« Попередня Наступна »

Види утримань управлінської зарплати

 Списки стягнень зберігаються в списку «Стягнення». Містить список утримань, використовуваних при розрахунку заробітної плати працівників підприємства.
Викликаються через меню «Управління персоналом» - «Персонал» - «Мотивація працівників» - «Стягнення» (інтерфейс «Повний»).
Керуючі утримання можуть розраховуватися такими способами:
відсотком (від сум, нарахованих за вказаними базовим нарахуваннях);
фіксованою сумою (якщо розмір утримання вказано у валюті, відмінній від валюти управлінського обліку, проводиться перерахунок розміру в валюту управлінського обліку).

Списки нарахувань і утримань, використовувані для розрахунку зарплати працівникам організацій, можна доповнювати.
Результат утримання в документі може бути вказаний у твердій сумі або у відсотках від суми нарахувань працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види утримань управлінської зарплати

 1. Нарахування та утримання
  У прикладному рішенні автоматизовані практично всі види нарахувань оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах, і пов'язаних з ними утримань, податків і внесків. При розрахунку зарплати працівників підприємства та працівників організацій в конфігурації використовуються незалежні списки нарахувань і утримань. Порядок автоматичного обчислення суми до нарахування (утриманню) однозначно
 2. Управлінська зарплата
  Крім регламентованої зарплати, конфігурація надає можливість нарахування управлінської зарплати працівникам підприємства. Управлінська та регламентована зарплати можуть співвідноситися між собою таким чином: управлінська зарплата для працівника спеціально не розраховується - при цьому його регламентована зарплата вважається управлінської зарплатою; управлінська зарплата
 3. Аналіз даних по управлінської зарплатою
  Система дозволяє такі звіти: «Розрахункові листки» - містить набір персональних зведень нарахувань, утримань і виплат управлінської зарплати за обраний період. «Розрахункова відомість» - зведення нарахувань і утримань по працівникам. «Звід нарахувань і утримань» - звіт про структуру нарахувань і утримань без деталізації по працівникам. «Аналіз взаємин з персоналом» - звіт,
 4. 14.10. Утримання організації
  Утримання об'єднані в плані видів розрахунку «Утримання організацій» меню «Розрахунок зарплати організації» - «Налаштування розрахунків зарплати» - «Утримання організацій» (інтерфейс «Повний») і можуть розраховуватися такими способами: для утримання за виконавчими документами, т. Е. З попередніми зменшенням суми базових нарахувань на суму податків; відсотком від сум базових нарахувань; фіксованою
 5. 14.12. Введення даних про планові удержаниях
  Дані про планові удержаниях вводяться кількома документами. Документ «Введення відомостей про планові удержаниях працівників організації» дозволяє зареєструвати необхідність ведення, зміни або припинення планових утримань. У документі вказуються працівники та види утримання, дати введення або зміни утримань, розміри утримань. Для спрощення і прискорення введення даних про удержаниях
 6. 16.1. Види нарахувань управлінської зарплати
  Списки нарахувань зберігаються в списку «Нарахування підприємства». Нарахування і утримань можна розширювати необхідними нарахуваннями та утриманнями. Список нарахувань управлінської зарплати доступний через пункт меню «Управління персоналом» - «Персонал» - «Мотивація працівників» - «Управлінські нарахування» (інтерфейс «Повний»). Суми управлінських нарахувань можуть розраховуватися такими способами:
 7. Утримання із заробітної плати
  Із сум нарахованої заробітної плати працівникам організації виробляють різні утримання, які умовно можна розділити на два види: - обов'язкові; - З ініціативи організації. До обов'язкових утримань відносяться податок на доходи з фізичних осіб та утримання за виконавчими документами на користь інших осіб (аліменти, судові стягнення та ін.). За ініціативи організації виробляють
 8. План по утриманню працівників
  Основа плану План по утриманню працівників грунтується на стратегії утримання, що враховує конкретні питання збереження кадрів, з якими стикається дана організація, і визначає методи, які можуть застосовуватися у кожному
 9. Валюти розрахунків з працівниками
