Головна
« Попередня Наступна »

Теоретична частина

 Вивчення теоретичної частини випереджається невеликим тестуванням, в ході якого навчають, пропонується відповісти на ряд питань по темі курсу. Основне завдання тесту - викликати інтерес до теоретичної частини.
Теоретична частина містить знання і рекомендації щодо їх застосування. Основна частина навчальної інформації представлена ??у вигляді графічних схем з текстовими поясненнями і звуковим супроводом. Натискаючи мишею на ту чи іншу частину схеми, навчають, може запустити відеофільм з поясненням викладача або відкрити відповідний документ. До кожного розділу курсу додається конспект теоретичної частини у форматі текстового процесора Word.

Виклад теоретичного матеріалу завершується відповідями викладача на часті запитання по досліджуваному розділу курсу. Відповіді на типові питання організовані в 3 групи: від охочих розібратися, від бажаючих заглибитися і від охочих скоріше почати застосовувати отримані знання.
Для переходу від теоретичних знань до практичних занять розроблені спеціальні вправи, що дозволяють обучаемому самостійно проконтролювати ступінь засвоєння матеріалу. Самоконтроль проходить в автоматичному режимі - навчають, виконує завдання і тут же отримує правильну відповідь з розбором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Теоретична частина

 1. Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів
  Визначається приведена форма моделі, і знаходяться на її основі оцінки теоретичних значень ендогенних змінних. Визначаються структурні коефіцієнти моделі за даними теоретичних (розрахункових) значень ендогенних
 2. Зміст
  Введення РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти діяльності некомерційних організацій в економіці Генезис теоретичних уявлень некомерційних організацій як суб'єктів соціально-економічного розвитку Історія розвитку і становлення некомерційних організацій Соціально-економічна сутність некомерційних організацій та їх роль у розвитку суспільства Соціально-економічна характеристика
 3. Методологічну і теоретичну основу
  дисертації є роботи вітчизняних вчених-економістів, які зробили значний внесок у теорію і практику іпотечного кредитування. Обгрунтування теоретичних положень і аргументація висновків здійснювалися на основі загальнонаукових методів пізнання (діалектичний, історичний, логічний), конкретних методів (системний, структурний, функціональний), а також спеціальних методів (економічного
 4. Структура роботи.
  Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та двох додатків. Положення та висновки дослідження проілюстровані 48 таблицями, 6 рисунками і 45 формулами. У вступі обгрунтовується вибір теми, постановка мети і завдань, теоретична і практична значущість дослідження, його предмет і об'єкт, визначаються теоретичні та методологічні основи, формулюються
 5. Кваліметрія
  наукова область, яка об'єднує кількісні методи оцінки якості продукції. К. підрозділяється на теоретичну і прикладну. Теоретична К. абстрагується від конкретних об'єктів і вивчає загальні закономірності та математичні методи. Прикладна К. розробляє методи кількісної оцінки якості, що враховують специфіку конкретної
 6. І. Д. Кузнєцова, Т. Н. Бєляєва, О. А. Смирнова. Практикум з дисципліни «Фінанси і кредит» (основні положення, контрольні питання, завдання) Іваново 2008, 2008
 7. Ситникова Олеся Володимирівна. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ Гроші, кредит, банки Москва 2011, 2011
 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
 9. ТЕМА 3. Теоретичні основи фінансів
  ТЕМА 3. Теоретичні основи
 10. Розділ 1 теоретичні основи фінансів
  Розділ 1 теоретичні основи
 11. Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного кредитування
  Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного
 12. Глава 1. Теоретичні основи житлового кредитування
  Глава 1. Теоретичні основи житлового
 13.  Глава 2. Теоретичні основи фінансового менеджменту
   Глава 2. Теоретичні основи фінансового
 14. Глава 2. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  Глава 2. Теоретичні основи фінансового