« Попередня Наступна »

7.3. Види рахунків, відкритих в комерційному банку

 На підставі договору банківського рахунку клієнтам залежно від характеру їх діяльності та джерел фінансування можуть бути відкриті різні види рахунків: розрахункові, поточні, бюджетні, депозитні, позичкові та ін. Види рахунків, відкритих у банку клієнтам, зумовлені їх правовим статусом і характером діяльності.
Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства. Його відкривають підприємствам незалежно від форм власності, що володіє правами юридичної особи, призначений рахунок для здійснення розрахунків насамперед по його основній діяльності. Так, на розрахунковий рахунок зараховуються не тільки виручка від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), але і надходження, що не відносяться до основного виду діяльності підприємства: доходи від позареалізаційних операцій, суми отриманих кредитів та інших надходжень, розрахунки з постачальниками, бюджетами по податках і прирівняним до них платежах, дивіденди, відсотки та ін.
 З цього ж рахунку здійснюються витрати підприємства, погашаються їх фінансові зобов'язання.
261
--- сторінка --- 262 --Такім чином, на розрахунковому рахунку концентруються результати всіх банківських операцій з основної діяльності. Залишок на рахунку вказує на вільні грошові кошти, якими володіє його власник.
Відносини між сторонами носять БЕЗОПЛАТНО характер, якщо договором про банківський рахунок встановлюється нарахування відсотків на незнижувані залишки коштів на розрахункових рахунках. Разом з тим за розрахункове обслуговування рахунків юридичних осіб більшість російських банків плату не стягує.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

