« Попередня Наступна »

7.4. Види операцій за безготівковими розрахунками


Залежно від учасників безготівкових розрахунків вони поділяються на:
1) міжбанківські розрахунки - розрахунки, які виробляються між банками;
2) клієнтські розрахунки - розрахунки за участю банків та їх клієнтів;
3) небанківські розрахунки - розрахунки, які здійснюються без участі банків.
За формами застосовуваних операцій:
1) акредитивні операції, при проведенні яких банк зобов'язується виплатити продавцю узгоджену суму угоди від імені покупця при дотриманні певних умов;
2) інкасові операції, при проведенні яких банк отримує наказ від продавця отримати від покупця суму угоди;
3) перекладні операції, при яких банк покупця переводить суму угоди з рахунку клієнта за його дорученням на рахунок продавця;
4) клірингові операції, при проведенні яких між платниками та одержувачами коштів проводиться залік взаємних вимог.

Залежно від використовуваного платіжного інструменту:
1) розрахунки платіжними дорученнями;
2) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;
3) розрахунки платіжними вимогами;
4) чекові розрахунки;
5) розрахунки пластиковими картками;
6) вексельні розрахунки.
Залежно від способу платежу:
1) постійно діюче доручення - спосіб платежу, при якому переказ коштів за дорученням клієнта здійснюється регулярно;
2) пряме депонування - спосіб платежу, при якому списання з рахунку клієнта щораз проводиться за його розпорядженням;
3) пряме дебетування - спосіб платежу, при якому платник вказує своєму банку здійснювати списання і перерахування з рахунку на вимогу одержувача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

