« Попередня Наступна »

Поточний контроль

 проводиться в процесі здійснення фінансово-господарських операцій, наприклад, при розгляді окремих питань виконання бюджетів в ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами, при перевірці органами казначейства платіжних документів на здійснення касового витрати бюджету.
 Поточний контроль дозволяє отримати необхідну оперативну інформацію, що характеризує стан об'єкта контролю, внести необхідні корективи в разі виявлення відхилень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Поточний контроль

 1. Рентабельність поточних активів
  відображає ефективність використання поточних активів підприємства, показуючи, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточні активи підприємства, і визначається за формулою Ракта = Пч х 100 / Атек, (11) де Ракта - рентабельність поточних активів,%; Атек - середня величина поточних активів підприємства, розрахована за даними балансу, тис.
 2. Поточні фінансові потреби (ТФП)
  поточні активи (без грошових коштів) - поточні пасиви = операційні (ТФП) + позаопераційні
 3. 10.5.5 Поточна вартість ануїтету
  Часто буває так, що потрібно оцінити поточну вартість серії платежів, т. Е. Ануїтету. Як і у випадку майбутньої вартості ануїтету, ануїтет може бути звичайний і авансовий. Очевидно, що поточна вартість і-периодной звичайного ануїтету дорівнює сумі поточних вартостей всіх платежів. Позначимо поточну вартість k-го платежу як PVk. Тоді поточна вартість кожного платежу буде дорівнює: PV1 = PMT
 4. Поточні активи
  включають готівку і такі активи, які можуть бути легко звернені в готівку, або вони використовуються для поточних розрахунків і забезпечення поточних
 5. Поточний рахунок
  відкривається установам і організаціям, які не мають самостійних джерел доходу (бюджетним організаціям). Кошти на поточний рахунок можуть надходити тільки від вищестоящої організації в порядку оплати кошторису витрат даної організації. Кошти списуються з поточного рахунку на ті ж цілі, що і з розрахункового рахунку. По поточному рахунку не можуть проводитися суми банківських
 6. Коефіцієнт поточної ліквідності
  дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів підприємства припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Формула розрахунку: оборотні активи / короткострокові
 7. Розрахунок рентабельності поточних активів
  Рентабельність поточних активів = прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства / середня величина поточних активів -
 8. Поточна віддача
  - Відношення поточних грошових надходжень від інвестицій до інвестиційних
 9. Поточні валютні рахунки
  відриваються підприємствам і організаціям різних форм власності, а також підприємцям без утворення юридичної особи. Поточні валютні рахунки можуть бути відкриті тільки в уповноважених банках. Щоб полегшити клієнту облік валютних коштів, банк може відкрити йому один або кілька (залежно від числа використовуваних валют) поточних валютних рахунків. Поточні валютні рахунки можуть бути
 10. Управління поточними зобов'язаннями за розрахунками
  Поточні зобов'язання за розрахунками характеризують найбільш короткостроковий вид використовуваних підприємством позикових коштів, формованих їм за рахунок внутрішніх джерел. Основні особливості поточних зобов'язань за розрахунками: 1. Чи є для підприємства безкоштовним джерелом використовуваних позикових коштів. 2. Виражений в днях обороту, впливає на тривалість фінансового циклу
 11. Основні етапи управління поточними зобов'язаннями за розрахунками підприємства:
  1. Аналіз поточних зобов'язань за розрахунками підприємства у попередньому періоді. 2. Визначення складу поточних зобов'язань за розрахунками підприємства в майбутньому періоді. 3. Встановлення періодичності виплат за окремими видами поточних зобов'язань за розрахунками. 4. Прогнозування середньої суми нараховуються платежів за окремими видами поточних зобов'язань за розрахунками. Таке прогнозування
 12. Поточний рахунок підприємства
  один з видів рахунків, відкритих банком підприємству, використовується для здійснення поточних грошових
 13. Метод поточного курсу
  бухгалтерська процедура перерахунку фінансових звітів, виконаних в одній валюті, в іншу валюту за поточним обмінним