« Попередня Наступна »

Тема 3. Фінансова політика Питання для обговорення:

 1.  Зміст, значення і завдання фінансової політики.
 2.  Фінансова стратегія і фінансова тактика. Цілі проведення фінансової політики
 3.  Головні складові фінансової політики, їх зміст і взаємозв'язок.
 4.  Фінансова політика РФ на сучасному етапі.

Література: 29-36, 38,39, 42-58.
У процесі функціонування держава здійснює політичну діяльність у різних сферах суспільного життя. Об'єктом цієї діяльності виступають економіка в цілому, а також окремі складові елементи: ціна, грошовий обіг, фінанси, кредит, валютні відносини та інше.
При підготовці до заняття з даної теми, важливо з'ясувати зміст поняття «фінансова політика».

Основу фінансової політики складають стратегічні напрямки і одночасно, держава здійснює вибір поточних тактичних цілей і завдань використання фінансових відносин. Розгляньте ці поняття, їх сутність і призначення. Наведіть відомі вам приклади фінансової стратегії і тактики.
Розкрийте зміст ланок фінансової політики і поясніть їх вплив на економічне та соціальне життя суспільства. Обгрунтуйте сутність і необхідність проведення міжнародної фінансової політики.
Використовуючи матеріали періодичної преси, проаналізуйте фінансову політику нашої країни на сучасному етапі. Відзначте позитивні та негативні тенденції фінансової політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тема 3. Фінансова політика Питання для обговорення:

 1. Зміст
  Розділ I. Гроші. грошова система 3 Тема 1. Виникнення і сутність грошей 3 Тема 2. Грошовий оборот 17 Розділ I I. Кредит. Кредитна система 32 Тема 3. Кредит 32 Тема 4. Комерційні Банки 42 Тема 5. Банківські системи 54 Тема 6. Центральні банки 90 Розділ II I. Фінанси. фінансова система 110 Тема 7. Фінанси 110 Тема 8. Державні фінанси 117
 2. Зміст
  Тема 1. Гроші, фінанси і фінансові відносини 2 Тема 2. Фінансова система 5 Тема 3. Використання фінансів у суспільному виробництві 7 Тема 4. Фінансова політика
 3. Зміст
  Предісловіе3 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процессе4 2. Короткий курс лекцій6 Введення 6 Тема 1. Сутність і функції фінансів 7 Тема 2. Фінансові ресурси держави 14 Тема 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 19 Тема 4. Фінансова система держави 24 Тема
 4. ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА 4 ПРОГРАМА КУРСУ 5 Частина 1. Вступ 14 Тема 1. Історія та предмет економічної теорії 14 Частина 2. Економіка ринку (Мікроекономіка) 27 Тема 2. Ринковий механізм і його елементи 27 Тема 3. Споживче поведінка і ринковий попит 44 Тема 4. Виробництво і
 5. ЗМІСТ
  С. Введення 4 Цілі і завдання дисципліни 5 Навчальний план 5 Лекційні заняття 6 Семінарські заняття 6 Самостійна робота та форми контролю знань 7 Вимоги до освоєння дисципліни 8 Бібліографічний список 9 Пропоновані реферати і доповіді до тем дисципліни 12
 6. Зміст
  Вступ.......................................................................................................... 4 Тема 1. Cутність І ФУНКЦІЇ грошів .......................................... ................ 5 Тема 2. Кількісна теорія грошів и сучасний монетаризм ..................... 71 Тема 3 . Грошовий оборот и грошова маса ............................................ .. 13 Тема 4. Грошовий
 7. ЗМІСТ
  Стор. Вступ............................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту ................................ .............. 21 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 8. 4. Тематичний план дисципліни «Фінанси» для спеціальності «Фінанси і кредит» для заочної форми навчання
  Найменування розділів і тем Лекції Практичні заняття Самостійна робота Введення. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Фінанси» Розділ 1. Поняття про фінанси Тема 1. Сутність і функції фінансів. Фінанси як економічна категорія Тема 2. Фінансова політика Тема 3. Фінансове планування і прогнозування Тема 4. Фінансовий контроль
 9. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнутим программа курсом Методичні рекомендації для Вивчення тим курсом Тема 1. Суть фінансів, їх Функції и роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика и фінансовий Механізм Тема 4. Фінанси підпріємніцькіх структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет и бюджетна система Тема 7. доходи І видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 10. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами зайняти
  Назва тими Загальний ОБСЯГИ годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 1 2 3 4 5 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту +4 2 - 2 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 2 - - Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 10 квітня +4 2 Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та ее использование у ФІНАНСОВИХ розрахунках +10 4 квітня 2
 11. ЗМІСТ
  стор. ВСТУП........................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту ... 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту ............................. ................. 22 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 12. ЗМІСТ
  Розділ 1. Сутність і роль фінансів, грошей і кредиту Тема 1. Гроші і грошовий обіг ................................ ....... 4 Питання для самоперевірки ....................................... .............. 15 Словник .................................. ............................................ 16 Список рекомендованої літератури .. ........................................ 17 Тема 2. Сутність кредиту, його форми і види .............................. 18 Питання для самоперевірки ............... ...................................... 24 Словник .......... .................................................. .................. 25 Список
 13. Зміст
  Тема 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Тема 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОВОГО КОНТРОЛЮ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Тема 5. ПРАВОВОЕРЕГУЛІРОВАНІЕ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ Тема 6. ПОДАТКОВЕ ПРАВО Тема 7. ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Тема 8. ПОДАТКИ І ЗБОРИ З НАСЕЛЕННЯ Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 14. ЗМІСТ
  Тема XV. Ринковий попит і його еластичність 4 Тема XVI. Теорія споживчої поведінки 9 Тема XVII. Теорія виробництва 18 Тема XVIII. Витрати виробництва фірм 24 Тема XIX. Визначення ціни і обсягу виробництва: чиста конкуренція 29 Тема XX. Визначення ціни і обсягу виробництва: чиста монополія 35 Тема
 15. ЗМІСТ
  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНЫ..................................................................................................... 3 ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ» ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................................................................... 12
 16. ЗМІСТ
   Стор. Вступ................................................. ............................... 5 Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ......... 6 Функції та механізм фінансового менеджменту .............. 8 Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9 2.1.
 17. ПРОГРАМА лекційних курсів
  ТЕМА 1. Етапи правового регулювання банківської діяльності в РФ і тенденції розвитку банківського законодавства РФ. ТЕМА 2. Поняття, предмет, метод, система банківського права РФ. ТЕМА 3. Джерела банківського права РФ. ТЕМА 4. Поняття і елементи банківської системи РФ. ТЕМА 5. Правовий статус Центрального банку РФ. ТЕМА 6. Структура і принципи діяльності Центрального Банку РФ ТЕМА
 18. ЗМІСТ
  Пояснювальна записка................................................ ................................ 4 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві» ... .................................................. ............. 6 План проведення семінарських занять для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» (управління персоналом) ..................... ................................. 6 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Фінанси і
 19. ЗМІСТ
  Передмова ................................................. ................................. 4 Тема 1. Суть, предмет, види іпотекі ....... ........................................... 8 Тема 2. Історія становлення іпотекі та іпотечніх отношений .................... 28 Тема 3. Основні принципи іпотечного кредитування. Моделі іпотечніх механізмів ............................................... ................................... 64 Тема 4. Основи ОЦІНКИ нерухомого майна при іпотечному кредітуванні ..104 Тема 5. Типові ризики іпотечного Капіталу и
 20. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний Зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.