« Попередня Наступна »

 4.2. Види сучасної інфляції і її класифікація по країнах

 У міжнародній практиці в залежності від величини зростання цін прийнято поділяти інфляцію на три види:
 • повзучу - якщо середньорічний темп приросту цін не вище 5-10%;
 • галопуючу - при середньорічному темпі приросту цін від 10 до 50% (іноді до 100%);
 • гіперінфляцію - коли зростання цін перевищує 100% на рік (МВФ за гіперінфляцію приймає 50-відсоткове зростання цін на місяць). Відомий вчений-енциклопедист О. Ю Шмідт, будучи членом Колегії Наркомфіну в 20-і роки, на основі вивчення процесів інфляції в Росії та Німеччині відкрив закон гіперінфляції, який полягає в наступному: при цій формі інфляції кількість грошей в обігу зростає в арифметичній прогресії, а ціни - в геометричній;
 • очікувану - коли зростання цін викликається підвищеним попитом на товари першої необхідності в очікуванні інфляції.

Для промислово розвинутих країн характерна повзуча форма інфляції, т. Е. Невелике, помірне знецінення з року в рік, що відповідно до монетаристським вченням, яке є панівним напрямом в економічній думці Заходу, має стимулювати зростання виробництва і збільшення ВНП.
У країнах, що розвиваються переважають галопуюча інфляція і гіперінфляція. Причому фактори, форми та соціально-економічні наслідки інфляції, а також підходи до вироблення і здійснення антиінфляційних заходів в різних країнах обумовлені особливостями їх економічного розвитку.
Країни, що розвиваються з економічних умов і факторів інфляції можна класифікувати наступним чином.
До першої групи належать країни, що розвиваються Латинської Америки, де в кінці 80-х - початку 90-х років відзначалися відсутність економічної рівноваги, хронічний дефіцит державного бюджету, використання під внугренней політа- ке механізму друкарського верстата і постійної індексації, а у зовнішньоекономічній сфері систематично знижувалися курси національних валют. У Нікарагуа, наприклад, в 1990 р знецінення грошей склало 8500%, в Перу - 8291,5% і т. Д.
До другої групи належать Колумбія, Еквадор, Венесуела, Бірма, Іран, Єгипет. Сирія, Чилі. У цих країнах також спостерігається відсутність економічної рівноваги, у фінансовій політиці чітко простежується упор на дефіцитне фінансування і кредитну експансію. Інфляція в них тримається в «галопуючих межах» (середньорічний приріст цін 20-40%); проводиться індексація, яка носить частковий характер; відзначається високий рівень безробіття.
Країни третьої групи - Сінгапур, Малайзія, Південна Корея, ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія, Бахрейн - мають достатній ступінь економічної рівноваги. Інфляція тут зберігається в «повзучих формах» (1-5%), введено суворий контроль за зростанням цін. Економіка функціонує в умовах розвинутого ринку. Важливу роль в якості антиінфляційного ефекту грають експорт товарів і приплив іноземної валюти. Безробіття зберігається на помірному рівні.
До четвертої групи належать колишні соціалістичні країни, прирівняні до світу, що розвивається (Китай, Польща, В'єтнам та ін.). Ситуація тут, включаючи і положення з інфляцією, органічно пов'язана з переходом від командно-адміністративної системи до ринкової економіки.
Серед факторів інфляції в цих країнах висуваються, по -перше, проблема фінансування на базі хронічного дефіциту державного бюджету, через який проявляється більшість факторів інфляції; по-друге, структурні чинники, наприклад, надзвичайне зростання інвестицій у важку промисловість, що не приносить швидкої віддачі; по-третє, диспропорційність між прискореним зростанням цін на промислову продукцію в порівнянні з цінами на сільськогосподарські товари - так звані «ножиці цін».

Структурні фактори інфляції не тільки обумовлюють прискорення зростання цін, т. Е. Створюють ситуацію інфляції витрат, але і роблять великий вплив на розвиток інфляції попиту. Протиріччя між розвитком виробництва і вузьким внутрішнім ринком в цих країнах намагаються усунути, з одного боку, шляхом дефіцитного фінансування, т. Е. За допомогою друкарського верстата, а з іншого - залученням у зростаючих обсягів по
3 Гроші. Кредит. Банки.
мах іноземних позик. У результаті в зазначених країнах виникли величезні внутрішні і зовнішні борги.
У той же час збільшення зовнішньої заборгованості викликає поява такого фактора інфляції, як доларизація країни. Даний процес пов'язаний з привілейованим становищем долара або іншою сильної валюти перед національною, а це не тільки не стимулює приплив іноземних інвестицій, але, навпаки, призводить до «втечі» капіталів з країни.
4.3. Закономірності інфляційного процесу
У розвитку інфляційного процесу слід розрізняти два етапи.
На першому етапі темпи знецінення відстають від темпів емісії. Це викликається тим, що при переході від металевого обігу до паперового частина паперових грошей заміщає металеві монети, у зв'язку з чим вона не є надмірною. Крім того, сповільнюється швидкість обігу грошей внаслідок деякого збільшення потреби в грошах через скорочення кредиту.
На другому етапі інфляції темпи знецінення паперових грошей випереджають темпи емісії. Це пояснюється занепадом виробництва і товарообігу, внаслідок чого потреби в грошах скорочуються, а паперово-грошова маса зростає. Крім того, збільшується швидкість обігу грошей, так як починається «втеча від грошей», т. Е. Прагнення перетворити їх на товари. Збільшення швидкості обігу грошей зменшує потреби обороту в грошах, що ще більше підсилює інфляцію.
Закономірністю інфляції є, отже, загальне зростання цін, т. Е. Відбувається падіння купівельної спроможності паперових грошей. Однак це зростання відбувається нерівномірно.
У першу чергу зростають ціни на військову продукцію, так як держава покриває свої військові витрати за допомогою "друкарського верстата", набуваючи озброєння, боєприпаси, спорядження та обмундирування. У зв'язку з величезним попитом на ці товари ціни на них різко підвищуються. Але власники підприємств даних галузей в свою чергу пред'являють великий попит на нафту, газ, метали, сировина, обладнання і т. Д. Таким чином, зростання цін поширюється на всі засоби виробництва.
У свою чергу власники підприємств, що виробляють предмети споживання, перекладають збільшені у зв'язку з подорожчанням засобів виробництва витрати на товари першої необхідності, що змушує населення урізувати свої потреби. Отже, відбуваються суттєві зміни в структурі споживчого попиту.
Однак інфляція викликає не тільки зростання цін в країні, вона веде і до падіння курсу валюти по відношенню до інших валют, оскільки він визначається паритетом купівельної сили. За певних умов можливий розрив між ступенем знецінення паперових грошей по відношенню до товарів усередині країни і падінням валютного курсу, що створює умови для валютного демпінгу, т. Е. «Демпінгу» товарів за кордоном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

