включаючи, так звані "політичні" (технології ведення передвиборної боротьби, технології проведення виборів, технології створення іміджу, технології створення громадської думки, технології створення керованих громадських організацій та
 7. Методи самонавчання.
  Якщо в традиційній освітній системі самонавчання відбувалося шляхом читання книг, то нові технології призвели до розвитку безлічі таких методів, при яких навчаний взаємодіє з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача та інших учнів. Для самонавчання на базі сучасних технологій характерний мультимедіа підхід, при якому освітні ресурси
 8. Електронний переказ платежів
  Основна частина дискусії досі ставилася до паперовим способам грошових переказів, проте останнім часом все більша кількість переказів здійснюється C допомогою електронних засобів передачі інформації (у деяких країнах чекові платежі взагалі не прийняті). Принципово електронні платежі можна підрозділити на два види: 1. Платежі через автоматизовані клірингові установи
 9. Список літератури
  Андрєєв В. А. Прибутковість інвестицій в інноваційний бізнес // Вестник Фінансовій Академії. - 2009. - № 6. - С. 48-61. Власов А. Венчурний капітал і мале підприємництво // Суспільство і економіка. - 1999. - № 2. - С. 93-99. Бізнес-інкубатор - двигун розвитку підприємництва [Електронний ресурс]. - URL: http://www.equipnet.ru/articles/other/ other_610.html. Венчурні інвестиції в
 10. Т. М. Ковальова. Фінанси і кредит: електрон. навч. курс / під ред. Т. М. Ковалевой.-2010, 2010
 11. Визначення системи онлайнових платежів
  В даний час у зв'язку з активним розвитком електронної економіки все більшого поширення набувають системи онлайнових платежів (системи онлайнового банкінгу). Системи онлайнових платежів представляють собою нові електронні платіжні системи, що дозволяють безпосередньо в режимі реального часу здійснювати платежі з рахунку платника і зараховувати кошти на рахунок одержувача. Системи