« Попередня Наступна »

Види, зміст і порядок розрахунку показників податкової звітності організації


Таблиця - Порядок відображення доходів і витрат в облікових регістрах та податкової
звітності (на прикладі торгового підприємства) з податку на прибуток № Вид Відображення в Відображення в Пояснення за Сума доходу, п / п доходу, декларації з бухгалтерських оформленню враховуються витрати податку на прибуток регістрах показників для цілей (підстава для налого- занесення в обкладання даному податковому регістрі) 1 2 3 4 5 6 1. Доходи Рядок 010 розділу Відомість по При продажу В цілях від 00201 - рахунком 90, субрахунок товарів і налогообложе реализаци показується сума виручка. отриманні від ня і виручки від Відомість цього доходу в враховується реалізації: рядки рахунків 51, 50 в бухгалтерському сума по К-ту 011-014 кореспонденції обліку бухгалтерског конкретизують і з рахунком 90. існує про сету 90. стр. 010 рахунок 90 Рядок 020 - «Продажі», до виручка від нього реалізації цінних відкривається паперів: стркі 021- субрахунок 022 конкретизують виручка від стор. 020 продажу, за К- Рядок 040 ту, якого показує загальну відбивається суму доходів від сума доходу реалізації від реалізації
2. внереализ По рядку 100 Відомість, В Приймається аціонного показується загальна журнал ордер по бухгалтерському сума по К-ту доходи сума рахунку 91, обліку бухгалтерског позареалізаційних субрахунок інші існує про рахунки 91 доходів, рядки доходи з рахунок 91, до нього «Інші 101,102 розкриттям відкривається доходи »в конкретізуется аналітики. субрахунок інші частини рядок 100 доходи. внереалізац нних доходів 3. Витрати Рядки з 010-110 Відомість по Дані Береться загальна за рахунком 44 витрати сума за звичайними «витрати на поділяються на кредитом рах. 44, видам продаж »прямі і з неї діяльно непрямі. У віднімається сті організаціях
торгівлі до
прямим
відносяться
транспортні
витрати в частині
реалізованих
товарів, все
решта
є
непрямими. сума
розрахованих прямих витрат, а решта непрямі 4. внереализ Рядок 200 Відомість, В Приймається аціонного показує загальну журнал ордер по бухгалтерському сума по К-ту витрати суму рах 91 субрахунок обліку бухгалтерског позареалізаційних інші витрати існує про рахунки 91 витрат, рядки з розкриттям рахунок 91, до нього «Інші 201-203 аналітики відкривається витрати» в конкретизують субрахунок інші частини рядок 200 витрати. внереалізац нних витрат
Використання вимог ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» для оцінки показників податкової звітності організації з податку на прибуток (табл.).
Таблиця - Формування показників для розрахунку податку на прибуток при заповненні звітної форми № 2 «Про прибутки та збитки» ТОВ «ПРОММАШ» за 2006 р Рядок звіту Код Формування показників Сума рядка за звітом, тис. Руб.
1 2 3 4 Виручка (нетто) 010 Сумарний оборот за кредитом рахунка 90 тисячі п'ятсот вісімдесят шість від продажу товарів (за «Продажі» субрахунок 1 «Виручка» за мінусом оборотів за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ» мінусом ПДВ) Собівартість 020 Віднімається сумарний оборот за дебетом рахунки 1175 проданих 90.2 "Собівартість продажів» в товарів кореспонденції з кредитом рахунка 41 Валовий прибуток 029 Рядок 010 - рядок 020 411 Комерційні 030 Сумарний оборот за дебетом рахунка 90.2 в 145 витрати кореспонденції з кредитом рахунка 44 «Витрати на продаж» Прибуток від 050 Сумарний оборот за дебетом рахунка 90.9 266 продажів «Прибуток від продажів» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибули і збитки» (рядок 010 - рядок 020 - рядок 030) Інші 090 Сумарний оборот за кредитом рахунка 91.1 46 операційні доходи Інші 100 Віднімається оборот за дебетом рахунка 91 42 операційні витрати Прибуток до оподаткування 140 Рядок 050 + рядок 090 - рядок 100 270 Відкладені 141 Різниця за рік сумарних бухгалтерських податкові проводок: активи Д 09 До 68 - визнання відкладених податкових активів
Д 68 К 09 - погашення відкладених податкових активів Позитивна різниця 1,34 «1,0 Відкладені 142 Різниця за рік сумарних бухгалтерських податкові проводок: зобов'язання Д 68 К 77 - визнання відкладених податкових
зобов'язань Д 77 К 68 - погашення відкладених податкових зобов'язань Позитивна різниця 2,4 «2,0 Поточний податок на прибуток 150 Сальдо проводок за рахунком 68 в частині формування поточного податку на прибуток в кореспонденції з рахунками 99, 09, 77 (дані дорівнюють відбитим у рядку 180 аркуша 02 72,4 «податкової декларації з податку на прибуток) 72 Постійні 200 Різниця за рік оборотів 7,97 8« податкові Д 99 До 68 - в частині постійних 8,0 активи податкових зобов'язань Чистий прибуток 190 Підсумкова проводка
звітного Д 99 До 84 198 періоду
Умовний витрата - це бухгалтерський прибуток з рядка 140 «Звіту про прибутки і збитки», помножена на ставку податку на прибуток [26]:
270 х 24%: 100% = 64, 8 тис.
