« Попередня Наступна »

46. ??Види цінних паперів, загальна характеристика


АКЦІЯ - одиничний внесок у статутний капітал акціонерного товариства з витікаючими з цього правами;
ОБЛІГАЦІЯ - одиничне боргове зобов'язання на повернення вкладеної грошової суми через встановлений термін зі сплатою або без сплати певного доходу;
БАНКІВСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ - вільно обращающееся свідоцтво про депозитний (ощадному) внесок у банк із зобов'язанням останнього виплати цього вкладу та відсотків по ньому через встановлений термін;
ВЕКСЕЛЬ - письмове грошове зобов'язання боржника про повернення боргу, форма і звернення якого регулюються спеціальним законодавством - вексельним правом;
ЧЕК - письмове доручення чекодавця банку сплатити чекотримача зазначену в ньому суму грошей;
КОНОСАМЕНТ - документ (контракт) стандартної (міжнародної) форми на перевезення вантажу, що засвідчує його завантаження, перевезення та право на отримання;
ВАРРАНТ - а) документ, що видається складом і підтверджує право власності на товар, що знаходиться на складі; б) документ, що дає його власникові переважне право на покупку акцій або облігацій якоїсь компанії протягом певного терміну часу за встановленою ціною;
ОПЦІОН - договір, відповідно до якого одна зі сторін має право, але не зобов'язання, протягом певного терміну продати (купити) в іншої сторони відповідний актив за ціною, встановленою при укладенні договору, зі сплатою за це право певної суми грошей, званої премією ;
Ф'ючерсний контракт - стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу через певний термін у майбутньому за ціною, встановленою у момент укладання угоди.
Термінові цінні папери - це цінні папери, що мають встановлений при їх випуску термін існування. Зазвичай термінові цінні папери поділяються на три підвиди:
- Короткострокові, що мають термін обігу до 1 року;
- Середньострокові, що мають термін обігу понад 1 року в межах до 5-10 років;
- Довгострокові, що мають термін обігу до 20- 30 років. Безстрокові цінні папери - це цінні папери, термін обігу яких нічим не регламентований, т. Е. Вони існують "вічно" або до моменту погашення, дата якого ніяк не позначена при випуску цінного паперу.
Класична форма існування цінних паперів - це паперова форма, при якій цінний папір існує у формі документа. Розвиток ринку цінних паперів вимагає переходу багатьох видів цінних паперів, насамперед емісійних, до бездокументарної форми існування.

Інвестиційні (капітальні) цінні папери - цінні папери, які є об'єктом для вкладення капіталу (акції, облігації, ф'ючерсні контракти та ін.).
Неінвестиційні цінні папери - цінні папери, які обслуговують грошові розрахунки на товарних чи інших ринках (векселі, чеки, коносаменти).
Володіння цінним папером може бути іменне або на пред'явника. Представницькою цінний папір не фіксує ім'я її власника, і її звернення здійснюється шляхом простої передачі від однієї особи до іншої. Іменна цінний папір містить ім'я її власника і, крім того, реєструється в спеціальному реєстрі.
Якщо іменний цінний папір передається іншій особі шляхом вчинення на ній передавального напису (індосаменту), то вона називається ордерним цінним папером.
Державні цінні папери - це зазвичай різні види облігацій. Недержавні цінні папери - це цінні папери, які випускаються в обіг корпораціями (компаніями, банками, організаціями) і навіть приватними особами.
Основні види цінних паперів є ринковими, т. Е. Можуть вільно продаватися і купуватися на ринку. Проте у ряді випадків обіг цінних паперів може бути обмежена, і цінний папір не можна продати нікому, окрім як тому, хто її випустив, і то через обумовлений термін. Такі папери є неринковими.
З точки зору прибутковості цінні папери, як правило, є прибутковими, але можуть бути і безприбутковими, коли при випуску цінного паперу не обмовляється розмір доходу її власнику.
Розподіл цінних паперів на боргові та власницькі часткові у своїй основі відображає два можливі способи використання грошових коштів: або для придбання якого-небудь активу у власність, або у тимчасове користування. Якщо цінні папери випускаються на обмежений термін з наступним поверненням вкладених грошових сум, то вони є борговими паперами. Це облігації, банківські сертифікати, векселі та ін. Власницькі цінні папери дають право власності на відповідні активи. Це - акції, варіанти, коносаменти та ін.
Емісійні цінні папери випускаються зазвичай великими серіями, у великих кількостях, і всередині кожної серії всі цінні папери абсолютно ідентичні. Це, зазвичай - акції та облігації.
Неемісійні цінні папери випускаються поштучно або невеликими серіями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

46. ??Види цінних паперів, загальна характеристика.

