« Попередня Наступна »

Вид бюджету

 - Форма освіти і витрачання бюджетних ресурсів певного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вид бюджету

 1. Венчурний бізнес
  вид бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних і технологічних новинок, результатів наукових досягнень, ще не випробуваних на практиці. Цей вид бізнесу пов'язаний з великим ризиком, тому венчурний бізнес часто називають
 2. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
  Вид навчальної роботи Всього годин Курс - III Загальна трудомісткість дисципліни 130 Аудиторні заняття 20 Лекції 16 Практичні занятті 4 Лабораторний практикум Самостійна робота 110 Контрольна робота 1 Вид підсумкового контролю
 3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Маркетинг (МК)
  Вид навчальної роботи Кількість годин за заочною формою навчання № курсу 3 Аудиторні заняття: 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторні заняття - Самостійна робота 140 Всього годин на дисципліну 160 Вид поточного контролю Контрольна робота Вид проміжного контролю іспит Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Менеджмент
 4. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
  Вид навчальної роботи Заочна форма № курсу 3 Загальна трудомісткість дисципліни 150 Аудиторні заняття 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторний практикум - Самостійна робота 130 Контрольна робота 2 контрольних роботи Вид підсумкового контролю
 5. Казначейські зобов'язання держави
  вид розміщених на добровільній основі серед населення державних цінних паперів, що дають право на одержання фіксованого доходу протягом усього терміну володіння цими цінними паперами. До основних казначейськими зобов'язаннями держави відносяться: (1) казначейський вексель - основний вид короткострокових зобов'язань держави, що випускаються для покриття бюджетного дефіциту. Платником за нього
 6. Маркетинг банківський
  Вид діяльності банку, концепція і функція управління ним, особлива філософія мислення банківського службовця, які орієнтовані на ринок банківських послуг. Як вид діяльності передбачає, що продаж банківських послуг повинна бути спрямована на повне задоволення потреб учасників ринку. Цим обумовлено виділення трьох складових частин М. б .: а) збір інформації про ринок та розробка на
 7. Обсяг дисципліни і види навчальної робіт
  Вид навчальної роботи Форма навчання Очна Заочна 5 років ССО 3 роки 6 років ССО 4 роки 2-е вис. Загальна трудомісткість дисципліни 132 132 132 132 132 Аудиторні заняття: 72 54 18 грудня +16 Лекції 36 27 10 червня 10 Семінари 36 27 8 6 6 Самостійна робота: 60 ??78114120116 Вид підсумкового контролю Іспит Іспит Контрольна робота Іспит
 8. Виділення об'єктів управлінського обліку і звітності за видами діяльності (процесам), продуктам, групам клієнтів.
  Виділення і класифікація об'єктів управлінського обліку і звітності базується на розгляді банку як системи бізнес- процесів, спрямованих на створення вартості для клієнтів. Розглянемо приклад виділення таких об'єктів (схема 4). Вид діяльності N вид діяльності NN Клієнтська база - Продукт N Схема. 4. Виділення об'єктів управлінського обліку та
 9. Вампум
  гроші, що використовувалися північноамериканськими індіанцями (особливий вид
 10. Сила росту
  особливий вид складної процентної ставки при безперервному нарахуванні
 11. Moral hazard: ще більш загальний випадок.
  Будемо тепер припускати, що і зусилля а безперервні. Агент вибирає рівень а gt; 0 і несе витрати c (a). Функція c (a) двічі диференційовна, строго зростає і опукла. Функція розподілу доходу має вигляд F (х, а), функція щільності f (х, а) = df (х, а) / дх. Умова сумісності за стимулами приймає вигляд ГО ГО / / u (w (x)) f (х, а) dx - ра) gt; - ГО - ГО u (w (x)) f (х, b) dx - c (b)