« Попередня Наступна »

2. Види комерційних банків


1. За організаційно-правовій формі російська практика розрізняє два основних типи банків:
- Пайові;
- Акціонерні.
У свою чергу акціонерні банки діляться на два підвиди:
а) акціонерні банки відкритого типу;
б) акціонерні банки закритого типу.
2. За ступенем спеціалізації банки поділяються на:
- Спеціалізовані;
- Універсальні.
Спеціалізовані банки вибирають певний напрямок діяльності. До них відносяться:
а) іпотечні банки, які займаються видачею кредитів під заставу нерухомості;
б) Ощадбанк Росії;
в) інвестиційні банки;
г) сільськогосподарські банки.
Універсальні банки надають весь комплекс банківських послуг.
 У російській банківській системі переважають універсальні банки. Після кризи 1998 року банки стали прагнути розширити коло своїх операцій. Навіть Ощадбанк Росії, який завжди традиційно орієнтований на роботу з населенням, став активно залучати на обслуговування юридичних осіб. Така тенденція російських банків до універсальності цілком з'ясовна. В умовах нестійкості російського ринку вона дозволяє банкам покривати втрати, що виникли в одному секторі діяльності доходами, отриманими в інших секторах. Особливе місце в банківській системі Росії займає Сбербанк. Ощадбанк Росії має найрозгалуженішу мережу установ, що складається з територіальних банків, відділень, філій та агентств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Види комерційних банків.

 1. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 2. Контрольні питання
  Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 3. Комерційний банк
  фінансово-кредитна установа (приватне і державне), здійснює універсальні банківські операції та обслуговуюче всі види господарської діяльності на комерційних засадах, головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді
 4. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
  Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 5. Тема 5. Комерційні банки і їх діяльність.
  Характеристика комерційного банку як суб'єкта економіки. Законодавчі основи банківської діяльності. Функції комерційного банку: акумуляція тимчасово вільних грошових коштів в депозити, розміщення залучених коштів та розрахунково-касове обслуговування клієнтури. Поняття банківської послуги і її основні характеристики. Клієнт банку. Договір банку з клієнтом. Класифікація банківських
 6. Зміст
  1 Гроші, грошовий обіг, грошова система 1.1 Сутність, функції і види грошей ................................... ............ 3 1.2 Грошовий оборот, грошовий обіг ............................... ....... 21 1.3 Інфляція ........................................ .................................... 37 1.4 Грошова система .......... .................................................. ..... 46 1.5 Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин .............. 57 2 Фінанси, фінансова система 2.1 Фінанси та фінансова система ............ .....................................
 7. Розділ 2. Фінанси суб'єктів господарювання та домашніх господарств
  Фінанси комерційних організацій. Поняття та принципи організації. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Фінанси некомерційних організацій. Особливості організації. Фінанси бюджетних, автономних і казенних установ. Фінанси домогосподарств. Особливості та характеристика. Рекомендована література: [4, 5,7, 9,
 8. Квитки до іспиту з дисципліни «Гроші, кредит, банки»
  КВИТОК №1 1. Види операцій комерційного банку на ринку цінних паперів (сек'юритизація, ipo і тд.); 2. Обгрунтуйте визначення комерційного банку, його функції КВИТОК №2 1. Сутність комерційного банку з позицій його історичного розвитку; 2. Види цінних паперів, що випускаються комерційними банками, умови їх обігу; КВИТОК №3 1. Управління банківським портфелем цінних паперів; 2. Фінансові
 9. Форми і види кредитів
  Форми кредиту: Залежно від форми позиченої ст-ти: товарна грошова змішана Залежно від того, хто учасник: банківський кредит комерційний (Підприємство № 1 ^ Підприємство №2) державний міжнародний цивільний (приватний) Залежно від мети кредитування: виробнича споживча 4 . Інші: пряма непряма (з проміжними ланками) явна / прихована нова / стара
 10. План:
  Поняття і види інфляції. Методи боротьби з інфляцією. Організаційна структура комерційних банків.
 11. Питання для самоперевірки
  Що є законодавчою базою діяльності російських банків? Які основи створення банку? Які види ліцензій видає Центральний банк РФ новоствореному банку? Які документи необхідно подати в Центральний банк для отримання ліцензії? Визначте такі поняття, як реорганізація, санація і ліквідація комерційного банку. За якими напрямками здійснюється взаємодія Банку
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Назвіть основні види пасивних операцій банку, дайте коротку характеристику банківських пасивів. Опишіть структуру і складові частини власних коштів комерційного банку. Назвіть основні етапи процесу формування банківського капіталу. Перерахуйте основні критерії депозитної політики банку. Назвіть основні види процентних ставок і опишіть переваги їх примі-вати. Розкажіть про
 13. Зміст
  Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
 14. Лекція 5. Форми і види кредиту
  Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 15. Будівельні позички.
  Тут кредит видається на період будівельного циклу, і позичальник здійснює регулярну виплату відсотків, після чого позика переоформляється в заставу і починається виплата основного боргу. З точки зору різноманітності кредитних операцій корисно розглянути основні види позик і кредитів комерційних банків США. Фінансова система США є однією з найрозвиненіших у світі. Саме тому для її
 16. Ризик
  це ймовірність збитків або недоотримання доходів у порівнянні з варіантом, передбачених прогнозом і планом. Найбільш важливі види ризику: Виробничо; комерційний; фінансовий; кредитний;
 17. Контрольні питання
  1. Які існують джерела власного капіталу банку і які основні функції він виконує? 2. Які основні види депозитних операцій? Якими факторами визначається розмір ставки відсотка по депозитах? 3. У чому полягають переваги банківських векселів і яка сфера використання банківських сертифікатів? 4. Які вимоги пред'являються Центральним банком РФ до емісії банківських
 18. Податок на комерційну і промислову власність
  Оскільки в місті Тексвілль є лише житлові будинки, то податок на нерухоме майно є, по суті, податком на житлову власність. У даному розділі ми обговоримо ефекти податку на всі види власності (податку на житлову, комерційну і промислову власність) в містах, в яких є всі три типи