Головна
« Попередня Наступна »

Тема 23. Місцеві фінанси. Проблеми та напрямки розвитку

 1.  Сутність і законодавча основа місцевих фінансів.
 2.  Бюджети муніципальних утворень. Проблеми формування бюджетів муніципальних утворень.
 3.  Основні напрямки розвитку та зміцнення місцевих фінансів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тема 23. Місцеві фінанси. Проблеми та напрямки розвитку

 1. Зміст
  Розділ I. Гроші. грошова система 3 Тема 1. Виникнення і сутність грошей 3 Тема 2. Грошовий оборот 17 Розділ I I. Кредит. Кредитна система 32 Тема 3. Кредит 32 Тема 4. Комерційні Банки 42 Тема 5. Банківські системи 54 Тема 6. Центральні банки 90 Розділ II I. Фінанси. фінансова система 110 Тема 7. Фінанси 110 Тема 8. Державні фінанси 117
 2. Зміст
  Тема 1. Гроші, фінанси і фінансові відносини 2 Тема 2. Фінансова система 5 Тема 3. Використання фінансів у суспільному виробництві 7 Тема 4. Фінансова політика
 3. 4. Тематичний план дисципліни «Фінанси» для спеціальності «Фінанси і кредит» для заочної форми навчання
  Найменування розділів і тем Лекції Практичні заняття Самостійна робота Введення. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Фінанси» Розділ 1. Поняття про фінанси Тема 1. Сутність і функції фінансів. Фінанси як економічна категорія Тема 2. Фінансова політика Тема 3. Фінансове планування і прогнозування Тема 4. Фінансовий контроль
 4. Зміст
  Предісловіе3 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процессе4 2. Короткий курс лекцій6 Введення 6 Тема 1. Сутність і функції фінансів 7 Тема 2. Фінансові ресурси держави 14 Тема 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 19 Тема 4. Фінансова система держави 24 Тема
 5. Зміст
  Тема 1. Грошовий обіг і грошова система 1. Історичний розвиток грошей 2. Функції грошей 3. Поняття грошового обігу 4. Елементи грошової системи 5. Ліквідність 6. Закони грошового обігу Тема 2. Фінанси та фінансова система 1. Історія фінансів і фінансових відносин 2 . Функції фінансів 3. Фінансова система 4. Фінансова політика Тема 3. Державний бюджет як основне
 6. Тематичний план курсу «Фінанси»
  Тема 1. Сутність і функції фінансів. 1.1. Фінанси як економічна категорія. . Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. 1.3. Соціально-економічна сутність і функції фінансів Тема 2. Роль фінансів в громадському відтворювальномупроцесі. 2.1. Роль і місце фінансів у процесі розподілу 2.2. Фінансова політика та її основні принципи та напрямки 2.3.
 7. Тематичний план курсу «Фінанси»
  Тема 1. Сутність і функції фінансів. 1.1. Фінанси як економічна категорія. . Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. 1.3. Соціально-економічна сутність і функції фінансів Тема 2. Роль фінансів в громадському відтворювальномупроцесі. 2.1. Роль і місце фінансів у процесі розподілу 2.2. Фінансова політика та її основні принципи та напрямки 2.3.
 8. ЗМІСТ
  С. Введення 4 Цілі і завдання дисципліни 5 Навчальний план 5 Лекційні заняття 6 Семінарські заняття 6 Самостійна робота та форми контролю знань 7 Вимоги до освоєння дисципліни 8 Бібліографічний список 9 Пропоновані реферати і доповіді до тем дисципліни 12
 9. Виконайте самостійно
  Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення з дисципліни «Фінанси» Тема 1 Гроші 1. Походження грошей 2. Роль грошей в ринковій економіці Тема 2 Грошовий обіг і грошовий оборот 1. Принципи організації безготівкових розрахунків 2. Державне регулювання грошового обігу Тема 3 Грошова система 1 . Грошові системи країн з розвиненою ринковою економікою
 10. Тема 8. РЕГІОНАЛЬНІ (МІСЦЕВІ) ФІНАНСИ
  Тема 8. РЕГІОНАЛЬНІ (МІСЦЕВІ)
 11. Тема 8. РЕГІОНАЛЬНІ (МІСЦЕВІ) ФІНАНСИ
  Тема 8. РЕГІОНАЛЬНІ (МІСЦЕВІ)
 12. Тема 5. Фінанси місцевих органів влади
  Тема 5. Фінанси місцевих органів
 13. Тема 5. Фінанси місцевих органів влади
  Тема 5. Фінанси місцевих органів
 14. ПРОПОНОВАНІ рефератів і докладов До ТЕМАМИ ДИСЦИПЛИН
  Тема 1: Еволюція фінансів в процесі розвитку товарно-грошових відносин Виникнення фінансів як історичної категорії. Функції фінансів в сучасних економічних умовах. Проблемні питання в системі фінансових відносин. Тема 2: Фінансові системи економічно розвинених країн. Тема 3: Страховий ринок Росії і його структура. Монетарна політика, її
 15. Зміст
  Вступ... 4 Тема 1. Cутність І ФУНКЦІЇ грошів ... ... 5 Тема 2. Кількісна теорія грошів и сучасний монетаризм ... 71 Тема 3 . Грошовий оборот и грошова маса ... .. 13 Тема 4. Грошовий