« Попередня Наступна »

Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ


Ключові поняття: власний капітал, позичений капітал, кредит, лізинг, леверидж, структура капіталу, теорії структури капіталу, оптимізація структури капіталу, податковий коректор.
7.1. Капітал підприємства і його сутність.
7.2. Види капіталу підприємства.

7.3. Поняття структури капіталу.
7.4. Теорії структури капіталу.
7.5. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.
7.6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.
Контрольні запитання.
7.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

 1. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ
 2. Розділ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб'єкта господарювання
  5. Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві 6. Тема 6. Управління прибутком 7. Тема 7. Управління активами 8. Тема 8. Вартість та оптимізація структури
 3. ЗМІСТ
  Стор. Вступ............................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 21 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 4. ЗМІСТ
  стор. ВСТУП........................................................................................................................................... 4 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту... 6 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.............................................. 22 Тема 3. Управління грошовими потоками на
 5. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  Сутність капіталу підприємства, його класифікація. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Характеристика статутного, пайового та резервного капіталу. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу. Позичковий капітал та його характеристика. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові
 6. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
  Назва теми Загальний обсяг годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 1 2 3 4 5 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 4 2 - 2 Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 2 - - Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 10 4 4 2 Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 10 4 4 2
 7. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ
 8. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 9. РОЗДІЛ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб'єкта господарювання
  Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація і оптимізація грошових потоків. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів. Зміст і завдання управління вхідними і вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Управління прибутком від операційної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку.
 10. Тема 2. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ І ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ
  Тема 2. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ І ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ В ДОВГОСТРОКОВОМУ
 11. 2. Оцінка основних фондів.
  Основні фонди оцінюються по: Початковій вартості вартість на період їх придбання Відновленої вартості вартість з урахуванням переоцінки Залишковій вартості початкова, або відновлена вартість без вартості списання старіння 49 3. Відтворення основних фондів, капітальні вкладення, їх склад і структура. Відтворення основних фондів капітальними вкладами. капітальними і текучими ремонтами.
 12. Содержание
  Тема 1. Деньги, финансы и финансовые отношения 2 Тема 2. Финансовая система 5 Тема 3. Использование финансов в общественном производстве 7 Тема 4. Финансовая политика
 13. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнута програма курсу Методичні рекомендації для вивчення тем курсу Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Тема 4. Фінанси підприємницьких структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет і бюджетна система Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 14. зміст
  Вступ.......................................................................................................... 4 Тема 1. Cутність і функції грошей.......................................................... 5 Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм..................... 71 Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса.............................................. 13 Тема 4. Грошовий
 15. Содержани
  Раздел I. Деньги. денежная система 3 Тема 1. Возникновение и сущность денег 3 Тема 2. Денежный оборот 17 Раздел I I. Кредит. Кредитная система 32 Тема 3. Кредит 32 Тема 4. Коммерческие Банки 42 Тема 5. Банковские системы 54 Тема 6. Центральные банки 90 Раздел I I I. Финансы. финансовая система 110 Тема 7. Финансы 110 Тема 8. Государственные финансы 117