Валютна система

ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Шульгін А. Г. Валютний курс і міжнародні фінанси. Конспект лекцій. - М., 2 003. - 141 с. +2003
Представлене навчальний посібник є конспектом лекцій з курсу "Валютний курс і міжнародні фінанси". У центрі викладу коштує курс іноземної валюти та всі глави стосуються того чи іншого аспекту ціноутворення на ринку іноземної валюти. Посібник має теоретичну спрямованість і практично не містить аналізу емпіричного матеріалу і спеціальних питань міжнародних фінансів. Найбільш повно висвітлений монетарний підхід до аналізу валютного курсу.
Невідомий Курсова робота gо курсу «Гроші, кредит, банки» на тему: Валютна система Росії: сутність та проблеми. Новосибірськ, 2 010 +2010
Невідомий Курсова робота з дисципліни «Гроші, кредит, банки»: «Валютний ринок Росії: проблеми його формування та розвитку» +2015