 руб. або
Податкова база з розрахунку виходячи із коригування балансового прибутку на суму постійних і тимчасових різниць (+, -)
= 269, 551 + 33, 245 + 1, 393 - 0, 05 - 4, 8 + 2, 4 = 301, 739 тис. Руб.
Прибуток за даними бухгалтерського обліку до оподаткування
269, 551 тис. Руб.
+
Постійна позитивна різниця 33,245 тис. Руб.
Постійна від'ємна різниця
+
Виниклі у звітному періоді тимчасові різниці 1, 393 тис. Руб.
Погашення у звітному періоді тимчасові різниці 0, 05 тис. Руб.
Виниклі у звітному періоді оподатковувані тимчасові
різниці
4, 8 тис. Руб.
+
Погашення у звітному періоді оподатковувані тимчасові різниці 2, 4 тис. Руб.
? податку на прибуток = 301, 739 х 24%: 100% = 72, 417 тис. руб.
72, 417 «72 тис. Руб. Облік поточного податку на прибуток за 2006 р у ТОВ «ПРОММАШ» У 2006 р сума податку, належна до сплати в бюджет збирається з
семи проводок:
За сумою умовного витрати Д 99 До 68 - 64572, 24 руб. (269051 х 24%: 100%)
За сумою постійного податкового зобов'язання Д 99 До 68 - 7978, 8 руб. (33, 245 х 24%: 100%)
За сумою постійного податкового активу Д 68 К 99 - не мало місце в 2006 р
За сумою нарахованого відкладеного податкового активу Д 09 До 68 - 334 руб. (1, 393 х 24%: 100%)
За сумою погашення нарахованого раніше відкладеного податкового активу Д 68 К 09 - 12 руб. (0, 05 х 24%: 100%)
За сумою відкладеного податкового зобов'язання Д 68 К 77 - тисяча сто п'ятьдесят два руб. (4, 8 х 24%: 100%)
За сумою погашення нарахованого раніше відкладеного податкового зобов'язання Д 77 К 68 - 576 руб. (2, 4 х 24%: 100%)
Д 68 К
12 64 572,24 1 152 7978, 8334
576
Сальдо в сумі -1164 73795, 04 72631, 04 руб. відповідає
сумі, зазначеній по 72631, 04 рядку 150 форми № 2
«Звіту про прибутки і збитки».
Декларація з податку на прибуток є податковою звітністю.
З 2006 р наказом Мінфіну Росії від 07.02.2006 р введена нова форма декларації з податку на прибуток організацій, і новий порядок її заповнення.
Інформація про підсумкові суми з податку на прибуток, що підлягають сплаті до бюджету узагальнюється в Розділі 1 Декларації з податку на прибуток.
У Додатках № 1 та № 2 до аркуша 02 міститься інформація про доходи та витрати, пов'язані з реалізацією, а також про позареалізаційні доходи та витрати (Додатки № 6 та № 7 до аркуша 02 старої форми Декларації) [8].
Сума поточного податку на прибуток, відповідна сальдо по рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» субрахунок 4.2 «Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток» повинна збігатися з показником рядка 180 аркуша 02 «Декларації з податку на прибуток».
Використання ПБО 18/02 не впливає на порядок заповнення декларації з податку на прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види, зміст і порядок розрахунку показників податкової звітності організації

 1. Розділ 7 питань до заліку
  Економічний зміст податків і основи оподаткування Податкова політика та податкова система російської держави Податковий кодекс Російської Федерації - основне джерело податкового права Класичні принципи оподаткування і їх характеристика Федеральні податки Російської Федерації Податок на прибуток організацій. Платники податків, об'єкт оподаткування. Поняття податкового обліку. Місце
 2. Вказівки до заповнення уточненої податкової декларації (податкового розрахунку)
  Уточнена (змінена) податкова декларація (податковий розрахунок) складається у разі виявлення в поточному податковому (звітному) періоді помилок (перекручувань) при обчисленні податкової бази, застосування податкової ставки і т. П., Допущених у минулих податкових (звітних) періодах. Дана декларація подається за відповідний минулий податковий (звітний) період. У уточненої податкової декларації
 3. 6.5. Податкова декларація
  Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового періоду подавати до податкових органів за своїм місцезнаходженням, а також за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомого майна (щодо якої встановлено окремий порядок обчислення і сплати податку) податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкову декларацію з податку. Платники податків подають
 4. Звітність із земельного податку
  Порядок подання податкової декларації по земельному податку визначено главою 31 Податкового кодексу РФ (ст. 398), відповідно до якої платники податків після закінчення податкового періоду подають до податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію. Платники податків, сплачують протягом податкового періоду авансові платежі з податку, після закінчення звітного
 5. 2.9. Контрольні питання
  1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 6. Порядок заповнення декларації з податку на прибуток організацій
  Декларація з податку на прибуток організацій складається наростаючим підсумком з початку року, і відбиті в ній показники вказуються в повних рублях. У разі відсутності будь-яких окремих реквізитів або показників, передбачених у податковій декларації, у відповідному рядку ставиться прочерк. Декларація за податковий (звітний) період включає в себе листи і додатки, наведені в
 7. Зміст
  Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності .... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності
