« Попередня Наступна »

Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація


Поняття безготівкового грошового обороту. Фактори, що визначають обсяг і структуру безготівкового грошового обороту, швидкість руху грошових коштів. Система безготівкових розрахунків, її основні елементи: види рахунків, відкритих у банках; види розрахункових документів, використовуваних для здійснення платіжних операцій; порядок документообігу; спосіб платежу; форми безготівкових розрахунків.

Акредитивна форма розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки плановими платежами. Розрахунки чеками.
Міжбанківські розрахунки. Кореспондентські відносини і система міжбанківських розрахунків.
Перспективи розвитку безготівкових розрахунків. [7,9,18]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація.

 1. Тема 5. Грошовий оборот. Його зміст і структура.
  Особливості грошового обороту при різних моделях економіки. Поняття грошового обороту. Канали руху грошей (безготівкових та готівкових). Співвідношення понять «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошово-платіжний оборот», «грошовий обіг». Взаємозв'язок складових частин грошового обороту.
 2. Тема 4. Грошовий оборот: форми розрахунків в господарській практиці
  Поняття грошового обороту, його особливості та структура. Сфери грошового обороту: фінансова, фіскально-бюджетна, кредитна, безготівково-грошова. Безготівковий грошовий оборот і форми безготівкових розрахунків. Розрахункові, платіжні та комерційні документи. Порядок розрахунків за допомогою платіжних доручень, чеків, акредитивів, платіжних доручень-вимог і платіжних вимог, а також інших форм.
 3. Тема 4 Безготівковий грошовий оборот
  Значення його розвитку Безготівковий грошовий оборот - сукупність платежів, здійснюваних без використання готівкових грошей. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, що здійснюються шляхом записів по рахунках платників і одержувачів коштів. Безготівковий грошовий оборот: переважає в усіх країнах обслуговується чеками, кредитними картками, платіжними дорученнями, електронними
 4. Питання для самоперевірки
  Що таке безготівковий грошовий оборот? Яка роль безготівкового обороту в економіці? Що відносять до елементів системи безготівкового обороту? Назвіть основні принципи організації безготівкового обороту. Назвіть форми безготівкових розрахунків. Які схеми документообігу вони використовують? Які існують способи проведення розрахункових операцій з перерахування грошових коштів через кредитні
 5. Тема 3 Грошовий оборот
  Грошовий оборот - рух грошей, опосредующее грошові відносини між підприємствами, об'єднаннями, організаціями, установами, між ними і державою, між підприємствами та їх працівниками, населенням і державою, між окремими громадянами. Класифікація грошового обороту: Залежно від характеру платежів: - товарний грошовий обмін - платежі за послуги, товари та роботи; -
 6. Тема 6: «Безготівковий оборот та основи його організації».
  Тема 6: «Безготівковий оборот та основи його
 7. Зміст
  Розділ I. Гроші. грошова система 3 Тема 1. Виникнення і сутність грошей 3 Тема 2. Грошовий оборот 17 Розділ I I. Кредит. Кредитна система 32 Тема 3. Кредит 32 Тема 4. Комерційні Банки 42 Тема 5. Банківські системи 54 Тема 6. Центральні банки 90 Розділ II I. Фінанси. фінансова система 110 Тема 7. Фінанси 110 Тема 8. Державні фінанси 117
 8. 3.1. Економічний зміст і структура грошового обороту
  Грошовий оборот являє собою грошовий обіг у рамках певного періоду часу. Грошовий оборот - процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій формах, або сума платежів, здійснених в країні за певний період часу. Слід розрізняти поняття «грошовий оборот» і «платіжний оборот». Грошовий оборот включає в себе тільки ті платежі, які
 9. Тема 6. Правові основи регулювання грошового обороту і розрахунків в Україні
  Загальні засади правового регулювання грошового обороту. Конституція України про законодавче закріплення основних принципів регулювання грошового обороту. Закон України «Про Національний банк України»; Закон України «Про банки і банківську діяльність» та інші про правове регулювання грошового обороту. Підзаконні акти НБУ про регулювання емісії та обігу готівки та безготівкового обороту.
 10. Питання для самоконтролю.
  Дайте поняття грошового обороту і грошового обігу. У чому відмінність готівково-грошового обороту від безготівкового? Перерахуйте принципи організації безготівкового обороту. Назвіть основні форми безготівкових розрахунків. Перерахуйте принципи організації готівково-грошового обороту. У чому полягає специфіка вексельної форми
 11. зміст
  Введення Тема 1. Сутність і функції грошей 1.1. Гроші як економічна категорія 1.2. Функції грошей Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 2.1. Економічний зміст грошового обороту 2.2. Безготівковий грошовий оборот 2.2.1. Сутність і значення безготівкового обороту 2.2.2. Форми безготівкових розрахунків та способи платежу 2.3. Готівково-грошовий обіг 2.3.1. Основні відомості про
 12. Зміст
  Вступ.......................................................................................................... 4 Тема 1. Cутність І ФУНКЦІЇ грошів .......................................... ................ 5 Тема 2. Кількісна теорія грошів и сучасний монетаризм ..................... 71 Тема 3 . Грошовий оборот и грошова маса ............................................ .. 13 Тема 4. Грошовий
 13. 17. Грошовий оборот, принципи його організації та структура
  Грошовий оборот являє собою процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій формі. В цілому грошовий оборот ділиться на дві частини: 1) грошовий оборот, що виникає при розрахунках між підприємствами в процесі реалізації продукції, т. Е. Це платежі за товарними операціями; 2) грошовий оборот, платежі якого виникли за нетоварні операції (розрахунки по зарплаті, виплати
 14. ПРОГРАМА лекційних курсів
  ТЕМА 1. Етапи правового регулювання банківської діяльності в РФ і тенденції розвитку банківського законодавства РФ. ТЕМА 2. Поняття, предмет, метод, система банківського права РФ. ТЕМА 3. Джерела банківського права РФ. ТЕМА 4. Поняття і елементи банківської системи РФ. ТЕМА 5. Правовий статус Центрального банку РФ. ТЕМА 6. Структура і принципи діяльності Центрального Банку РФ ТЕМА
 15. Склад грошового обороту
  42. I Грошовий оборот складається з обігу готівки та j безготівкових грошей. 1 Готівкові гроші представлені банкнотами і J розмінною монетою. j Безготівкові гроші - це кошти на рахунках у! комерційних банках і Центральному банку, т. е. де- | Позитив (вклади!) до запитання або
 16. 2. Особливості грошового обороту при ринкової моделі економіки.
  Різні моделі економіки накладають свій відбиток на характер грошового обороту, не змінюючи при цьому його сутності та структури. При ринкової моделі економіки виділяють наступні особливості грошового обороту: Обслуговує переважно ринкові відносини в господарстві і тільки у відносній частини розподільні відносини. Відсутнє чітке законодавче поділ між готівковим і безготівковим
 17. Тема 14ПЛАТЁЖНИЙ БАЛАНС
  Платіжний баланс - статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді представлені відомості про зовнішньоекономічні операції держави Це співвідношення суми платежів, вироблених даною країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період часу. По термінах: квартальний, річний, на звітну дату. За змістом: платіжний, міжнародна