  Всі розрахунки з працівниками підприємства проводяться у валюті управлінського обліку. При цьому розміри окремих нарахувань і утримань можуть бути вказані в довільній валюті. При розрахунку суми до нарахування (утриманню) проводиться перерахунок з валюти нарахування у валюту управлінського обліку (якщо вони різняться), при цьому використовуються спеціальні курси валют, призначені виключно для розрахунку
 10. 14.12.1. Виконавчий лист
  Документ «Виконавчий лист» реєструє необхідність щомісяця утримувати у працівника організації суми по надійшли в організацію виконавчими документами. Документ можна викликати з меню «Розрахунок зарплати організації» - «Розрахунок зарплати» - «Первинні документи». У документі вказується: працівник; період утримання, зазначений у виконавчому документі; розміри утримання і, якщо потрібно,
 11. Питання для повторення
  Розкрийте зміст поняття «управлінські рішення». Опишіть роль управлінських рішень в процесах управління. Розкрийте поняття «проблема», «ситуація», «мета» і їх значення в процесі прийняття управлінських рішень. Перерахуйте основні характеристики управлінських рішень. Назвіть основні принципи прийняття управлінських рішень. Наведіть типологію управлінських рішень. Наведіть
 12. Питання для повторення
  Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 13. 14.13. Додаткові відомості про нарахування та утримання
  Дані про нарахування, які не є плановими, вводяться перед розрахунком зарплати декількома видами документів. У них важливий місяць нарахування - вказується перша дата місяця, до якого відносяться реєстровані нарахування та утримання. Відомості, зазначені в даному реквізиті, потім використовуються для відображення нарахувань і утримань в бухгалтерському та податковому обліку, а також для визначення дати
 14. Нарахування управлінської зарплати
  Порядок розрахунку управлінської зарплати трохи простіше порядку розрахунку регламентованої зарплати. Всі розрахунки сум нарахувань і утримань виробляються в документі «Нарахування зарплати працівникам». Документ викликається з пункту меню «Розрахунки з персоналом» - «Нарахування зарплати працівникам» (інтерфейс «Повний»). Документ проводить нарахування зарплати (наприкінці місяця). У документі обов'язково
 15. 19.1. Поняття управлінського рішення. Основні їх види
  У процесі здійснення господарської діяльності постійно відбуваються відхилення від намічених до виконання робіт, наприклад внаслідок порушення планів постачання сировини і матеріалів, неплатежі-здатності покупців і т. П. При настанні таких подій керівники змушені приймати рішення щодо забезпечення ефективної діяльності. Обиіно в процесі прийняття управлінського рішення
 16. Питання для повторення
  Сутність визначення поняття «середу прийняття рішення». Як проявляється вплив зовнішнього середовища на реалізацію альтернатив? Концепція середовища визначеності при прийнятті управлінських рішень. Концепція середовища ризику при прийнятті управлінських рішень. Концепція середовища невизначеності при прийнятті управлінських рішень. Методи прийняття рішень в умовах визначеності. Граничний аналіз як метод
 17. Зміст
  Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності .... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності
 18. Основні облікові ланцюжка з розрахунку зарплати
  Розрахунки з працівниками Нарахування зарплати? Підготовка сум до виплати? Виплата заробітної плати ? Відображення в обліку. Розрахунок середнього заробітку? Нарахування оплати за середнім заробітком. Реєстрація договору цивільно-правового характеру? Нарахування за договором. Разові нарахування (за різними підставами)? «Міжрозрахункової» виплата. Реєстрація договору позики? Погашення в рахунок заробітної плати? Погашення
 19. Питання для самотестування
  Що називається розробкою УР. Що називається реалізацією УР. Як називається особливість УР що означає, що процес закінчується реалізацією прийнятого рішення. Які проблеми відносяться до найбільш поширених в управлінській діяльності. Які завдання ставляться до завдань, що виникають в управлінській діяльності. Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації управлінських рішень.
 20. Глава 12 утримання завойованих позицій у конкурентній боротьбі
  Глава 12 утримання завойованих позицій у конкурентній