« Попередня Наступна »

Ведення Реєстру інвестиційних проектів

 ДР відповідає за ведення Реєстру інвестиційних проектів Компанії.
Підставою для включення Інвестиційного проекту до Реєстру інвестиційних проектів Компанії є позитивне рішення Інвестиційного комітету, відбите в протоколі засідання Інвестиційного комітету.
По кожному інвестиційному проекті, включеному до Реєстру проектів, ДР оформляє Паспорт інвестиційного проекту (формат - Додаток до цього Регламенту).

У Реєстрі інвестиційних проектів Компанії відбивається актуальна інформація про поточний статус проекту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Ведення Реєстру інвестиційних проектів

 1. Реєстр інвестиційних проектів
  - Перелік Інвестиційних проектів, схвалених Експертною радою та Інвестиційним комітетом відповідно до цього Регламенту. Реєстр інвестиційних проектів є базою для формування Інвестиційної програми. Відповідальним за ведення Реєстру інвестиційних проектів є Департамент інвестиційної
 2. Основні завдання та компетенції Інвестиційного Комітету
  Основними завданнями Інвестиційного Комітету є: Визначення орієнтирів по можливого обсягу фінансування Інвестиційної програми Компанії; Ранжування і розстановка пріоритетів Інвестиційних проектів, виходячи з показників ефективності та загальних стратегічних напрямів інвестиційної політики Компанії; Розгляд та схвалення проектів Інвестиційної програми і Інвестиційних
 3. Реєстр інвестиційних заявок
  - Перелік Інвестиційних заявок, спрямованих Ініціаторами інвестицій у відповідний підрозділ Компанії (наприклад, Департамент інвестиційної
 4. Реєстраційний запис про іпотеку в реєстрі
  Державна реєстрація іпотеки здійснюється шляхом здійснення реєстраційного запису про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним. Датою державної реєстрації іпотеки вважається день здійснення реєстраційного запису про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним. Реєстраційні записи здійснюються в
 5. Паспорт Інвестиційного проекту
  - Документ, який містить основні характеристики Інвестиційного проекту, що входить до Реєстру Інвестиційних
 6. 3.8.3. Реєстр пере донних на інкасо документів
  Отримають і; ttcpeJtiD поставши Тисі в обсіуліваюішііі його банк інкасові повчання і платіжні вимоги при реєстрі переданих ir.i інкасо розрахунки * документів форми № 0401014, складаючи-емом в лвуч Шеміта «р. ДЧ в реєстр чопт включатися на розсуд паі \ члгеля крецгін платіжні вимозі і (або) інкасові пору-чення (л S3 Покоління JV 2-П І Порядок складений * »рмстра р * р» ван »ик на інкасо
 7. Заняття 4. Порядок ведення зведеного реєстру головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів доходів федерального бюджету, головних адміністраторів і адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету. (2 години)
  Для виконання завдання необхідно ознайомитися з Розглядом порядку ведення Зведеного реєстру, затвердженого наказом Міністерства фінансів РФ від 15.08.2008 № 80н (ДОДАТОК 5): Дані про учасників бюджетного процесу: Управління Федерального казначейства по Кемеровській області (УФК по Кемеровській області), код вищестоящого учасника бюджетного процесу за Зведеним реєстром 00100;
 8. 67. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
  Особливості перевірки інвестиційних інститутів визначаються специфікою ведення бухгалтерського обліку в цих організаціях, а також цілями і напрямками діяльності цих фондів. В даний час відсутня затверджена методика проведення аудиторської перевірки цих інститутів, тому кожен аудитор сам визначає її. Для того щоб більш ефективно провести аудит інвестиційного фонду,
 9. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  - Система державних баз даних обліку платників податків, що ведуться Міністерством РФ з податків і зборів та його територіальними органами, виходячи з єдиних методологічних і програмно-технологічних принципів і на основі документованої інформації, що надходить в ці органи. Реєстр містить переліки платників податків, податкових агентів і фізичних осіб, документована інформація про
 10. Формування Інвестиційної програми і Інвестиційного бюджету Компанії
  Інвестиційна програма Компанії щорічно розглядається і затверджується відповідно до положень цього Регламенту. На підставі прогнозного фінансового плану Компанії Інвестиційний комітет щорічно до (наприклад) 1 травня формує орієнтири по об'єктивно можливій величині фінансування Інвестиційної програми на наступний період по роках. Рішення Інвестиційного комітету є
 11. Реєстр приватної власності
  - Складова частина реєстру власності, що представляє собою банк даних про власників (фізичних та юридичних особах) і про об'єкти приватної власності - підприємствах як майнових -Комплекс, будівлях, спорудах, будівлях, нежитлових приміщеннях - на певній
 12. 4. Реєстр акціонерів. Порядок реєстрації акціонерів
  Банк забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів відповідно до законодавства Російської Федерації не пізніше одного місяця з моменту державної реєстрації. Відмова банку від внесення запису до реєстру акціонерів може бути оскаржена до суду. Особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів, зобов'язана у десятиденний строк повідомляти про всі зміни своїх даних. В разі