« Попередня Наступна »

25. Види вартості нерухомості

 В даний час існує чотири компоненти вартості: попит, корисність, дефіцитність, отчуждаемость об'єктів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

25. Види вартості нерухомості

 1. Спеціальна вартість об'єкта оцінки
  - Вартість, для визначення якої в договорі про оцінку або нормативному правовому акті обумовлюються умови, не включені в поняття ринкової або іншої вартості, зазначеної в стандартах оцінки, обов'язкових до застосування суб'єктами оціночної діяльності. Виділяють такі види
 2. Тема 4. Категорії товарного господарства.
  Економічні блага. Товар і його властивості. Теорії вартості. Трудова теорія вартості. Теорія додаткової вартості. Теорія витрат. Теорія корисності. Гроші. Функції грошей. Види грошей, їх еволюція. Сучасні
 3. 26. Неринкові види вартості
  Якщо продаж об'єкта на відкритому ринку нереальна або вимагає додаткових витрат порівняно з витратами, які необхідні для продажу вільно обертаються на ринку товарів, то вартість цього об'єкта називають вартістю об'єкта оцінки з обмеженим
 4. Питання для самоперевірки
  Що таке лізинг? Які типи та види лізингу? Яка структура лізингових операцій? Що таке факторинг і які його види? У чому переваги факторингу для клієнта? У чому суть операцій довірчого управління? Які основні види трастових послуг? Які види комісійно-посередницьких послуг ви
 5. Лекція 5. Форми і види кредиту
  Основні поняття: форми кредиту в залежності від позиченої вартості (товарна; грошова; змішана); форми кредиту в залежності від статусу кредитора і позичальника (банківський; комерційний; державний; міжнародний; цивільний); клуби міжнародних кредиторів; форми кредиту в залежності від цільових потреб позичальників (продуктивна; споживча і фінансова); лізинг та іпотека;
 6. Основні види рахунків
  Основні види рахунків групуються по конкретним операціям, здійснюваним учасниками господарської діяльності. Кожен рахунок відображає одну із сторін цієї діяльності. Так, наприклад, рахунок виробництва відображає результати виробничої діяльності - витрати, проміжне споживання, вироб- ництво нової (доданої) вартості. Його підсумок - додана вартість у ринкових цінах. Рахунок
 7. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте поняття власності в ринковій економіці. Назвіть форми власності в ринковій економіці, приведіть їх класифікацію. Розкрийте сутність відносин власності. Які види власності розрізняють в ринковій економіке9 Що належить до нематеріальних видам власності? У яких випадках потрібно реальна оцінка вартості підприємства? Розкрийте роль і значення реальної оцінки
 8. Коефіцієнт вибуття основних засобів
  відображає відношення вартості вибулих протягом року основних засобів та вартості основних засобів на початок року: Квиб. = Фвиб. : ФОН У процесі господарської діяльності різні види основних засобів беруть неоднакову участь. У цьому зв'язку необхідно проаналізувати склад і структуру основних
 9. Тема 3. Форми і види кредиту.
  Класифікація форм кредиту в залежності від характеру вартості, характеру кредитора і позичальника, характеру цільових потреб позичальника. Банківська форма кредиту і його особливості. Комерційний кредит, його еволюція і особливості. Особливості державного, міжнародного та споживчого кредиту. Види кредитів. Міжнародний кредит: сутність, функції, основні форми. Міжнародні
 10. Угода про митну вартість
  міжнародну угоду, укладену в 1980р., слідом за сесією країн-членів ГАТТ (відомої як Токійський раунд). Воно замінило безліч систем округлення митної вартості і дозволило країнам-членам ГАТТ підійти до справедливої ??і універсальною системою встановлення митних зборів на різні види