« Попередня Наступна »

Умовно-постійні витрати


витрати, загальна величина яких істотно не змінюється при зменшенні або збільшенні обсягу випуску продукції, в результаті чого змінюється їх відносна величина на одиницю продукції; витрати на опалення та освітлення приміщень, заробітна плата управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, грошові витрати на адміністративно-господарські потреби та ін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Умовно-постійні витрати

 1. У частині собівартості.
  Важливе значення має аналіз накладних витрат. Різна методика розподілу накладних витрат між виробничими ділянками і видами продукції призводить до отримання різної собівартості і ціни товарів. Принципове значення має розподіл витрат на змінні (нефіксовані) та умовно-по- постійні (фіксовані). Різне співвідношення зазначених витрат у собівартості
 2. Умовна заборгованість
  потенційні зобов'язання, які можуть перетворитися на реальні за певних умов. Умовна заборгованість виникає в результаті минулих операцій і залежить від майбутніх подій. Умовна заборгованість не відбивається як зобов'язання в балансі, а найчастіше пояснюється у примітках до фінансових
 3. Глава 6 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, непередбачені АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  У цій главі розглядаються характеристика і види нематеріальних активів, порядок їх визнання та оцінки, розкриття відповідної інформації, передбачені МСБО-38. Також розглядаються особливості визнання та оцінки умовних зобов'язань і резервів, умовних активів та інші положення, передбачені в МСБО-37 «Резерви, умовні зобов'язання та непередбачені
 4. Умовний номер квартири
  - З'являється при складанні Шах матки (квартірографіі), необхідний для ідентифікації квартир, використовується в договорах (двокімнатна квартира, умовний № 234Е). Буває, що умовний номер квартири збігається з тим но-мером, який присвоїло БТІ (фактичним). Основні причини неспівпадання умовного і фактичного номерів квартири: БТІ початок давати номери квартирам з іншого кінця будівлі;
 5. 1 Умовне математичне очікування
  Нехай (X, Y) - пара випадкових величин. Функція спільної щільності розподілу / (X, Y) (Ж, У)> 0 має властивість нормировки / / (X, Y) (x, y) dxdy = 1 -oo J -oo Імовірність для (X, Y) потрапити в прямокутник [а, Ь] х [c, d] визначається як rd зй Pr {a
 6. 2.6. Контрольні питання для самоперевірки знань
  1. Які основні категорії витрат в залежності від зміни обсягу продажів? 2. Що означають пропорційні витрати? 3. Що відноситься до змінних витрат? 4. Чому постійні витрати правильніше називати умовно-постійними? 5. Яка практична значимість розподілу сумарних витрат? 6. Як змінюються змінні витрати на од. продукту в залежності від зміни обсягу продажів? 7.
 7. Облік витрат з податку на прибуток.
  На додаток до раніше викладеному для обліку витрат з податку на прибуток на рахунку 99 «Прибутки та збитки» необхідно вести два рахунки другого порядку: «Умовний витрата з податку на прибуток»; «Постійні податкові зобов'язання». За дебетом рахунка 995 «Умовний витрата з податку на прибуток» в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки з податків і зборів» записується сума податку, розрахована за величиною
 8. Умовно-нарахована вартість
  вартісна оцінка товарів і послуг, які не підлягають продажу на ринку і не мають ринкової ціни. Умовно-нарахована вартість застосовується при оцінці послуг у житловій сфері (власник будинку немовби платить сам собі орендну плату, ця плата і буде включатися в умовно-нараховану вартість) і включається як до витрати, так і в доходи. Подібним чином оцінюються послуги, що надаються
 9. Умовні депозити
  Умовний депозит - це кошти клієнта, передані банку в тимчасове використання до настання визначеного договором умови. Особливість цього виду депозиту полягає в тому, що отримати кошти до виконання всіх умов можна тільки при отриманні мінімальної винагороди, незалежно від фактичного терміну їх використання банком. Умовні депозити відкриваються, як правило, фізичним
 10. 5.2. ВИЗНАЧЕННЯ
  Дві сторони в SAFE погоджуються провести форвард-форвардний своп обміну двох валют. Одна валюта називається первинною, а інша - вторинною. Ці валюти будуть умовно обмінені в один і той же майбутній день - розрахункову дату (settlement date) - і умовно обмінені в зворотному напрямку в день погашення (maturity date). Як правило, за умовами SAFE кількість первинної валюти, умовно обмінюваної в
 11. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування
  включають в себе амортизацію машин і технологічного обладнання, витрати по їх утриманню, витрати з експлуатації та ін. Деякі види витрат (наприклад, амортизація) не залежать від обсягу виробництва продукції і є умовно постійними; інші залежать від обсягу виробництва і є умовно змінними. Вартість обладнання може змінюватися за рахунок придбання більш дорогих машин і
 12. 3 Властивості МНК-оцінки в кінцевих вибірках
  Введемо наступні позначення: X = (x1, x2,..., Xn) ', У = (У1, У2,..., Уп)', Є = (Є1, Є2,..., ЄП) '. Тоді вже знайому нам регресійну модель лінійного умовного середнього можна переписати у матричному вигляді у = Хв + Є, E [є | Х] = 0. МНК-оцінка в такому випадку запишеться як Н = (X 'X) -1Х'у = в + (X 'X) -1Х'є. Ця оцінка має такі властивості в кінцевих вибірках: - Умовна
 13. умовні Активи та зобов'язання
  Умовний актив є результатом минулих подій, але відповідати вимогам визнання такий актив буде тільки у випадку виникнення або невиникнення деяких подій в майбутньому. Причому виникнення цих подій в майбутньому не очевидно. Вони можуть відбутися, а можуть і не статися. Наприклад, судовий позов, пред'явлений компанією, можливість виграти який оцінюється фахівцями як