7.4. Види операцій за безготівковими розрахунками

 1. Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація.
  Поняття безготівкового грошового обороту. Фактори, що визначають обсяг і структуру безготівкового грошового обороту, швидкість руху грошових коштів. Система безготівкових розрахунків, її основні елементи: види рахунків, відкритих у банках; види розрахункових документів, використовуваних для здійснення платіжних операцій; порядок документообігу; спосіб платежу; форми безготівкових розрахунків. Акредитивна
 2. 2.3. Емісія безготівкових грошей, банківський мультиплікатор
  Безготівкова емісія здійснюється при проведенні банками активних операцій, тобто операцій з розміщення акумульованих ними грошових ресурсів. В даний час існують різні точки зору на механізм безготівкової емісії, однак переважає думка, що збільшення безготівкової грошової маси в обігу може відбуватися в процесі діяльності як центрального, так і комерційних
 3. Питання для самоперевірки
  Що таке безготівковий грошовий оборот? Яка роль безготівкового обороту в економіці? Що відносять до елементів системи безготівкового обороту? Назвіть основні принципи організації безготівкового обороту. Назвіть форми безготівкових розрахунків. Які схеми документообігу вони використовують? Які існують способи проведення розрахункових операцій з перерахування грошових коштів через кредитні
 4. Зміст:
  Тема №1. Правове становище кредитної організації. I. Поняття, ознаки і види кредитних організацій. II. Особливості правового становища і види небанківських кредитних організацій. III. Порядок і етапи створення кредитної організації. Документи, завершальні ці етапи. IV. Статутний капітал кредитної організації, порядок його формування. V. Ліцензування банківської діяльності. Види банківських
 5. Короткий зміст
  Безготівкова форма платежів є переважаючою при погашенні боргових зобов'язань. Безготівковий грошовий оборот здійснюється за допомогою записів по рахунках платників і одержувачів коштів у банках або шляхом заліку взаємних вимог. Система безготівкового обігу - це сукупність принципів її організації, форм і способів розрахунків і пов'язаного з ними документообігу. До елементів системи
 6. Зміст
  © Хабаровська державна академія економіки і права, 2 010 Розділ 1. Гроші Глава 1. Походження і сутність грошей 1.1. Походження грошей. Розвиток форм вартості 1.2. Еволюція грошей 1.3. Сутність і функції грошей Глава 2. Грошова система 2.1. Грошова система, поняття та елементи 2.2. Система металевого обігу 2.3. Система поводження паперово-кредитних
 7. Питання для самоперевірки
  L Яка користь від діяльності комерційних банків як фінансових посередників? У чому відмінність комерційних банків від інших фінансових інститутів? Якою є організаційна структура банку? Які основні функції правління банку? Від чого залежить організаційна структура банку? Чим відрізняється функціональна структура банку від дивизиональной? Які активні і пасивні операції виконують
 8. Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків у Російської Федерації
  Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків в Російській
 9. Основні форми безготівкових розрахунків
  47. Безготівковий грошово-платіжний оборот здійснюється через систему кредитних організацій за відкритими в них рахунках господарюючих суб'єктів, населення, кредитно-фінансових організацій та державних органів. В даний час у більшості країн з ринковою економікою для внутрішніх і міжнародних перерахувань використовуються такі форми безготівкових розрахунків: Башовскій переклад -
 10. Форми безготівкових розрахунків та умови їх застосування
  Існують такі основні форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки за акредитивами; розрахунки чеками; розрахунки по інкасо. розрахунки в інших формах, передбачених законом, і встановленими згідно з ним банківськими правилами. При цьому форми безготівкових розрахунків обираються клієнтами банків самостійно і передбачаються в договорах, укладених ними зі своїми
 11. 2. Безготівкові розрахунки
  Безготівкові розрахунки в Російській Федерації регулюються Цивільним кодексом РФ (глави 45, 46), Положенням про безготівкові розрахунки в РФ (затверджено листом ЦБ РФ від 09.07.92 № 14), чинним у частині, що не суперечить ГК РФ, а також вказівками, листами і телеграмами Банку Росії. Відповідно до чинного законодавства допускаються такі форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними
 12. УПРАВЛІННЯ ризику і прибутковості РОЗРАХУНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ при безготівкових розрахунках
  Загальні принципи управління ризиками і прибутковістю. При скоєнні розрахункових технологій з використанням різних форм безготівкових розрахунків банки стикаються з різноманітними ризиками, що обумовлено організаційними і технологічними особливостями проведення кожної форми, неоднаковою прибутковістю розрахункових операцій. Цивільний кодекс РФ і Положення Банку Росії * () безготівкових рас- в Російській
 13. Глава 7. РОЗРАХУНКИ
  Чинне законодавство передбачає дві форми розрахунків - готівкові і безготівкові. Проте, з урахуванням предмета дослідження, мова піде про безготівкові розрахунки як про більш поширених. Під формою розрахунків розуміється форма платежу (різновид платежу). Форма розрахунків - різновид зобов'язання клієнта і що його банку по виконанню (отримання) безготівкового
 14. Грошова маса
  Грошова маса (пропозиція грошей) - загальний обсяг грошових коштів, що знаходяться в обігу, включаючи готівку і безготівкові. Грошова маса - це готівка в обігу (поза банком) і залишки коштів на розрахункових, поточних, депозитних та інших рахунках до запитання і термінових рахунках у рублевої валюті, або грошовий агрегат М2: Грошова маса = Готівкові гроші + Безготівкові
 15. Зміст
  Введення Тема 1. Історія виникнення і розвитку банків Тема 2. Сучасна банківська система. Види банківських установ 2.1 Поняття, сутність кредитної системи, її структура 2.2 Етапи формування сучасної банківської системи 2.3 Особливості побудови банківських систем у країнах з розвиненою ринковою економікою Тема 3. Основи організації та діяльності центральних банків 3.1
 16. Тема 4 Безготівковий грошовий оборот
  Значення його розвитку Безготівковий грошовий оборот - сукупність платежів, здійснюваних без використання готівкових грошей. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, що здійснюються шляхом записів по рахунках платників і одержувачів коштів. Безготівковий грошовий оборот: переважає в усіх країнах обслуговується чеками, кредитними картками, платіжними дорученнями, електронними
 17. Банкнотно операції
  Ощадний Банк Російської Федерації є найбільшим в Росії оператором на ринку готівкової іноземної валюти. Ощадбанк Росії пропонує банкам широкий спектр послуг з проведення банкнотних операцій: купівля / продаж готівкової іноземної валюти за безготівкову іноземну валюту або безготівкові рублі; доставка готівкової іноземної валюти, як власною службою інкасації, так і за допомогою