 1. ВИПИСКА З освітніх стандартів З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Поняття цінного паперу. Історія появи цінних паперів. Види цінних паперів і фінансових інструментів. Класичні види цінних паперів та їх характеристика (акції, приватні облігації, державні цінні папери). Похідні цінні папери та їх характеристика (конвертовані акції і облігації, варранти). Фінансові інструменти на ринку цінних паперів (векселі, депозитні, ощадні, інвестиційні
 2. Тема 6. Цінні папери.
  1. Фінансовий ринок. Загальна характеристика цінних паперів. 2. Розміщення цінних паперів. Фондова біржа. 3. Основні напрямки регулювання ринку цінних паперів. В рамках відповіді на перше питання дається визначення різних видів фінансового та фондового ринків, розкривається зміст комерційної, цінової, інформаційної, регулюючої функції ринку цінних паперів. Потім коротко характеризується
 3. П р и м е р
  Аналітична робота Т е м а: РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВСТУП Розділ 1 ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В фінансовому ринку країни. Ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів. Інституційна структура ринку цінних паперів. Види і різновиди цінних паперів. Розділ 2 РИНОК державних боргових зобов'язань. Поняття
 4. 4.3. Структура і види ринку цінних паперів
  Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують права власності або позики власника документа по відношенню до особи, видало такий документ та несучого по ньому зобов'язання. Цінні папери - це права на ресурси, які відповідають наступним вимогам: обертаність, доступність для цивільного обороту, стандартність і серійність, документальність, регулювання і визнання
 5. Контрольні питання і завдання
  Які основні види цінних паперів звертаються на привчає ном і вторинному фондовому ринку? Які складові структури ринку цінних паперів ви знаєте? Назвіть методи розрахунку фондових індексів. Які основ ниє параметри використовуються для їх розрахунку? Які цінні папери використовуються для залучення ін вестицій? Поясніть механізм. Які види професійної діяльності на ринку цін них паперів ви
 6. Питання для самоперевірки
  Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 7. Склад учасників і види ринку цінних паперів
  На ринку цінних паперів випускаються, звертаються і поглинаються як власне цінні папери, так і їх замінники (сертифікати, купони і т. П.). Учасників ринку цінних паперів можна розділити на три групи: Емітенти - особи, ви1пускающіе цінні папери з метою залучення необхідних їм грошових коштів; Інвестори - особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу, майнових та
 8. Зміст
  1. ФІНАНСИ 1.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів ................... 2 1.2. Фінансова система РФ, її склад ............................................ ..... 3 Фінанси комерційних фірм та організацій: ................................ 5 1.3.1 структура фірмових фінансів, .......................................... 5 1.3.2. планування фінансів фірми ........................................... 6 1.3.3 . формування і планування прибутку .............................. 15 1.3.4.
 9. ЗМІСТ
  стр. Введение 5 Тема 1. ФІНАНСИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 6 1.1 Соціально-економічна сутність фінансів 6 1.2 Функції фінансів 6 1.3 Фінансові ресурси суспільства. Процес їх формування та розподілу 9 1.4 Фінанси в умовах ринкового господарства 10 Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА РФ 14 2.1 Поняття фінансової системи 14 2.2 Загальна
 10. 6.2. КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
   Правовий статус банків дозволяє їм поєднувати в собі функції всіх трьох основних суб'єктів фондового ринку: емітента, власника цінних паперів та професійного учасника. Відповідно до Закону РФ «Про банки і банківську діяльність» банкам дозволено здійснювати операції з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку, виступати учасниками біржової торгівлі, пропонувати
 11. Помірно-агресивна стратегія
  припускає певний ступінь ризику з приділенням уваги надійності цінних паперів. Основною метою в цьому випадку виступають: захист інвестицій, забезпечення їх безпеки разом з високою прибутковістю цінних паперів. При формуванні інвестиційного портфеля поряд з абсолютно надійними цінними паперами допускається наявність і менш захищених цінних паперів або спеціальних цінних паперів для подальших
 12. Завдання емітента на стадії проектування емісії
  Емітент - комерційна організація, яка прийняла рішення про випуск, що здійснює або здійснила розміщення емісійного цінного паперу Випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента, що надає однаковий обсяг прав і має однакові умови розміщення Первинне розміщення цінних паперів - відчуження емітентом цінних паперів їх першим