Управління ризиками

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

В. А. Акимов, В. Я. Богачов, В. К. Володимирський, В. Д. Новіков, В. В. Лісових, В. А. Макєєв, В. І. Сорокін, А. В. Шевченко. Економічні механізми управління ризиками надзвичайних ситуацій / МНС Росії. - М .: ІПП «Куна» ,. - 312 с. 2004
Посібник присвячений застосуванню різних економічних механізмів у практиці управління ризиками надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Дано загальну характеристику ризиків надзвичайних ситуацій та економічних механізмів управління ними. Викладено відомості про застосовувані організаційно-економічних механізмах, у тому числі щодо фінансування діяльності управління ризиками, використання матеріальних та фінансових резервів, оцінці та відшкодуванню завданих збитків, страхування ризиків, економічного стимулювання діяльності у розглянутій області та інші.
Зміст посібника відповідає вимогам державних стандартів вищої професійної освіти для всіх напрямів і спеціалізацій вищої професійної освіти з дисципліни «Безпека життєдіяльності».