« Попередня Наступна »

Глава 8 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ І витрати на позики


Фінансові інструменти являють значну частину інвестицій, порядок обліку яких, особливо фінансових активів, розглядався в попередньому розділі. Поділ інвестицій на довгострокові і короткострокові не відображає всієї суті виникаючих відносин в операціях з фінансовими інструментами. МСБО-39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює класифікацію фінансових інвестицій на: а) призначені для продажу; б) утримувані до погашення; в) позики і дебіторську заборгованість; г) наявні для продажу. Більша частина інвестицій підлягає обліку за їх справедливою вартістю. Порядок визнання та обліку інвестицій у фінансові інструменти значно змінюється. Це змушує нас розглядати дані проблеми відразу ж слідом за розглядом загальних питань обліку інвестицій в главі 7.
З 1 січня 2007 р КМСФО істотно змінив підходи до розкриття інформації про фінансові інструменти. Затверджено новий МСФЗ-7 «Фінансові інструменти - розкриття», яким скасовані параграфи 51-95 МСБО-32, які стосуються розкриття інформації про фінансові інструменти, що викликало також зміна даного стандарту.
 Тепер він називається МСБО-32 «Фінансові інструменти - представлення».
Банки та аналогічні фінансові організації оперують в основному фінансовими інструментами, порядок розкриття інформації про які докладно викладено в МСФЗ-7. У цьому зв'язку скасований МСБО-30 «Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових інститутів». В даний видання підручника не включена глава «Розкриття інформації у фінансовій звітності банківських установ», яка містилася в попередніх виданнях. Порядок розкриття інформації у фінансовій звітності банків викладено в цій главі.
У главі 8 розглядаються положення МСБО-23 «Витрати на позики», МСБО-32 «Фінансові інструменти - представлення» і МСБО-39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», а також МСФЗ-2 «Виплати пайовими інструментами».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Глава 8 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ І витрати на позики

 1. Перелік глав зі списком авторів
  Глави 1 - 2. Подання фінансової звітності (МСФЗ (IAS) 1) Ольга Соловйова Глава 3. Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки ((МСФЗ (IAS) 8) Віктор Середа, Аскольд Бірін Глава 4. Облік курсових різниць (МСФЗ (IAS) 21) Максим Макаревич Глава 5. Розкриття інформації про пов'язані сторони (МСФЗ (IAS) 24) Лариса Горбатова, Олексій аспис Глава 6. Запаси (МСФЗ (IAS) 2)
 2. 2.3 Облік витрат з будівництва
  Облік витрат на будівництво об'єктів основних засобів включає 2 етапи: облік незавершеного будівництва; облік закінченого будівництва. Облік незавершеного будівництва по структурі витрат включає: Витрати на будівельні роботи та роботи з монтажу обладнання. Витрати на придбання обладнання, зданого в монтаж. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу,
 3. Зміст
  Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 4. Глава 5КЛАССІФІКАЦІЯ ВИТРАТ. ОБЛІК ВИТРАТ за елементами витрат
  Глава 5КЛАССІФІКАЦІЯ ВИТРАТ. Обліку витрат за елементами
 5. ГЛАВА 11. Облік фінансових вкладень
  ГЛАВА 11. Облік фінансових
 6. Глава 8. Облік фінансового результату
  Глава 8. Облік фінансового
 7. ЗМІСТ
  Введення 3 Частина 1. Інструменти аналізу зовнішньої торгівлі 7 Глава 1. Теорія порівняльних переваг і її розширення 7 Глава 2. Теорія факторних пропорцій 14 Глава 3. Криві взаємного пропозиції як інструмент аналізу зовнішньої торгівлі 22 Глава 4. Виграш від зовнішньої торгівлі в неокласичної теорії 36 Частина П. Теоретичний аналіз можливостей зовнішньоторговельного регулювання 45 Глава 5. Торгова
 8. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
  Глава Номер тесту і відповідь Глава 1 1.1 - d 1.2 - b 1.3 - d 1.4 - d 1.5 - b 1.6 - b 1.7 - d 1.8 - a 1.9- b 1.10 - b Глава 2 2.1 - a 2.2 - c 2.3 - b 2.4 - d 2.5 - d 2.6 - c 2.7 - c 2.8 - a 2.9- b 2.10 - b 2.11 - a 2.12 - a 2.13 - a Глава 3 3.1 - a 3.2 - b 3.3 - a 3.4 - d 3.5 - a 3.6 - a 3.7 - b 3.8 - b 3.9- a 3.10 - b 3.11 - c 3.12 - c 3.13 - a 3.14 - a Глава 4 4.1 - b
 9. ЧАСТИНА 3. ОБ'ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ та консолідовану звітність
  Глава 14 - "Об'єднання бізнесу" - описує поняття об'єднань бізнесу, питання обліку придбань і об'єднань бізнесу та виникає при цьому гудвіл. Глава 15 - "Підготовка консолідованої звітності" - розглядає питання підготовки та подання консолідованої фінансової звітності для групи компаній. Докладно описані основні стадії складання консолідованого балансу.
 10. Глава 5. Облік грошових коштів і фінансових вкладень
  Глава 5. Облік грошових коштів і фінансових
 11. ЗМІСТ
  Передмова 5 Глава 1. Організаційно-економічні основи створення і функціонування кредитних товариств фінансової взаємодопомоги 8 Історія розвитку кредитної кооперації в Росії і за кордоном 8 Сутність та особливості організації кредитних товариств фінансової взаємодопомоги в сучасних умовах 18 Організаційно-правовий механізм
 12. ГЛАВА 14 Облік і формування фінансового результату діяльності організації
  ГЛАВА 14 Облік і формування фінансового результату діяльності
 13. ЧАСТИНА 1. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  Глава 1 - "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" - описує мету і склад фінансової звітності та загальні підходи до її формування. Глава 2 - "Вимоги щодо структури та змісту фінансової звітності" - наводить приклади основних видів фінансових звітів і розглядає вимоги щодо їх утримання. Глава 3 - "Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки" -
 14. Глава 7 ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ ТА УЧАСТІ В СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  У цій главі розглядаються приписи в області обліку та відображення у фінансовій звітності інвестицій, передбачених МСБО-27 «Консолідована та індивідуальна фінансова звітність», МСБО-28 «Облік інвестицій в асоційовані компанії», МСБО-31 «Фінансова звітність про участь у спільній діяльності» , МСБО-40 «Інвестиційна
 15. Глава 12. Регламентований облік
  Глава 12. Регламентований
 16. Глава 7. Облік зобов'язань
  Глава 7. Облік
 17. Зміст
  Від видавців 7 Від наукового редактора 9 Передмова 11 Передмова до російського видання 15 Передмова до англійського видання 23 Введення 27 Частина I. Переваги вільних фінансових ринків Глава 1. Вигоди фінансової системи: тільки для багатих? 57 Глава 2. Оновлений Шейлок 81 Глава 3. Фінансова