« Попередня Наступна »

16. Види обліку та методи оцінки основного капіталу, показники його використання

 Грошова оцінка основних фондів відображається в обліку за первісною, відновною, залишковою та ліквідаційною вартістю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

16. Види обліку та методи оцінки основного капіталу, показники його використання

 1. 3.3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Що являє собою національне багатство? Назвіть основні види економічних активів. Дайте визначення основним фондам. Які склад і структура основних фондів? Які види оцінки основних фондів використовуються? Що являє собою баланси основного капіталу (основних фондів)? Які показники розраховуються за характеристиками стану і руху основних фондів? Що відображають
 2. 2.1. Системи і методи фінансового аналізу
  Фінансовий аналіз являє собою процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів збільшення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку. ЧА (чисті активи) - показник ринкової вартості підприємства Основні методи фінансового аналізу 1. Горизонтальний (трендовий) Застосовується при вивченні
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  1) Поняття, цілі і завдання фінансового менеджменту. 2) Функції фінансового менеджменту. 3) Фінансовий менеджмент як система управління. 4) Базові концепції фінансового менеджменту. 5) Основна мета фінансового менеджменту, її переваги і недоліки. 6) Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення діяльності фінансового менеджера. 7) Зміст форм звітності. 8)
 4. ЗМІСТ
  РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Економічна природа капіталу 5 1.2. Методичний підхід до формування капіталу 10 1.3. Середньозважена і гранична вартість (ціна) капіталу 14 1.4. Методи визначення вартості (ціни) організації. 19 1.5. Моделі розрахунку оптимальної структури капіталу. 23 1.6. Взаємозв'язок між структурою капіталу та дивідендною політикою 26
 5. Кореляційний аналіз
  встановлює тісноту зв'язку між декількома параметрами. Це може бути залежність, визначальна ступінь впливу якого-небудь параметра (наприклад, обсягу виробництва і послуг) безпосередньо на чисельність персоналу. Метод експертної оцінки виробляється з використанням досвіду фахівців і керівників. Види методів експертної оцінки: проста оцінка, розширена експертна оцінка,
 6. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  Тема 1. Сутність і зміст фінансового менеджменту. Зміст поняття фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як система управління. Функції фінансового менеджменту. Мета і завдання фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту. Тема 2. Основні положення фінансового аналізу. Призначення і принципи побудови фінансової звітності. Форми і зміст фінансової
 7. 1.5. Основні етапи формування управлінської звітності
  З нашої точки зору, побудова системи управлінського обліку і звітності банку передбачає велику підготовчу роботу, що включає: Формування переліку центрів фінансової відповідальності - учасників бізнес-процесів банку та обґрунтування вибору базових об'єктів. Розробку методології і технології системи управлінського обліку і звітності та визначення: правил оперативного обліку операцій
 8. Визначення цілей формування інформації у звітності і методів оцінки результатів.
  Так, для цілей прийняття рішень, формування висновків доцільно використовувати такі підходи до складання звітності та оцінки отриманих результатів: звіт і оцінка виконання заданих планових показників, проведення оцінки відхилень «план-факт», звіт і оцінка динаміки зміни показників, порівняння показників управлінської звітності з доступними ринковими
 9. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у наступних основних формах:
  1) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; 2) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів; 3) вкладення капіталу в прибуткові види фондових інструментів. Цілями вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств може бути: O зміцнення стратегічних зв'язків з постачальниками; O розширення можливостей збуту продукції; O галузева і товарна
 10. Зміст
  Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського