« Попередня Наступна »

ВИМОГИ ДО рівня засвоєння змісту ДИСЦИПЛІНИ


Вивчивши дисципліну «Гроші. Кредит. Банки », студент повинен:
1. Мати:
- Уявлення про зміст, місце і роль економічних категорій «Гроші, кредит», сутності цих явищ, характері їх проявів в економіці, ролі і значень комерційних банків, банківської системи в економіці країни, завданнях центрального банку.
2. Знати:
 •  основні методи, застосовувані центральним банком для управління, банківською системою і ліквідністю комерційних банків, проведення грошово-кредитної політики.

 Вміти:
 • читати, узагальнювати і аналізувати види кредитів;
 • розрізняти джерела і структуру доходів і витрат банків;
 • розуміти процентну ставку рефінансування, її економічну сутність у розвитку банківської системи в цілому;
 • розуміти швидкість обігу грошей, грошової маси, грошових агрегатів;
 • розрізняти активні і пасивні операції комерційних банків.

3. Після успішного завершення вивчення дисципліни студент повинен бути здатний застосувати теоретичні знання на практиці, розуміти сутність грошових відносин, самостійно здобувати нові знання з проблематики дисципліни і використовувати їх, а також володіти спеціальною термінологією за профілем дисципліни «Гроші. Кредит. Банки ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВИМОГИ ДО рівня засвоєння змісту ДИСЦИПЛІНИ

 1. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 2. Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва
  До складу вищезазначених витрат входять: - витрати на освоєння нових організацій, виробництв, цехів та агрегатів; - Витрати на підготовку і освоєння виробництва продукції, не призначеної для серійного і масового виробництва; - Витрати на підготовчі роботи у видобувних галузях. Витрати на підготовку і освоєння виробництв надалі в повній сумі увійдуть до собівартість
 3. Ємність ринку
  - Можливий річний обсяг продажу певного виду об'єктів нерухомості при сформованому рівні цін, що залежить від ступеня освоєння даного ринку конкурентами, еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на
 4. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї
  На прикладі Краснодарського краю можна показати практичну ефективність освоєння альтернативної енергетики. Стратегічна цільова програма розвитку альтернативної енергетики повинна містити такі величини: 1) плановані обсяги освоєння встановленої потужності (забезпечення енергією) по кожному з видів альтернативних джерел (перетворювачів); 2) терміни введення в експлуатацію; 3) обсяги
 5. Безбородова Т. І .. Аналіз фінансової звітності, 2008
 6. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
  - Прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. У. п. О. повинна забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів господарської діяльності (вимога повноти); своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку
 7. 5.2. ПРОГРАМА розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї
  Всю програму розвитку альтернативної енергетики в Краснодарському краї можна умовно розділити на дві частини: 1) короткострокову - на строк 5 років і 2) довгострокову ~ на строк до 2020 р (цей рік збігається з граничним роком Енергетичної стратегії в країні). Короткострокова п'ятирічна програма включає перші етапи освоєння основних альтернативних енерготехнологій шляхом створення досвідчених (пілотних)
 8. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
   Студент повинен знати: - сутність основних категорій: фінанси, фінансова система, фінансова політика, фінансовий механізм, фінансові ресурси, управління фінансами, фінансовий контроль, фінансовий ринок, принципи організації фінансів підприємств, джерела формування фінансових ресурсів підприємств, гроші, готівковий і безготівковий грошовий обіг , безготівкові розрахунки, грошова
 9. Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну еру [70]
  Глава 6 Піонерне освоєння тайгових просторів в постіндустріальну
 10. Сировина для кольорової та чорної металургії
  Поліметалічні руди. Зосереджені в основному в Рудному Алтаї, який разом з казахстанської його частина є крупною провінцією поліметалічних руд. Виділяються Змеиногорский, Золотушінскій і Рубцовский рудні райони. Подальший розвиток у краї промисловості з видобутку поліметалічних руд пов'язують з освоєнням Зарічного, Корбаліхінского, Середнього, Степового, Майського і
 11. Планування зовнішньоторговельної операції
  являє собою розробку взаємопов'язаних за часом і змістом організаційних і комерційних заходів, заснованих на маркетингових досліджень головними з яких є. вивчення попиту потенційних покупців на товари, спрямовані перспективним покупцям ініціативних пропозицій, проведення переговорів і підписання контрактів. вибір методів розповсюдження товарів, каналів
 12. Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову епох
  Частина З Простору муніципальної периферії Півночі: управління та освоєння у нову
 13. ЧАСТИНА 1. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  Глава 1 - "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" - описує мету і склад фінансової звітності та загальні підходи до її формування. Глава 2 - "Вимоги щодо структури та змісту фінансової звітності" - наводить приклади основних видів фінансових звітів і розглядає вимоги щодо їх утримання. Глава 3 - "Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки" -
 14. ЗАЛІК
  - Один із способів припинення зобов'язань. Зобов'язання припиняється повністю або частково З. зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або він не вказаний або не визначено моментом запитання. Для З. достатньо заяви однієї сторони. Не допускається З. вимог: якщо за заявою іншої сторони до вимогу підлягає строк позовної давності і цей термін закінчився; про відшкодування
 15. ВИСНОВОК
  У методичних вказівках викладаються цілі, завдання дисципліни «Фінанси» та вимоги до результатів її освоєння відповідно до ФГОС ВПО у напрямку Економіка (кваліфікація «Бакалавр»). Компетентний підхід до підготовки бакалавра економіки відбитий в переліку загальнокультурних і професійних компетенцій, які представлені в методичних вказівках і на формування яких спрямована дисципліна
 16. 1.2. Зміст стратегічного плану
  Стратегічний план банку досить складно визначити з погляду включаемой в нього інформацією, оскільки зміст планів не у всіх банків збігається. Крім того, воно має істотні відмінності на різних організаційних рівнях: питаннями розробки стратегії займаються не тільки на корпоративному рівні організації, а й на рівні структурних підрозділів. Проте стратегічний план