« Попередня Наступна »

Види цінних паперів

 Розглянемо основні цінні папери, що беруть участь в банківських операціях. Це - акції, векселі та облігації. До цінних паперів можуть бути віднесені також депозитні і ощадні сертифікати та похідні фінансові інструменти (ф'ючерси та опціони).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види цінних паперів

 1. ВИПИСКА З освітніх стандартів З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Поняття цінного паперу. Історія появи цінних паперів. Види цінних паперів і фінансових інструментів. Класичні види цінних паперів та їх характеристика (акції, приватні облігації, державні цінні папери). Похідні цінні папери та їх характеристика (конвертовані акції і облігації, варранти). Фінансові інструменти на ринку цінних паперів (векселі, депозитні, ощадні, інвестиційні
 2. П р и м е р
  Аналітична робота Т е м а: РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВСТУП Розділ 1 ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В фінансовому ринку країни. Ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів. Інституційна структура ринку цінних паперів. Види і різновиди цінних паперів. Розділ 2 РИНОК державних боргових зобов'язань. Поняття
 3. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 4. 4.3. Структура і види ринку цінних паперів
  Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують права власності або позики власника документа по відношенню до особи, видало такий документ та несучого по ньому зобов'язання. Цінні папери - це права на ресурси, які відповідають наступним вимогам: обертаність, доступність для цивільного обороту, стандартність і серійність, документальність, регулювання і визнання
 5. Зміст
  1. ФІНАНСИ 1.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів ................... 2 1.2. Фінансова система РФ, її склад ............................................ ..... 3 Фінанси комерційних фірм та організацій: ................................ 5 1.3.1 структура фірмових фінансів, .......................................... 5 1.3.2. планування фінансів фірми ........................................... 6 1.3.3 . формування і планування прибутку .............................. 15 1.3.4.
 6. 1.2.1 Види цінних паперів
  1.2.1 Види цінних
 7. Розділ 2. ВИДИ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Розділ 2. ВИДИ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ
 8. РОЗДІЛ 2. ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  РОЗДІЛ 2. ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЦІННИХ
 9. Тема 6. Цінні папери.
  1. Фінансовий ринок. Загальна характеристика цінних паперів. 2. Розміщення цінних паперів. Фондова біржа. 3. Основні напрямки регулювання ринку цінних паперів. В рамках відповіді на перше питання дається визначення різних видів фінансового та фондового ринків, розкривається зміст комерційної, цінової, інформаційної, регулюючої функції ринку цінних паперів. Потім коротко характеризується
 10. Контрольні питання і завдання
  Які основні види цінних паперів звертаються на привчає ном і вторинному фондовому ринку? Які складові структури ринку цінних паперів ви знаєте? Назвіть методи розрахунку фондових індексів. Які основ ниє параметри використовуються для їх розрахунку? Які цінні папери використовуються для залучення ін вестицій? Поясніть механізм. Які види професійної діяльності на ринку цін них паперів ви
 11. Види цінних паперів
  всю сукупність цінних паперів умовно можна розділити на дві групи: свідоцтва про власність (акції, акціонерні сертифікати, опціонні свідоцтва, фінансові ф'ючерси, ордери, варанти, ваучери, коносаменти) та свідоцтва про позику (облігації, векселі, депозитні і ощадні сертифікати, чеки, різні державні боргові
 12. Питання для самоперевірки
  Чому стрижень економічної реформи в Казахстані зі ставлять перетворення відносин власності? Чому акціонерна форма власності найбільш ефек тивна в порівнянні з іншими? Як оцінюється вартість майна приватизованого об'єкта? Як визначається величина статутного капіталу акціонер ного суспільства? Що називається акцією акціонерного товариства? Які фактори
 13. Склад учасників і види ринку цінних паперів
  На ринку цінних паперів випускаються, звертаються і поглинаються як власне цінні папери, так і їх замінники (сертифікати, купони і т. П.). Учасників ринку цінних паперів можна розділити на три групи: Емітенти - особи, ви1пускающіе цінні папери з метою залучення необхідних їм грошових коштів; Інвестори - особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу, майнових та
 14. Ринок цінних паперів
  Вивчивши тему 4, студент повинен знати: а) суть і значення ринку цінних паперів в економіці; б) принципи організації ринку цінних паперів; в) відмінності первинного і вторинного ринків цінних паперів; г) принципи роботи фондової біржі; д) принципи роботи позабіржового ринку; е) основні операції на ринку цінних паперів; ж) види цінних паперів (основні і похідні); з) операції з цінними паперами;
 15. Розділ 5. Біржа та біржова справа
  Розвиток біржової справи. Освіта фіктивного капіталу. Структура фіктивного капіталу. Фондові біржі. Організація фондової біржі. Операційний механізм фондової біржі. Біржові угоди. Види біржових угод. Цінні папери. Акції. Облігації. Портфель цінних паперів. Диверсифікація портфеля цінних паперів. Формування біржового курсу цінних паперів. Біржа як інструмент мобілізації грошових