 8. Звітність з податку на прибуток
  Глава 25 Податкового кодексу РФ (ст. 289) встановлює, що платники податків незалежно від наявності у них обов'язки по сплаті податку і (або) авансових платежів з податку, особливостей обчислення та сплати податку зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового періоду подавати до податкових органів за місцем свого знаходження та місцезнаходженням кожного відокремленого підрозділу податкові
 9. ПОДАТКОВЕ ПРАВО
  - Сукупність юридичних норм, що встановлюють види податків в даній державі, порядок їх справляння та регулюють відносини, пов'язані з виникненням, зміною та припиненням податкових зобов'язань; підгалузь фінансового права. Джерелами Н. п. Є: Конституція РФ, Податковий кодекс, закони РФ: "Про податок на додану вартість" від 06.12.91 р .; "Про податок на прибуток підприємств і
 10. ЕЛЕМЕНТИ ОПОДАТКУВАННЯ
  - Категорії платників податків; об'єкт оподаткування; податкова база; податкова ставка; порядок обчислення податку; строки і порядок сплати податку, а також підстави для використання платником податків передбачених Податковим кодексом РФ податкових
 11. Глава 12 додаткова звітність ІНФОРМАЦІЯ
  У цій главі розглядаються різні доповнення, уточнення, необхідні МСФЗ до основному масиву звітної інформації. Зокрема, подання інформації в сегментної і проміжної фінансової звітності, порядок розкриття у звітності відомостей про облікову політику, застосовуваної компанією, про зміни в облікових оцінках та виправлення допущених раніше помилок. Викладається порядок обліку
 12. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
  У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 13. 5 обліково-фінансового ПРАКТИКА
  Метою цього виду практики є отримання студентами умінь і навичок виконання всіх видів операцій з обслуговування клієнтів в кредитній установі та відображення їх у бухгалтерській документації Зміст звіту Опис облікової політики банку. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів: критерії вибору банку; призначення розрахункового рахунку; види рахунків, відкритих клієнту в банку;
 14. Елементи податку
  Елементи податку - це регламентовані податковим законодавством складові частини податку, що визначають умови його застосування. У зв'язку з цим Податковий кодекс передбачає, що «податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування, а саме: об'єкт податку; податкова база; податковий період; податкова ставка; порядок обчислення
 15. 5.1 Суть і вимоги податкового обліку
  На підставі глави 25 Податкового кодексу РФ з 1 січня 2002 року в організаціях усіх форм власності повинен бути організований податковий облік. Податковий облік - це система узагальнення інформації для визна-чення податкової бази на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого НК РФ (ст. 313 НК РФ). Дані податкового обліку повинні відображати: порядок
 16. Розкриття застосовувалася облікової політики.
  В даний час організації володіють значним набором варіантів облікової політики, причому в міру наближення національних стандартів обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності багатоваріантність обліку все більш розширюється. За допомогою приміток до звітності (пояснювальної записки) користувачі отримують важливі відомості про облікові принципи, згідно яким інформація про операції
 17. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  1) Поняття, цілі і завдання фінансового менеджменту. 2) Функції фінансового менеджменту. 3) Фінансовий менеджмент як система управління. 4) Базові концепції фінансового менеджменту. 5) Основна мета фінансового менеджменту, її переваги і недоліки. 6) Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення діяльності фінансового менеджера. 7) Зміст форм звітності. 8)
 18. 4.4.3. Види податків і зборів в РФ
  У РФ в липні 1998 року прийняті 1-а частина Податкового Кодексу (№ 146-ФЗ), де встановлюються і стягуються такі види податків і зборів: федеральні податки і збори, податки і збори суб'єктів РФ (регіональні) та місцеві податки і збори. Федеральними визнаються податки і збори, що встановлюються податковим Кодексом та обов'язкові до сплати на всій території РФ. Регіональними визнаються податки і збори,
 19. 6.2. Податковий період. Звітний період. Податкова ставка
  Податковим періодом визнається календарний рік. Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року. Законодавчий (представницький) орган суб'єкта РФ при встановленні податку має право не встановлювати звітні періоди. Податкові ставки встановлюються законами суб'єктів РФ і не можуть перевищувати 2,2 відсотка. Допускається встановлення диференційованих
 20. 3.2.5 Порядок обчислення податку на прибуток організацій і заповнення податкової декларації
  Оподаткування прибутку в будь податковій системі займає одне з перших місць. В даний час порядок обчислення податку на прибуток організацій і порядок заповнення податкової декларації регулюється такими нормативними актами 1. Податковий кодекс Російської Федерації, частина друга, глава 25 "Податок на прибуток організацій"; 2. Наказ МНС РФ від 11 листопада 2003 № БГ-3-02 / 614 «Про затвердження