« Попередня Наступна »

Тема 4. Грошовий оборот: форми розрахунків в господарській практиці

 Поняття грошового обороту, його особливості та структура. Сфери грошового обороту: фінансова, фіскально-бюджетна, кредитна, безготівково-грошова. Безготівковий грошовий оборот і форми безготівкових розрахунків. Розрахункові, платіжні та комерційні документи. Порядок розрахунків за допомогою платіжних доручень, чеків, акредитивів, платіжних доручень-вимог і платіжних вимог, а також інших форм.
 Інструкція НБУ№135 «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29.03.2001 р Готівковий обіг та особливості його організації. Інструкція НБУМ69 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» від 19.02.2001 р
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тема 4. Грошовий оборот: форми розрахунків в господарській практиці

 1. Тема 3. Грошові і платіжні системи
  Поняття грошової системи та її елементи. Загальні і специфічні риси грошової системи як форми організації грошового обороту в державі. Форми грошового обороту, його типи та грошові стандарти. Сучасні характеристики організації грошового обороту в країнах ринкової економіки. Необхідність і сутність грошових реформ і їх форми. Грошова реформа і платіжна система України, її ознаки.
 2. Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація.
  Поняття безготівкового грошового обороту. Фактори, що визначають обсяг і структуру безготівкового грошового обороту, швидкість руху грошових коштів. Система безготівкових розрахунків, її основні елементи: види рахунків, відкритих у банках; види розрахункових документів, використовуваних для здійснення платіжних операцій; порядок документообігу; спосіб платежу; форми безготівкових розрахунків. Акредитивна
 3. Зміст
  Розділ I. Гроші. грошова система 3 Тема 1. Виникнення і сутність грошей 3 Тема 2. Грошовий оборот 17 Розділ I I. Кредит. Кредитна система 32 Тема 3. Кредит 32 Тема 4. Комерційні Банки 42 Тема 5. Банківські системи 54 Тема 6. Центральні банки 90 Розділ II I. Фінанси. фінансова система 110 Тема 7. Фінанси 110 Тема 8. Державні фінанси 117
 4. Зміст
  Вступ.......................................................................................................... 4 Тема 1. Cутність І ФУНКЦІЇ грошів .......................................... ................ 5 Тема 2. Кількісна теорія грошів и сучасний монетаризм ..................... 71 Тема 3 . Грошовий оборот и грошова маса ............................................ .. 13 Тема 4. Грошовий
 5. Тема 5. Грошовий оборот. Його зміст і структура.
  Особливості грошового обороту при різних моделях економіки. Поняття грошового обороту. Канали руху грошей (безготівкових та готівкових). Співвідношення понять «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошово-платіжний оборот», «грошовий обіг». Взаємозв'язок складових частин грошового обороту.
 6. Тема 6. Правові основи регулювання грошового обороту і розрахунків в Україні
  Загальні засади правового регулювання грошового обороту. Конституція України про законодавче закріплення основних принципів регулювання грошового обороту. Закон України «Про Національний банк України»; Закон України «Про банки і банківську діяльність» та інші про правове регулювання грошового обороту. Підзаконні акти НБУ про регулювання емісії та обігу готівки та безготівкового обороту.
 7. Зміст
  Тема 1. Гроші, фінанси і фінансові відносини 2 Тема 2. Фінансова система 5 Тема 3. Використання фінансів у суспільному виробництві 7 Тема 4. Фінансова політика
 8. Питання для самоконтролю.
  Дайте поняття грошового обороту і грошового обігу. У чому відмінність готівково-грошового обороту від безготівкового? Перерахуйте принципи організації безготівкового обороту. Назвіть основні форми безготівкових розрахунків. Перерахуйте принципи організації готівково-грошового обороту. У чому полягає специфіка вексельної форми
 9. зміст
  Введення Тема 1. Сутність і функції грошей 1.1. Гроші як економічна категорія 1.2. Функції грошей Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 2.1. Економічний зміст грошового обороту 2.2. Безготівковий грошовий оборот 2.2.1. Сутність і значення безготівкового обороту 2.2.2. Форми безготівкових розрахунків та способи платежу 2.3. Готівково-грошовий обіг 2.3.1. Основні відомості про
 10. Тема 3: «Емісія і випуск грошей в господарський оборот»
  Тема 3: «Емісія і випуск грошей в господарський