Головна
« Попередня Наступна »

Управління активами


діяльність фірми по прибутковому (з мінімальним ризиком) розміщення власних і залучених коштів; розрізняють управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів у фактори виробництва і управління фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні та ефективність придбання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Управління активами

 1. 3. Функціональний поділ
  Це Положення передбачає взаємопов'язану роботу наступних підрозділів банку: Управління фінансування та кредитування; Управління з правових питань; Операційне управління; Управління бухгалтерського обліку; Управління
 2. Менеджмент банківський
  Управління діяльністю банку, що має метою максимізацію прибутку банку. Ґрунтується на аналізі чинників фінансового ринку, прогнозування економічної ситуації та мінімізації банківських ризиків. Головними напрямками є: банківський маркетинг, управління активами банку; управління пасивами банку; управління власними коштами банку - політика в галузі дивідендів за власними
 3. 3.2.3. Склад автоматизованої системи управління портфелями проектів
  Для автоматизації перелічених у п. 3.2.2 етапів процесу управління проектами, до складу автоматизованих систем управління портфелями проектів повинні бути включені наступні підсистеми та модулі (див. Рис. 31): Підсистема управління портфелями проектів; Підсистема управління фінансами; Підсистема управління ресурсами; Підсистема управління процесами; Підсистема управління проектами; Підсистема
 4. Управління
  - Процес цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення певних
 5. Етапи організаційного проектування
  техніко-економічне обґрунтування доцільності і необхідності вдосконалення системи управління організацією включає наступні розділи: вступ, характеристику існуючої виробничої системи і системи управління, цілі та критерії вдосконалення системи управління, очікувані техніко-економічні результати вдосконалення системи управління, висновки і пропозиції; завдання на
 6. Тема 26. Управління фінансами
  Сутність і методи управління фінансами. Система державних органів управління фінансами та їх функції. Проблеми управління державними фінансами в сучасних
 7. 3.4 Характеристика управлінських технологій розробки та реалізації управлінського рішення
  До управлінських технологій розробки та реалізації управлінського рішення відносяться. Управління за результатами (УР). Управління на базі потреб та інтересів (УПІ) Управління шляхом постійних перевірок і вказівок (УПУ). Управління у виняткових випадках (УІС). Управління на базі штучного інтелекту (УІІ), Управління на базі активізації діяльності персоналу »(УАД) Розподіл цих
 8. 3.2.3. Програмно-цільове управління
  У соціальній роботі застосовується програмно-цільове управління. При цьому виділяються дві найважливіші підсистеми: управління процесом розробки тієї чи іншої програми і управління процесом реалізації
 9. Контрольні питання
  Що розуміється під управлінням фінансами? Які об'єктивні передумови управління фінансами? Які об'єкти і суб'єкти управління фінансами? Охарактеризуйте функціональні елементи управління фінансами. Дайте визначення фінансового права та охарактеризуйте фінансово-правові акти, що використовуються в ході управління фінансами в РФ. Які органи управління фінансами в РФ створюються на федеральному,
 10. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Управління справами комерційного банку є структурним підрозділом банку. У своїй роботі Управління керується законодавством Російської Федерації, вказівками ЦБ РФ та іншими нормативними актами, що діють в Росії, Статутом банку, рішеннями Зборів пайовиків, Ради та Правління банку, наказами та розпорядженнями Голови Правління банку. Діяльність співробітників Управління
 11. Інституційні фактори (настанови, вказівки)
  фактори, пов'язані з управлінням, регулюванням окремих сфер, областей, економічних, суспільних відносин. Так, до числа інституційних відносять науково-технічні, соціальні фактори, фінансові, інвестиційні та заходи щодо поліпшення управління, перетворенню інститутів (правил, норм, встановлень) управління цими сферами, установ
 12. Об'єкт управління
  , Т. Е. Те, на що спрямовано владне вплив суб'єкта управління. Об'єктом управління можуть бути фізичні та юридичні особи, а також соціально-економічні системи та