7.3. Види рахунків, відкритих в комерційному банку

 1. Питання для самоперевірки
  L Які види рахунків відкриваються в банку? 2 Що таки е ф орм и бе з готівка кч н и х розр етов? Які форми безготівкових розрахунків застосовують комерційні банки '? Як здійснюється контроль за дотриманням розрахункової дисципліни? Які особливості сучасної системи міжбанківських розрахунків Б
 2. 29. ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
  Обов'язковість банківського рахунку обумовлена ??з необхідністю обліку всіх безготівкових платежів, кредитів і залишків грошей. Всі відносини, пов'язані із зарахуванням і витрачанням безготівкових грошей, існують в рамках спеціальної економічної категорії, яка називається «рахунок» і означає правовідношення з приводу зарахування грошей та проведення платежів за участю кредитної організації. Виділяють
 3. Зміст
  Введення Тема 1. Історія виникнення і розвитку банків Тема 2. Сучасна банківська система. Види банківських установ 2.1 Поняття, сутність кредитної системи, її структура 2.2 Етапи формування сучасної банківської системи 2.3 Особливості побудови банківських систем у країнах з розвиненою ринковою економікою Тема 3. Основи організації та діяльності центральних банків 3.1
 4. Кореспондентські рахунки в інших банках
  . Даний вид активів знаходить своє відображення в тому, що багато комерційних банків відкривають кореспондентські рахунки в інших банках і зберігають там робочі залишки, необхідні для взаємного надання послуг з інкасо чеків, векселів та інших платіжних документів, купівлі та продажу цінних паперів, валюти, участі в синдикованих кредитах і т. д. У цьому зв'язку розрізняють два види кореспондентських
 5. 78. ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
  Види банківських рахунків, які банк відкриває своїм клієнтам, визначаються їх правовим статусом і характером діяльності. Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства. Його відкривають підприємствам незалежно від форм власності, що володіє правами юридичної особи, призначений він для вчинення розрахунків, насамперед його основної діяльності. На розрахунковому рахунку концентруються
 6. 4.8 Види рахунків, відкритих у банку для юридичних осіб
  Для зберігання грошових коштів та здійснення розрахункових операцій кожному суб'єкту господарювання в комерційному банку в залежності від статусу підприємства, характеру діяльності та джерела фінансування відкриваються такі рахунки: розрахункові; поточні; контокорентні; позичкові; рахунки спеціального призначення; строкові депозитні рахунки. Основними рахунками є перші два рахунки.
 7. Тема 6. Безготівковий грошовий оборот і його організація.
  Поняття безготівкового грошового обороту. Фактори, що визначають обсяг і структуру безготівкового грошового обороту, швидкість руху грошових коштів. Система безготівкових розрахунків, її основні елементи: види рахунків, відкритих у банках; види розрахункових документів, використовуваних для здійснення платіжних операцій; порядок документообігу; спосіб платежу; форми безготівкових розрахунків. Акредитивна
 8. Рублеві рахунки нерезидентів
  відкриваються нерезидентам тільки в уповноважених банках, т. е. в банках, що мають ліцензію на право здійснення банківських операцій в іноземній валюті. Документи, надані нерезидентами в банк для від-закриття цих рахунків, повинні бути легалізовані, т. Е. Переведені і належним чином завірені в консульських установах МЗС Росії. Існують наступні види рублевих рахунків нерезидентів: -рублевие
 9. 7.3.2. Суброзрахункові рахунки
  Суброзрахункові рахунок - це підсобний рахунок підприємства, основне призначення якого - акумуляція надходить виручки нехозрасчетних підрозділи для подальшого перерахування на основний розрахунковий рахунок підприємства. Особливості суброзрахункові рахунків: 1) відкриваються нехозрасчетних підрозділам поза місцем знаходження головного підприємства; 2) відкриваються за клопотанням головного підприємства; 3)
 10. Валютний рахунок
  один з видів рахунків, відкритих банком, який має відповідну ліцензію, підприємству. Включає валютний транзитний і валютний поточний
 11. Поточний рахунок підприємства
  один з видів рахунків, відкритих банком підприємству, використовується для здійснення поточних грошових
 12. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 13. Суброзрахункові рахунки
  відкриваються філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам комерційних організацій, розташованим поза місцем знаходження юридичної особи. Вони відкриваються на підставі клопотання власника основного рахунку за розпорядженням банку, в якому ведеться розрахунковий рахунок даної організації. Крім клопотання, в банк, в якому відкривається суброзрахункові рахунок, надається
 14. Депозитні рахунки
  юридичних (фізичних) осіб відкриваються для зберігання протягом певного часу частини коштів підприємства за його бажанням в обслуговуючим банку або будь-якому іншому банку. Ці кошти зараховуються шляхом перерахування відповідних сум з розрахункових і поточних рахунків. Відповідно до відносинами, що складаються між сторонами, банк зобов'язаний прийняти суму (вклад), що надійшла від вкладника, і
 15. 2. Міжбанківське кредитування, кореспондентські рахунки банків
  Міжбанківський кредит - кредит, що надається одним банком іншому. Основним кредитором на ринку є Центральний Банк. Комерційні банки виступають у ролі позичальників і кредиторів інших комерційних банків. Зазвичай запозичення коштів здійснюється на основі разових кредитних договорів або за допомогою розміщення депозитів в інших банках. Ринок міжбанківських кредитів є важливою
 16. 5 обліково-фінансового ПРАКТИКА
  Метою цього виду практики є отримання студентами умінь і навичок виконання всіх видів операцій з обслуговування клієнтів в кредитній установі та відображення їх у бухгалтерській документації Зміст звіту Опис облікової політики банку. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів: критерії вибору банку; призначення розрахункового рахунку; види рахунків, відкритих клієнту в банку;
 17. 4.7 Види і режими депозитних рахунків, відкритих банками клієнтам
  Депозит (вклад) - це кошти, залучені в банк на певних умовах, зазвичай обумовлених у договорі. Внесок, який робить юридична особа, зазвичай іменується банківським депозитом, а фізична особа - внеском фізичних осіб або ощадним вкладом. Засоби прийняті від клієнтів поділяються на: а) вклади (депозити) до запитання; б) вклади (депозити) термінові; в) ощадні
 18. 4.21 Види позичкових рахунків
  Метод кредитування обумовлює форму позичкового рахунку, використовуваного для обліку видачі та погашення кредиту. Види позичкових рахунків: Прості позичкові рахунки; Спеціальні позичкові рахунки; Контокорентний рахунок; Рахунок «Овердрафт». Розглянемо прості та спеціальні позичкові рахунки. Їх спільні риси: 1). і той і інший рахунок ведуться в кореспонденції з розрахунковим рахунком підприємства; 2). у «Дебеті» рахунків