Головна
« Попередня Наступна »

Цільовий бюджетний фонд

 Фонд грошових коштів, утворений відповідно до законодавства Російської Федерації у складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень і використовуваний по окремій кошторисі.
 Кошти цільового бюджетного фонду не можуть бути використані на цілі, не відповідають призначенню цільового бюджетного фонду.
Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145 ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Цільовий бюджетний фонд

 1. Субсидія
  - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових
 2. БЮДЖЕТНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
  - Реалізована суб'єктом бюджетного планування (підвідомчій йому федеральною службою або федеральним агентством) федеральна цільова програма, підпрограма федеральної цільової програми або відомча цільова
 3. Субвенція
  - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових
 4. Види фінансової допомоги
  Під фінансовою допомогою від бюджетів іншого рівня бюджетної системи розуміються надходження у формі дотацій, субвенцій і субсидій або інший безповоротної та безоплатної передачі коштів. Дотації - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи РФ на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат. Субвенції - бюджетні кошти, що надаються
 5. Лекція 6. Цільові бюджетні та позабюджетні фонди
  Основні поняття: причини утворення цільових фондів; особливості формування та використання цільових фондів; бюджетні фонди; позабюджетні фонди; державний фонд сприяння зайнятості; дорожній фонд; фонд охорони природи; фонд розвитку будівельної науки; республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції; продовольства і аграрної науки; інноваційні фонди; фонд
 6. 2.7. Облік цільового фінансування
  До цільовому фінансуванню відносять кошти, одержувані організацією на строго визначені цілі: науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, утримання дитячих дошкільних установ та ін. Джерелами цільового фінансування є асигнування з державного регіонального чи місцевого бюджету; внески народите-лей; кошти, що надходять від інших організацій, та ін. Кошти цільового
 7. Функції бюджету
  Бюджету притаманні такі функції: Освіта основного централізованого фонду грошових коштів (податки, податкові доходи, позики). Витрачання бюджетного фонду (конкретні напрями бюджетних витрат по галузях господарства, установам соціальної сфери, економічних регіонах). Контрольна функція (створює умови для контролю за надходженням доходів і цільовим використанням бюджетних
 8. Питання 17 Поняття і стадії бюджетного процесу
  Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням. Бюджетний процес
 9. Терміни та визначення:
  Бюджетний процес, бюджетне послання, бюджетна класифікація, виконання бюджету, розпис бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне зобов'язання, перспективний фінансовий
 10. ТЕРМІНИ
  Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні
 11. Аналіз виконання цільових програм.
  Відомості про виконання цільових програм, підпрограм і окремих їх етапів, замовником по яких є відомство, із зазначенням причин невиконання бюджетного розпису за звітний період представляються в додатку до пояснювальної записки (ф. 0503166). Крім того, необхідно відобразити види використовуваних цільових іноземних кредитів відповідно до Програми державних зовнішніх запозичень,
 12. Бюджетного устрою і бюджетного ПРОЦЕС
  37. Державний бюджет країни - основний фінансовий план утворення і використання загальнодержавного фонду грошових ресурсів. Бюджетна система держави, що представляє собою сукупність усіх видів бюджетів, відіграє найважливішу роль у реалізації фінансової політики держави. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи, організація і принципи її побудови називаються
 13. Бюджетне право
  - Сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної
 14. Федеративних відносин економічний механізм
  1) Діюча практика; 2) теоретичні концепції. У РФ формується національна система бюджетного федералізму. Критеріями російського федералізму є: забезпечення єдності і цілісності держави; розвиток і капіталізація єдиного російського ринку; вирівнювання фінансової забезпеченості регіонів при стимулюванні їх зацікавленості у розвитку власної доходної бази. Принципи
 15. Вопрос 47 Кошторисно-бюджетне фінансування і його об'єкти
  Кошторисно-бюджетне фінансування - забезпечення державними грошовими коштами на основі індивідуального фінансово-планового акта, який встановлює цільове направлення, обсяг і поквартальний розподіл коштів (кошторису). Так фінансується практично весь невиробничий сектор держави, який іменується бюджетною сферою, а установи та організації, які діють у цій сфері, є
 16. Терміни та визначення:
  Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 17. 1. Бюджетна система і бюджетний пристрій
  Бюджетна система - сукупність всіх видів бюджетів країни, заснована на економічних відносинах і юридичних нормах. Існує закон «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу РФ» (1991 р), за яким бюджетна система включає: федеральний бюджет; бюджет суб'єктів Федерації, територіальних утворень, національних і т. д .; місцеві бюджети. Бюджетна система заснована на
 18. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної