« Попередня Наступна »

Види іпотечних кредитів

 Іпотечні кредити класифікуються за різними ознаками.
По об'єкту нерухомості:
земельні ділянки;
підприємства, а також будівлі, споруди та інше нерухоме майно, що використовується у підприємницькій діяльності;
житлові будинки, квартири і частини житлових будинків і квартир, що складаються з однієї або кількох ізольованих кімнат;
дачі, садові будинки, гаражі та інші будівлі споживчого призначення;
повітряні, морські судна, судна каботажного плавання і космічні об'єкти; об'єкти незавершеного будівництва.
По цілям кредитування:
придбання готового житла в багатоквартирному будинку або окремого будинку на одну або декілька сімей в якості основного або додаткового місця проживання;
придбання будинку для сезонного проживання, дачі, садових будиночків з ділянками землі; придбання земельної ділянки під забудову.
По виду кредитора: банківські та небанківські.
По виду позичальників (як суб'єктів кредитування):
кредити, що надаються забудовникам і будівельникам;
кредити, що надаються безпосередньо майбутньому власнику житла;
за ступенем аффілірованності позичальників.
Кредити можуть надаватися:
співробітникам банків;
співробітникам фірм - клієнтів банку;
клієнтам ріелторських фірм;
особам, що проживають в даному регіоні;
всім бажаючим.
За способом рефінансування. Іпотечним кредитуванням займаються різні кредитні інститути. Особливості їх діяльно-сті укладені в способі рефінансування видаваних кредитів (див.
 табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Способи рефінансування іпотечних кредитів № п / п Спосіб рефінансування Вид
кредитного інституту 1 Випуск іпотечних облігацій Іпотечні банки 2. Попередні накопичення позичальників, державні субсидії Будощадкаси 3 Власні, залучені і позикові кошти (у тому числі позики міжнародних організацій) Універсальні банки 4
1 Продаж заставних іпотечному агентству або крупного іпотечному банку, власні, залучені і позикові кошти (у тому числі позики міжнародних організацій) Кредитні установи, зани-мающіхся іпотечним кредитуванням і уклали договір з іпотечним агентством або великим іпотечним банком
За способом амортизації боргу:
постійний іпотечний кредит;
кредит зі змінними виплатами;
кредит з одноразовим погашенням, згідно особливим умовам.
По виду процентної ставки:
кредит з фіксованою процентною ставкою;
кредит зі змінною процентною ставкою. По можливості дострокового погашення:
з правом дострокового погашення;
без права дострокового погашення;
з правом дострокового погашення за умови сплати штрафу.
За ступенем забезпеченості (величиною початкового платежу). Сума кредиту може становити від 50 до 100% вартості закладеного майна.
Крім того, іпотечні кредити можуть бути:
звичайні та комбіновані (видаються кількома кредиторами);
субсидовані і видані на загальних умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види іпотечних кредитів

 1. Зміст
  Зміст 2 Вступ 3 Глава I Правова характеристика іпотечного кредитування та іпотечних систем 15 § 1. Поняття та юридична сутність іпотечного кредитування 15 §2. Класифікація моделей іпотечного кредитування та система іпотечних кредитних інститутів 23 §3. Правові основи іпотечного кредитування за кордоном (на прикладі США
 2. 5.3. Основні етапи іпотечного кредитування
  Процес надання іпотечного кредиту складається з шести основних етапів. - Етап і. Попередня кваліфікація клієнтів і оформлення заяви на кредит. {foto28} Бюджетна модель системи іпотечного житлового кредитування 1 Лредостаёгкжіе субвенцій на сідотольство ЖИТЛА з використанням іпотечного КреДНГ0ванІЯ (толи а. жіаі ^ ї ^, Сідіі,
 3. Іпотечний ринок
  ринок іпотечних позичкових капіталів, на якому відбувається купівля-продаж іпотечних облігацій, що випускаються торгово-промисловими корпораціями і використовуваних для надання кредиту підлогу заставу
 4. Заставний креди
  - Іпотечний кредит, в якому в якості застави виступають орендні договори або іпотечні сертифікати - цінні папери, що котируються на біржах і випущені на підставі іпотечних договорів. Indirect mortgage
 5. Зміст
  Глава 1 Поняття банківського кредиту і його класифікація .................. 1.1 Необхідність і сутність кредиту ................... ............... 5 1.2 Класифікація банківського кредиту .............................. ... 8 Глава 2 Іпотечне кредитування на сучасному етапі в Росії .......... 15 2.1 Особливості розвитку іпотечного кредитування в Росії ...... 15 2.2 Тенденції іпотечного кредитування в період 2007-2009 рр .. .. 17 2.3
 6. Іпотечне кредитування
  - Це надання кредиту під заставу нерухомого майна. Створити систему іпотечного кредитування можна на основі розвитку первинного і вторинного ринків іпотечного капіталу. Склад первинного ринку іпотечного капіталу: 1) кредитори - вони надають позиковий капітал; 2) позичальники-інвестори, купують нерухомість для використання або інвестування в комерційній
 7. Іпотечний кредит
  кредит, що відкривається під заставу нерухомого майна, як правило, з реєстрацією в поземельній книзі. Іпотечне кредитування здійснюється ощадними касами, страховими товариствами, банками (один з основних видів діяльності іпотечних банків) та фізичними
 8. Завдання за пільговими програмами іпотечного кредитування
  Розглянути порядок отримання кредитів по федеральним і / або регіональним програмам пільгового іпотечного кредитування. Результати представити у вигляді реферату Необхідно визначити: види програм пільгового іпотечного кредитування федерального чи регіонального значення; з яких джерел вони фінансуються; які вимоги пред'являються до учасників; які документи необхідно
 9. Процентний ризик
  - Ризик виникнення від'ємної різниці між рівнем відсотків, виплачуваних позичальниками за виданими іпотечними кредитами, і рівнем відсотків, які сплачують іпотечні банки або іпотечні посередники
 10. 11.2. Види іпотечних кредитів
  Позики під заставу неіївіі / Кімостн набули поширення н країн їх розвиненої ринкової економіки як один з основних джерел долгосрочногофінансі- рования інвестицій. При іпотечній угоді власник майна (заставник) отримує позику у кредитора (заставодержателя). Нерухоме HMJUKCIBO служить забезпеченням повернення боргу Одночасно позичальник передає позикодавцю право на переважне
 11. ЗМІСТ
  Введення 3 1. Теоретико-методологічні аспекти іпотечного кредитування покупки житла в ринкових економічних системах І 1.1. Соціально-економічна сутність і роль іпотечного кредиту в ринковій економіці 11 Світовий досвід розвитку іпотечного кредитування 26 Розвиток і становлення системи іпотечного кредитування
 12. Глава I Правова характеристика іпотечного кредитування та іпотечних систем
  Глава I Правова характеристика іпотечного кредитування та іпотечних
 13. Порядок отримання іпотечного кредиту за програмою Північно-Західного філії Агентства з іпотечного житлового кредитування
  Порядок отримання іпотечного кредиту за програмою Північно-Західного філії Агентства з іпотечного житлового
 14. Об'єктом дослідження
  є іпотечний кредит і відносини, що складаються в процесі іпотечного кредитування між кредитором і
 15. Іпотечний кредит
  надається у вигляді довгострокових позик під заставу нерухомості (землі, будівель). Інструментом надання таких позик служать іпотечні облігації, що випускаються банками і підприємствами. Іпотечний кредит використовується, головним чином, для оновлення основних фондів у сільському господарстві і сприяє концентрації капіталу в цій сфері
 16. Зміст
  Введення Глава I. Зміст і сутність іпотечного житлового кредитування Поняття іпотечного житлового кредитування, первинний і вторинний ринки іпотечного житлового кредитування Учасники первинного ринку іпотечного житлового кредитування Житлове приміщення, як об'єкт цивільних прав і обов'язків учасників первинного ринку іпотечного житлового
 17. Зміст
  Введення РОЗДІЛ 1. економічні і правові основи Іпотечногокредітованія 1.1. Основні економічні та правові поняття в іпотеці та іпотечному кредиті 1.2. Іпотечне кредитування в сучасній Росії 1.3. Система іпотечного кредитування вЕвропе і США РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ іпотечного кредитування як інструмент бізнесу 2.1. Проблеми участі банків в іпотечному кредитуванні 2.2.
 18. Іпотечна форма кредиту
  Іпотечний кредит, видаваний під заставу нерухомості, включаючи земельну власність, є однією з форм кредитування, що забезпечує надійність угоди. Земельна власність залучає в систему ринкових кредитних відносин підприємства і населення, які мають у власності приватизовані квартири, земельні наділи, житловий фонд. Іпотечний кредит відіграє велику роль у заміщенні