« Попередня Наступна »

Тести


1. Альтернативні інвестиційні проекти це проекти
1) допускають одночасне і роздільне здійснення;
2) проекти, що не допускають одночасного здійснення;
3) взаємовиключні;
4) допускають спільну реалізацію.
2. З наведених критеріїв ефективності інвестиційного проекту не враховує фактор часу
1) внутрішня норма рентабельності;
2) чиста поточна вартість;
3) індекс рентабельності;
4) термін окупності.
3. Індекс рентабельності як критерій ефективності інвестиційного проекту повинен бути
1) більше 0;
2) менше 1;
3) більше 1;
4) більше заданої інвестору величини.
4. Внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту- це:
1) норма дисконту, при якій чистий дисконтований дохід більше нуля;
2) відношення суми дисконтованих чистих надходжень від реалізації проекту до суми дисконтованих інвестиційних витрат;
3) період часу, протягом якого сума чистих надходжень від реалізації проекту дорівнює сумі необхідних інвестицій;
4) норма дисконту, при якій сумадисконтованих чистих надходжень від реалізації проекту дорівнює сумі дисконтованих інвестиційних витрат.

5. Управління формуванням інвестиційного портфеля на підприємстві передбачає:
1) оцінку інвестиційних якостей окремих фондових інструментів;
2) реструктуризацію портфеля фондових інструментів;
3) вкладення коштів у модернізацію виробництва;
4) планування та організація робіт з придбання майнових комплексів.
6. До фінансових інвестицій не можна віднести:
1) вкладення коштів у статутні фонди спільних підприємств;
2) придбання прибуткових видів фондових інструментів;
3) вкладення коштів у валютні цінності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Тести