 4.2. Види сучасної інфляції і її класифікація по країнах

 1. 1.3 Види інфляції
  Для класифікації інфляції необхідно виділити критерії класифікації. Можлива класифікація інфляції за кількома параметрами: з позиції темпу зростання цін, з погляду збалансованості зростання цін, з позицій передбачуваності інфляції і виходячи з ступеня втручання держави в ринкові
 2. План
  Ціна як економічна категорія, функції цін, методи ціноутворення, види цін і їх поелементний склад. Цінова політика. Інфляція: поняття, вимірювання інфляції. Причини, види і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика
 3. Тема 8. Інфляція. Форми її прояву, причини, соціально-економічні наслідки.
  Сутність і форми прояву інфляції. Закономірності інфляційного процесу. Види інфляції. Причини інфляції. Фінансові та грошово-кредитні чинники інфляції. Вплив інфляції на економіку. Регулювання інфляції: методи, межі, протиріччя. Причини та особливості прояву інфляції в Росії. Основні напрямки антиінфляційної політики. Грошова реформа як спосіб радикальної зміни
 4. План:
  Поняття і види інфляції. Методи боротьби з інфляцією. Організаційна структура комерційних банків.
 5. Зміст.
  Введення Глава 1. Зовнішньоекономічні операції та угоди: види, класифікація, організація. Принципи класифікації та види зовнішньоторговельних операцій. Класифікація зовнішньоторговельних операцій за видами товарів і послуг: Торгівля промисловою продукцією. Торгівля сировинними ресурсами. Особливості ринку послуг. Класифікація зовнішньоторговельних операцій за ступенем готовності товару. Торгівля готовою продукцією.
 6. 3.7 Тема 7. Аналіз впливу інфляції на прийняття решенійфінансового характеру.
  Мета вивчення: придбати знання про вплив інфляції на результати фінансового аналізу і способи усунення такого впливу Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах інфляції. Характеристика особливостей проведення фінансового аналізу в умовах інфляції, причин можливих спотворень одержуваних результатів. Методи аналізу та усунення впливу інфляції. Розглядається класифікація
 7. 1.3.1. Сутність і відмінні риси сучасної інфляції
  Інфляція - «здуття» грошового обігу та знецінення паперових грошей, викликане емісією паперових грошей і припиненням розміну банкнот. Інфляція не є породженням сучасності, а давно відома. Наприклад, у Росії вона виникла в 1769 р, тривала до 1843 року, а потім виникла в 1853 - 1895 рр .; в Америці - 1775 р Відмінні особливості сучасної інфляції. Сучасна
 8. Лекція 2. Форми і зазвітіе грошових систем
  Основні поняття: грошова система; система металевого грошового обігу; система обігу кредитних і паперових грошей; біметалізм і монометалізм; золотомонетний стан-дарт; золотослітковий стандарт; золотодевізний стандарт; «Золоті точки»; елементи грошової системи (грошова одиниця; масштаб цін; види грошей; є законним платіжним засобом; емісійна система; державного-венний
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
  Економічний цикл, криза, структурна криза, циклічна криза, галузева криза, зайнятість населення, раціональна зайнятість, неповна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, інституційна безробіття, приховане безробіття, природний рівень безробіття, інфляція , дезінфляція, дефляція,
 10. Контрольні питання
  1. У чому полягає відмінність поглядів монетаристів і кейнсіанців на інфляцію? 2. Що таке інфляція попиту і інфляція витрат? 3. Які основні наслідки
 11. ЗМІСТ
  Розділ I ГРОШІ Глава 1. Необхідність і сутність грошей ............................... 7 1.1. Передумови виникнення грошей і їх сутність ............................................ ........... 7 1.2. Види грошей та їх еволюція .................................. 16 1.3. Теорії грошей ................................................ ....... 21 Глава 2. Функції грошей та їх роль в сучасних