« Попередня Наступна »

Цінні папери Федеральних агентств

 Дана категорія являє собою цінні папери різних відомих Федеральних агентств, таких як Федеральна національна іпотечна асоціація, Федеральний земельний банк та інші. Офіційно погашення цих цінних паперів не гарантується урядом США, але фактично уряд не допускає банкрутства цих організацій і підтримує прибутковість за цими фінансовими інструментами на рівні прибутковості казначейських цінних паперів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Цінні папери Федеральних агентств.

 1. Державні цінні папери (1)
  Державними цінними паперами визнаються цінні папери, випущені від імені Російської Федерації. Федеральний закон від 29 липня 1998 № 136 ФЗ «Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів». Державні цінні папери (2) Облігації, казначейські векселі та інші державні зобов'язання, що випускаються центральними урядами, місцевими органами
 2. Цінні папери урядових агентств.
  Дану категорію складають цінні папери, емітентами яких виступають різні агентства, утворені федеральним урядом головним чином для практичної реалізації різних урядових інвестиційних програм. Дані агентства продають цінні папери для фінансування своїх кредитних операцій. Велика частина цінних паперів урядових агентств випускається агентствами,
 3. ЗМІСТ
  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНЫ..................................................................................................... 3 ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ» ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................................................................... 12
 4. Доходи, отримані від розміщення сум страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії.
  Порядок розміщення обов'язкових пенсійних накопичень встановлюється Федеральним законом від 24.07.2002 № 111-ФЗ «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації», який визначає перелік активів, дозволених для розміщення пенсійних накопичень. До їх числа віднесені державні федеральні цінні папери, і суб'єктів Федерації,
 5. Узгоджені цінні папери
  цінні папери, власники яких погодилися на деяку зміну свого статусу, зазвичай при реструктурування корпорації, коли проводиться переоцінка активів компаній або число цінних паперів скорочується відповідно до якогось планом
 6. Гібридні цінні папери
  фондові, цінні папери у вигляді облігацій, які одночасно можуть бути використані як привілейовані кумулятивні
 7. Агресивні цінні папери
  цінні папери у вигляді акцій, облігацій та ін., курс яких може значно підвищитися згідно спостережуваної кон'юнктурі фондового ринку, тенденціям, прогнозам. Такі папери звичайно купуються в розрахунку на отримання значного прибутку, але їх покупка супроводжується великою
 8. ВИПИСКА З освітніх стандартів З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Поняття цінного паперу. Історія появи цінних паперів. Види цінних паперів і фінансових інструментів. Класичні види цінних паперів та їх характеристика (акції, приватні облігації, державні цінні папери). Похідні цінні папери та їх характеристика (конвертовані акції і облігації, варранти). Фінансові інструменти на ринку цінних паперів (векселі, депозитні, ощадні, інвестиційні
 9. Склад учасників і види ринку цінних паперів
  На ринку цінних паперів випускаються, звертаються і поглинаються як власне цінні папери, так і їх замінники (сертифікати, купони і т. П.). Учасників ринку цінних паперів можна розділити на три групи: Емітенти - особи, ви1пускающіе цінні папери з метою залучення необхідних їм грошових коштів; Інвестори - особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу, майнових та
 10. Передані цінні папери
  цінні папери, які можна продавати на вторинному ринку до закінчення терміну їх погашення іншому інвестору. До них, наприклад, відносяться акції, облігації, казначейські облігації, короткострокові комерційні векселі та банківські
 11. Державні цінні папери
  цінні папери, емітовані з метою покриття бюджетного дефіциту від імені уряду або місцевих органів влади, але неодмінно гарантовані урядом. Різновиди по терміну дії: короткострокові облігації - казначейські векселі, на строк від тижня до 1 року, середньострокові - ноти, на термін від 1 року до 5 років, довгострокові - бони, на строк понад 5 років. Існують і неринкові
 12. Банківські цінні папери
  пропоновані комерційним банкам цінні папери, до яких відносять конвертовані і неконвертовані капітальні облігації, конвертовані і неконвертовані привілейовані акції і звичайні
 13. Операції з цінними паперами.
  Суть схеми полягає в придбанні офшорною компанією цінних паперів з подальшим перепродажем їх іншій особі за вищою ціною. В основному подібні операції застосовуються на зарубіжному ринку цінних паперів. Якщо це російські цінні папери (або іншої держави СНД), то компанія відкриває рахунок у російському банку, переводить на нього гроші, а потім закуповує і продає цінні папери, використовуючи
 14. Угоди про викуп проданих цінних паперів за певних умов.
  Угоди про викуп проданих цінних паперів являють собою забезпечені кредити, при яких позичальник продає цінні папери кредитодавцю (інвестору) з обов'язковою умовою викупити їх назад через певний час за певною ціною. Різниця між ціною купівлі та ціною продажу цінних паперів являє дохід інвестора. Багато угоди про викуп проданих цінних паперів носять дуже
 15. Список літератури
  Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. I і II. М., 1997. Федеральний закон від 22 квітня 1996 № 39-ФЗ (в ред. Від 15 квітня 2006 року) «Про ринок цінних папері // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. Федеральний закон від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ (ред. Від 31 грудня 2005 г.) «Про акціонерні товариства» (прийнятий 24 листопада 1995 (з ізм. І доп., Що набрали чинності з 1 березня 2006 року) // Там же. 1996. №
 16. 4.3. Структура і види ринку цінних паперів
  Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують права власності або позики власника документа по відношенню до особи, видало такий документ та несучого по ньому зобов'язання. Цінні папери - це права на ресурси, які відповідають наступним вимогам: обертаність, доступність для цивільного обороту, стандартність і серійність, документальність, регулювання і визнання
 17. 4. Похідні цінні папери
  - Будь-які цінні папери, що засвідчують право їх власника на покупку або продаж акцій, облігацій та державних боргових зобов'язань (фінансові ф'ючерси, варанти та ін.), У тому числі опціони акцій (облігацій) - право купівлі акцій на пільгових
 18. Казначейські ноти
  - Середньострокові ринкові цінні папери. Вони випускаються Мінфіном або спеціальними державними фінансовими органами. Державні цінні папери - це найважливіший фінансовий інструмент ринкової економіки. Їх роль принципово змінювалася в ході розвитку суспільства. Спочатку вони використовувалися для покриття бюджетного дефіциту, викликаного надзвичайними витратами. Допомогою державних
 19. Вкладення в цінні папери
  - До цієї групи належать інвестиції банку в цінні папери недержавних емітентів, а також вкладення в паї. Для аналізу ліквідності дану групу необхідно класифікувати наступним чином: цінні папери, придбані з інвестиційними цілями (акції та паї дочірніх і залежних акціонерних товариств). Особливістю інвестиційних вкладень є їхня довгостроковий характер і низька