« Попередня Наступна »

Обліково-операційне управління

 у функції якого входять:
організація обліково-операційної роботи банку;
ведення аналітичного і синтетичного обліку та звітності, організація документообігу та внутрішньобанківського контролю за вчиненням банківських операцій;
організація безготівкових розрахунків;
складання балансу банку, балансу доходів і витрат;
збір інформації;
вчинення облікових і касових операцій;
нарахування заробітної плати працівникам банку;
керівництво обліково-операційної роботою всіх відділень, представництв та філій банку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Обліково-операційне управління

 1. Коефіцієнт операційного левериджу
  Кол - коефіцієнт операційного левериджу; Іпостась - сума постійних операційних витрат; Іо - загальна сума операційних витрат. «Ефект операційного леверіжда» - співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при певному коефіцієнті операційного леверіжда. ЕОЛ - ефект операційного левериджу, який досягається при конкретному
 2. Чистий операційний дохід
  - Це дійсний валовий дохід від об'єкта оцінки за винятком операційних витрат. NOI = EG - ОЕ, де NOI - чистий операційний дохід; ОЕ - операційні
 3. Модифікації формули розрахунку «ефекту операційного леверіжда»
  1. «Ефект операційного леверіжда» з метою управління маржинальної прибутком підприємства: Еол - ефект операційного левериджу; eМП - темп приросту маржинальної операційного прибутку; eВОП - темп приросту валового операційного прибутку, у%; АОР - темп приросту обсягу реалізації продукції, в%. 2. «Ефект операційного леверіжда» з метою виключення
 4. Розрахунок валового операційного прибутку підприємства:
  ВП0 = ВД0 - ПДВ - Іо; ВП0 = ЧД0 - Іо; ВП0 = МП0-Ипер. ВП0 - сума валового операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку; Іо - сукупна сума операційних витрат; Ипер - сума змінних операційних
 5. Розрахунок чистого операційного прибутку підприємства:
  ЧП0 = ВД0 - ПДВ - НП - Іо; ЧП0 = ЧД0 - Іо - НП; ЧП0 = МП-Ипер-НП; ЧП0 = ВП0-НП. ЧП0 - сума чистого операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку; ВП0 - сума валового операційного прибутку; Іо - сукупна сума
 6. Операційний ризик
  - Це ризик, що операційні чинники, наприклад технічні несправності або операційні помилки, викличуть або погіршать кредитний ризик або ризик нестачі
 7. 2.2.4 ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК
  Банківської діяльності притаманні не тільки специфічні банківські ризики, але і операційні, т. Е. Ризик, що виникає унаслідок здійснення різних дій (операцій) в процесі банківської діяльності. До операційних ризиків часто відносять і збитки, обумовлені помилками у використовуваній моделі або методах оцінки і управління ризиками [47]. Операційний ризик поділяється на кілька підвидів
 8. Еквівалентність простий облікової ставки та сгожной ставки річних відсотків.
  При визначенні еквівалентних значень простою обліковою і складною ставок нарахування річних відсотків рівняння еквівалентності відповідно до формулами (2.22) і (2,54) буде мати вигляд \ -nd | а де nd = S / Kd - період нарахування облікової ставки; «. = Ь / Kt - період нарахування процентної ставки; КК (- тимчасові бази для нарахування відсотків за обліковою і процентною ставками, які можуть бути
 9. Розрахунок маржинальної операційного прибутку підприємства:
  МП0 = ВД0 - ПДВ - іпостась; МП0 = ЧД0 - іпостась; МП0 - сума маржинальної операційного прибутку в розглянутому періоді; ВД0 - сума валового операційного доходу в розглянутому періоді; ЧД0 - сума чистого операційного доходу в розглянутому періоді; Іпостась - сума постійних операційних витрат; ПДВ - сума податку на додану вартість та інших податкових платежів, що входять у ціну
 10. Облікові операції
  операції банків з обліку комерційних векселів і деяких інших довгострокових зобов'язань. У результаті банк отримує прибуток у вигляді облікового
 11. 2. Основні етапи управління операційними необоротні активи підприємства
  Коефіцієнти, що беруть участь в аналізі операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді: · Коефіцієнта участі операційних необоротних активів в загальній сумі операційних активів підприємства (1 етап): · Коефіцієнт зносу основних засобів (3 етап): · Коефіцієнт придатності основних засобів (3 етап): · Коефіцієнт амортизації