« Попередня Наступна »

Облік виконання бюджету

 - Система збору, реєстрації та узагальнення інформації про хід виконання бюджету, яка охоплює всі фінансово-господарські операції, пов'язані з процесом виконання бюджету.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Облік виконання бюджету

 1. Фінансування витрат
  являє собою надання права бюджетополучателям на витрачання коштів на основі затвердженого розпису доходів і витрат з урахуванням реального забезпечення видатків грошовими коштами на оплату прийнятих бюджетополучателями зобов'язань. Фінансування витрат включає в себе: дозвіл на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів; безпосереднє списання
 2. Облік
  Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 3. Виконання бюджету
  - Стадія бюджетного процесу, на якій здійснюється сукупність процедур, що забезпечують повне і своєчасне надходження доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі кожного з джерел; своєчасне фінансування та здійснення видатків відповідно до затверджених бюджетних призначень, а також облік виконання
 4. Облік
  складова частина управління економічними процесами та об'єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (порівнянних)
 5. Функції управління на підприємстві
  облік, статистика; мотивація; аналіз; контроль виконання; планування, регулювання; прийняття рішень та їх
 6. Управлінський облік
  охоплює всі види облікової інформації для внутрішнього користування керівництвом, основною його частиною є виробничий облік, під яким розуміють облік витрат
 7. Облік заставних операцій
  Заставодержатель здійснює синтетичний облік отриманого в заставу майна за дебетом позабалансового рахунку 10 "Забезпечення виконання зобов'язань". Аналітичний облік ведеться за кожним отриманим залогу. Оцінка забезпечення встановлюється за погодженням сторін. При відсутності в договорі про заставу оцінки сума забезпечення визначається з урахуванням сум основного боргу, неустойки, відсотків за
 8. 13.3. Організація виконання бюджетів
  Виконання бюджету - стадія бюджетного процесу, на якій здійснюється сукупність процедур, що забезпечують повне і своєчасне надходження доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі кожного з джерел; своєчасне фінансування та здійснення видатків відповідно до затверджених бюджетних призначень, а також облік виконання бюджету. Зміст виконання
 9. Діловодні функції системи управління персоналом
  обробка надходить і переданої документації; доведення документації до відповідних працівників системи управління персоналом для виконання; друкування документів з кадрових питань; реєстрація, облік і зберігання документів з персоналу; формування справ відповідно до номенклатури, затвердженої для даної організації; контроль за виконанням документів; передача документації по
 10. ЗМІСТ ЗВІТУ
  Організація діяльності комерційних банків. Організація обліково-операційної роботи та документообігу в установах банків. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Організація та облік депозитних операцій. Організація та облік кредитних операцій. Операції комерційних банків з векселями. Організація та облік операцій з цінними паперами. Агентські послуги. Організація та облік валютних
 11. Касове виконання бюджету
  є частиною виконання бюджету і являє собою сукупність процедур, які забезпечують прийом доходів, розподіл і зарахування їх на рахунки відповідних бюджетів, зберігання і видачу бюджетних коштів на здійснення видатків та ведення обліку та звітності. До створення Федерального казначейства в Російській Федерації існувала банківська система виконання бюджету, коли функції по
 12. Основні функції відділу організаційної та контрольної роботи
  Організація та контроль виконавчої діяльності структурних підрозділів управління. Планування діяльності управління соціального захисту населення Адміністрації Приморського краю, контроль за своєчасним і якісним виконанням постанов і розпорядженні Уряду Російської Федерації. постанов і розпоряджень Губернатора краю. Контроль за своєчасним і якісним
 13. Бухгалтерський облік
  Після того як визначено розмір дивідендів і розраховані податки, бухгалтерський облік виплачених або отриманих дивідендів, як і інших грошових розрахунків, не представляє складності. Потрібно тільки уважно поставитися до деяких особливих випадках, облік яких не вкладається в звичайні рамки кількох
 14. Модуль "Операції з цінними паперами"
  забезпечує облік випущених і придбаних банком цінних паперів, а також надання депозитарних послуг в інтересах клієнтів. Облік випущених цінних паперів: ведення реєстру власників і облік руху, нарахування дивідендів, проведення платежів з цінних паперів та податку, облік придбаних цінних паперів, розрахунок відсотків. Робота на ринку цінних паперів: дані по котируванню і відсоткам, дані про
 15. 2.3 Облік витрат з будівництва
  Облік витрат на будівництво об'єктів основних засобів включає 2 етапи: облік незавершеного будівництва; облік закінченого будівництва. Облік незавершеного будівництва по структурі витрат включає: Витрати на будівельні роботи та роботи з монтажу обладнання. Витрати на придбання обладнання, зданого в монтаж. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу,
 16. Реквізит "Відмітка про контроль"
  позначає, що документ поставлений на контроль в процесі його виконання з метою забезпечення встановлених строків, зазначених у резолюції або типових термінів виконання. Існує два види терміну виконання документа: типовий та індивідуальний: Типовий термін виконання документа - термін виконання документа, встановлений нормативно-правовим актом, індивідуальний термін виконання документа - термін
 17. Список використаних джерел
  Бухгалтерський облік: навч. А. С. Бакаєв, П. С. Безруких, Н. Д. Вруб- левский та ін. / Під ред. П. С. Безруких. 4-е изд., Перераб. і доп. М .: Бухгалтерський облік, 2002.. . Бухгалтерський управлінський облік: навч. для вузів. 2-е вид., Доп. і пров. М .: НКФ Омега-Л; Вища школа, 2002.. Введення в управлінський і виробничий облік: пров. з англ. / під ред. С. А. Табаліной. М .: Аудит, ЮНИТИ, 1994..
 18. Принципи побудови державного бюджету
  єдність бюджету, що припускає зосередження в ньому всіх вироблених витрат і збираних доходів, виражається в існуванні єдиної бюджетної системи в державі, в однаковості фінансових документів, бюджетної класифікації; повнота бюджету, що передбачає облік всіх витрат і надходжень по кожній статті, що полегшує встановлення контролю за державними фінансами, ведення
 19. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
  бухобліку кадрів маркетингу фінансів виробництва облік замовлень; план маркетингу; прогноз продажів; управління продажами аналіз реклами; аналіз цін; дослідження ринку зарплата; облік рахунків дебіторів; облік рахунків кредиторів; облік податків; облік власності; управління бюджетом аналіз потреби у праці; архіви записів про персонал; аналіз підготовки кадрів; прогнозування потреб у праці
 20. Облік операцій, пов'язаних з утриманням майна
  Кредитор, у розпорядженні якої знаходиться майно боржника, може перетворити його на предмет застави з правом відшкодування витрат по зберіганню майна, але без права користуватися і розпоряджатися ним. Удерживаемое майно відображається за дебетом рахунка 10 "Забезпечення виконання зобов'язань". Після виконання зобов'язання боржником вартість повернутого йому майна списується кредитором з